DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91830

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УРСР У 1985 – 1991 рр.

Юлія Кузьменко

Анотація


Стаття висвітлює трансформаційні процеси періоду «перебудови» в системі освіти у контексті розвитку трудового потенціалу педагогічних кадрів на теренах УРСР. Розглянуто нормативно-правові документи, що впливали на реформи в галузі економіки й освіти. Особливу увагу приділено формуванню освітньої складової фахівців із трудової підготовки у ВНЗ та в системі підвищення кваліфікації.


Ключові слова


фахівці з трудової підготовки; система освіти; трудовий потенціал; освітня складова людського капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Жорова І.Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Ірина Ярославівна Жорова. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 384 с.

Народноеобразование в СССР / под ред. М.А. Прокофьева. – М. : Педагогика, 1985. – 448 с.

Cовременнаяконцепция трудового потенциала : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1990. – С. 12 – 13.

Терентьєва Н.О. Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.О. Терентьєва ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 243 с.

Тітова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізація в умовах формування регіональних ринків праці : дис. ... д-ра екон. наук : 08.09.02 / Н.А. Тітова ; Національна академія наук України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 1996. – 334 с.

Шиманович І.О. Політехнічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в Україні (друга половина ХХ ст.) : монографія / І.О. Шиманович ; за ред. Ю.В. Кузьменко / Ірина Олександрівна Шиманович. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – 231 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Жорова І.Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Ірина Ярославівна Жорова. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 384 с.

 

2. Народноеобразование в СССР / под ред. М.А. Прокофьева. – М. : Педагогика, 1985. – 448 с.

 

3. Cовременнаяконцепция трудового потенциала : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1990. – С. 12 – 13.

 

4. Терентьєва Н.О. Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.О. Терентьєва ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 243 с.

 

5. Тітова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізація в умовах формування регіональних ринків праці : дис. ... д-ра екон. наук : 08.09.02 / Н.А. Тітова ; Національна академія наук України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 1996. – 334 с.

 

6. Шиманович І.О. Політехнічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в Україні (друга половина ХХ ст.) : монографія / І.О. Шиманович ; за ред. Ю.В. Кузьменко / Ірина Олександрівна Шиманович. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – 231 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039