DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91827

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Olena Korzh

Анотація


У статті розглядаються теоретичні засади формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів. Зроблено аналіз потрактування «професійно значущих якостей» у психолого-педагогічній літературі. Визначено основні ознаки професійно значущих якостей. У статті також подано авторську дефініцію «професійно значущі якості майбутніх лікарів».


Ключові слова


професійно значущі якості; майбутні лікарі; формування професійно значущих якостей

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения / А.Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18 – 22.

Бондаренко О.В. Содержание понятия «профессионально значимые качества» в отечественной науке / О.В. Бондаренко // Сборник науч. труд. Северо-Кавказского гос. технического ун-та. Сер. «Гуманитарные науки». – 2005. – № 2 (14). – С. 24 – 26.

Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / А.С. Борисюк. – Івано-Франківськ, 2004. – 229 с.

Будзяк М.О. Динамика развития свойств личности врача акушера-гинеколога : дисc. … канд. псих. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / М. Будзяк. – М., 2005. – 151 с.

Будзяк М.О. Динамика развития свойств личности врача акушера-гинеколога : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / М. Будзяк. – М., 2005. – 20 с.

Гіббс Тревор Д. Визначення та важливість безперервного навчання / Д. Гіббс Тревор // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 9 – 11.

Дудікова Л.В. Формування готовності до професійного самовдосконалення в майбутніх лікарів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л.В. Дудікова. – Вінниця, 2011. – 20 с.

Жукова М.И. Социально-психологические факторы успешности деятельности врача : автореф. … канд. псих. наук : 19.00.05 «Социальная психология» / М.И. Жукова. – М. : 1990. – 23 с.

Климкович И.Г. Модель специалиста медицинского профиля : лекція / И.Г. Климкович. – М. : ЦОЛИУВ, 1989. – 36 с.

Клищевская М.В., Солнцева Г.Н. Профессионально важные качества как необходимые и достаточные условия прогнозирования успешности деятельности / М.В. Клищевская, Г.Н. Солнцева // Вестн. Московского ун-та. Сер. 14 : Психология. – 1999. – № 4. – С. 61 – 66.

Мельник А. Деякі питання професійної підготовки фахівців медичного профілю у контексті сучасних інтеграційних процесів / А. Мельник // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Педагогіка». – 2010. – Вип. 26. – С. 34 – 40.

Рузин Г.П. Опыт преподавания хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : размышления педагога и хирурга / Г.П. Рузин. – Х. : Торнадо, 2003. – 88 с.

Самохвал О.О. Формування професійних якостей майбутніх менеджерів митної служби у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О.О. Самохвал. – Вінниця, 2009. – 23 с.

Цветкова Л.А. Коммуникативная компетентность врачей-педиатров : дисc. … канд. псих. наук : 19.00.05 «Социальная психология» / Л.А. Цветкова. – СПб., 1994. – 168 с.

Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. – М. : Изд. корпорация «Логос», 1994. – 320 с.

Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / науч.-ред. совет : С.Я. Батышев (пред.) и др. – М. : Рос. акад. образования: Ассоц. «Проф. образование», 1999. – Т. 2 : М – П. – 440 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения / А.Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18 – 22. 

 

2. Бондаренко О.В. Содержание понятия «профессионально значимые качества» в отечественной науке / О.В. Бондаренко // Сборник науч. труд. Северо-Кавказского гос. технического ун-та. Сер. «Гуманитарные науки». – 2005. – № 2 (14). – С. 24 – 26.

 

3. Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / А.С. Борисюк. – Івано-Франківськ, 2004. – 229 с.

 

4. Будзяк М.О. Динамика развития свойств личности врача акушера-гинеколога : дисc. … канд. псих. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / М. Будзяк. – М., 2005. – 151 с.

 

5. Будзяк М.О. Динамика развития свойств личности врача акушера-гинеколога : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / М. Будзяк. – М., 2005. – 20 с.

 

6. Гіббс Тревор Д. Визначення та важливість безперервного навчання / Д. Гіббс Тревор // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 9 – 11.

 

7. Дудікова Л.В. Формування готовності до професійного самовдосконалення в майбутніх лікарів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л.В. Дудікова. – Вінниця, 2011. – 20 с.

 

8. Жукова М.И. Социально-психологические факторы успешности деятельности врача : автореф. … канд. псих. наук : 19.00.05 «Социальная психология» / М.И. Жукова. – М. : 1990. – 23 с.

 

9. Климкович И.Г. Модель специалиста медицинского профиля : лекція / И.Г. Климкович. – М. : ЦОЛИУВ, 1989. – 36 с.

 

10. Клищевская М.В., Солнцева Г.Н. Профессионально важные качества как необходимые и достаточные условия прогнозирования успешности деятельности / М.В. Клищевская, Г.Н. Солнцева // Вестн. Московского ун-та. Сер. 14 : Психология. – 1999. – № 4. – С. 61 – 66.

 

11. Мельник А. Деякі питання професійної підготовки фахівців медичного профілю у контексті сучасних інтеграційних процесів / А. Мельник // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Педагогіка». – 2010. – Вип. 26. – С. 34 – 40.

 

12. Рузин Г.П. Опыт преподавания хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : размышления педагога и хирурга / Г.П. Рузин. – Х. : Торнадо, 2003. – 88 с.

 

13. Самохвал О.О. Формування професійних якостей майбутніх менеджерів митної служби у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О.О. Самохвал. – Вінниця, 2009. – 23 с.

 

14. Цветкова Л.А. Коммуникативная компетентность врачей-педиатров : дисc. … канд. псих. наук : 19.00.05 «Социальная психология» / Л.А. Цветкова. – СПб., 1994. – 168 с.

 

15. Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. – М. : Изд. корпорация «Логос», 1994. – 320 с.

 

16. Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / науч.-ред. совет : С.Я. Батышев (пред.) и др. – М. : Рос. акад. образования: Ассоц. «Проф. образование», 1999. – Т. 2 : М – П. – 440 с.





ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039