DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91826

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЛЬЩІ

Anna Kanios

Анотація


Навчання соціальних працівників в Польщі має давню традиції, яка обіймає кінець ХІХ – початок ХХ ст. Сьогодення, висуваючи нові соціальні проблеми, вимагає від соціальних працівників не тільки діагностування і опрацювання проектів, але й розширює існуючий дотепер спектр їхньої діяльності. Основним правовим документом, що визначає засади навчання і діяльності у професії соціального працівника, є Закон «Про соціальну допомогу» від 12 березня 2004 р. У даний час у Польщі плануються зміни в системі соціального забезпечення, і їх метою є підвищення ефективності системи соціального забезпечення шляхом підвищення допомоги суб’єкта одержувача.

Ключові слова


соціальна робота; соціальний працівник; освіта; професійна підготовка; повноваження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kantowicz E. Pedagogika / E. Kantowicz // Praca socjalna. – Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012. – 229 s.

Kotlarska-Michalska A. Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej / J. Brągiel, P. Sikora (Eds.) // Praca socjalna wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja. – Opole, 2004. – S. 343 – 353.

Mirowska M. Profesjonalizm w pracy socjalnej jako element kultury organizacyjnej / M. Miroska // Praca socjalna wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja / J. Brągiel, P. Sikora (Eds.). – Opole, 2004. – S. 342.

Mroczek I. Uniwersytecka oferta kształcenia pracowników socjalnych na terenie Lublina / I. Mroczek // Praca socjalna. Kształcenie – działanie-konteksty / A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (Eds.). – Kraków : Impuls, 2010. – S. 79 – 91.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, 2014. – http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pomoc-spoleczna/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianie- ustawy-o-pomocy-spolecznej-oraz-niektorych-innych-ustaw-/. – S. 27 – 29.

Rybczyńska D., Olszak-Krzyżanowska B. Aksjologia pracy socjalnej: wybrane zagadnienia / D. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska. – Katowice : Wyd. «Śląsk», 1999. – S. 196 – 199.

Sroczyński W. Zadania pracownika socjalnego w okresie przemian społecznych / W. Sroczyński // Praca Socjalna. – 2007. – № 7. – S. 21 – 36.

Stochmiałek J. Akademickie kształcenie pedagogów pracy socjalno-opiekuńczej / J. Stochmiałek (Eds.) // Praca socjalno-opiekuńcza. Wybrane zagadnienia. – Cieszyn : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1999. – S. 248 – 258.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. – http://prawo. legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/.

Wódz K. Perspektywy rozwoju służb społecznych w Polsce. Dylematy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych / K. Wódz // Praca socjalna i polityka społeczna obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (Eds.). – Bydgoszcz, 2008. – S. 386 – 395.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kantowicz E. Pedagogika / E. Kantowicz // Praca socjalna. – Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012. – 229 s.

 

2. Kotlarska-Michalska A. Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej / J. Brągiel, P. Sikora (Eds.) // Praca socjalna wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja. – Opole, 2004. – S. 343 – 353.

 

3. Mirowska M. Profesjonalizm w pracy socjalnej jako element kultury organizacyjnej / M. Miroska // Praca socjalna wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja / J. Brągiel, P. Sikora (Eds.). – Opole, 2004. – S. 342.

 

4. Mroczek I. Uniwersytecka oferta kształcenia pracowników socjalnych na terenie Lublina / I. Mroczek // Praca socjalna. Kształcenie – działanie-konteksty / A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (Eds.). – Kraków : Impuls, 2010. – S. 79 – 91.

 

5. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, 2014. – http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/pomoc-spoleczna/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-zmianie- ustawy-o-pomocy-spolecznej-oraz-niektorych-innych-ustaw-/. – S. 27 – 29.

 

6. Rybczyńska D., Olszak-Krzyżanowska B. Aksjologia pracy socjalnej: wybrane zagadnienia / D. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska. – Katowice : Wyd. «Śląsk», 1999. – S. 196 – 199.

 

7. Sroczyński W. Zadania pracownika socjalnego w okresie przemian społecznych / W. Sroczyński // Praca Socjalna. – 2007. – № 7. – S. 21 – 36.

 

8. Stochmiałek J. Akademickie kształcenie pedagogów pracy socjalno-opiekuńczej / J. Stochmiałek (Eds.) // Praca socjalno-opiekuńcza. Wybrane zagadnienia. – Cieszyn : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1999. – S. 248 – 258.

 

9. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. – http://prawo. legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/.

 

10. Wódz K. Perspektywy rozwoju służb społecznych w Polsce. Dylematy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych / K. Wódz // Praca socjalna i polityka społeczna obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (Eds.). – Bydgoszcz, 2008. – S. 386 – 395.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039