DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91828

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ

Olena Kokhanovska

Анотація


У статті розглянуто сутність і змістові аспекти природничо-математичної освіти. Розкрито її мету, завдання, зміст та виділено компонентну структуру. Наголошено на важливості вивчення природничо-математичних дисциплін для розвитку і формування особистості. Окреслено основні проблеми та недоліки сучасної природничо-математичної підготовки.


Ключові слова


поняття; природничо-математична освіта; зміст освіти; освітній простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Бевз В.Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / В.Г. Бевз. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 360 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко ; гол. ред. Світлана Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Гуцал Л.А. Розвиток шкільної природничої освіти на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіки та історія педагогіки» / Л.А. Гуцал. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 240 с.

Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів № 561 від 13 квітня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/561-2011-%D0%BF.

Кузьмич Л.В. Підготовка учителя математики в університетах України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л.В. Кузьмич // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» : за матеріалами звітної науково-методичної конференції Херсонського державного педагогічного університету «Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду». – Херсон, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 41 – 54.

Лернер И.Я. Состав и структура содержания образования на уровне теоретического представления / И.Я. Лернер // Теоретические основы содержания общего среднего образования. – М. : Педагогика, 1983. – С. 137 – 161.

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/documents/ 15828.html.

Педагогика / под. ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.

Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И.А. Капрова. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – Т. 1. – 1964. – 911 с.

Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И.А. Капрова. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – Т. 2. – 1965. – 912 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бевз В.Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / В.Г. Бевз. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 360 с.

 

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко ; гол. ред. Світлана Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 

3. Гуцал Л.А. Розвиток шкільної природничої освіти на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіки та історія педагогіки» / Л.А. Гуцал. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 240 с.

 

4. Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів № 561 від 13 квітня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/561-2011-%D0%BF.

 

5. Кузьмич Л.В. Підготовка учителя математики в університетах України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Л.В. Кузьмич // Збірник наукових праць «Педагогічні науки» : за матеріалами звітної науково-методичної конференції Херсонського державного педагогічного університету «Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду». – Херсон, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 41 – 54.

 

6. Лернер И.Я. Состав и структура содержания образования на уровне теоретического представления / И.Я. Лернер // Теоретические основы содержания общего среднего образования. – М. : Педагогика, 1983. – С. 137 – 161.

 

7. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

 

8. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/documents/ 15828.html.

 

9. Педагогика / под. ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.

 

10. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И.А. Капрова. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – Т. 1. – 1964. – 911 с.

 

11. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И.А. Капрова. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – Т. 2. – 1965. – 912 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039