DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91832

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

Elizabeth Kucherhan

Анотація


У статті розглянуто тематику дисертаційних робіт, що були закоординовані у Міжвідомчій раді з координації у період з 2004 до 2014 рр. з проблем валеології, здоров’я та здоров’язбереження. Встановлено, що більшість тем відповідного напряму закоординовано зі спеціальностей 13.00.04 «Професійна освіта» та 13.00.07 «Теорія і методика виховання», натомість у темах інших спеціальностей цей напрям залишається малорозробленим, а отже – перспективним для подальших досліджень.


Ключові слова


валеологія; дисертація; здоров’я; здоров’язбереження; тема дисертації; спеціальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакуменко В.Д. Поради здобувачу наукового ступеня: нотатки експерта / Валерій Данилович Бакуменко // Публічне управління : теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 5 – 10. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/1/01.pdf

Королюк Т.М. Аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень з проблеми місця ризиків в економіці та в діяльності підприємств / Тетяна Миколаївна Королюк, Оксана Петрівна Бурліцька // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 5 (38). – С. 103 – 112. – (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).

Котляревський І.А. Принципи статистичного та змістовного аналізу дисертаційних тем / Іван Арсенійович Котляревський // Мистецтвознавчі аспекти славістики : збірник наукових праць / Відповідальний редактор І.М. Юдкін. – К., 2002. – (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Наукові записки культурологічного семінару. Вип. 2). – С. 21 – 23.

Майборода В.К. Методика підготовки й оформлення рукопису та автореферату дисертації : навчальний посібник / Василь Каленикович Майборода. – Вид. четверте, змінене та доповнене. – Чернігів, 2013. – 244 с.

Матоліч І.Я. Методика аналізу дисертацій за напрямом «Мистецтвознавство» (пластичне мистецтво) періоду незалежної України [Електронний ресурс] / Ірина Яремівна Матоліч. – Режим доступу : http://intkonf.org/matolich-iya-metodika-analizu-disertatsiy-za-napryamom-mistetstvoznavstvo-plastichne-mis tetstvo-periodu-nezalezhnoyi-ukrayini/.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

Про координацію тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів докторів і кандидатів педагогічних та психологічних наук: Постанова № 1-01/2; 1-7/1-66 від 13.02.2008 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 2. – С. 2

Про теми дисертаційних робіт : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№ 1/9-116 від 14 лютого 2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/activity/563/6816/.

Садовий М.І. Проблеми інформаційних технологій у навчання / Микола Ілліч Садовий // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – № 33. – С. 141 – 147. – (Серія «Педагогічні науки: реалії та перспективи»).

100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників : довідник / автор-упоряд. Ю.І. Цеков ; за ред. першого заступника голови ВАК України Р.В. Бойка. – К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2003. – 80 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бакуменко В.Д. Поради здобувачу наукового ступеня: нотатки експерта / Валерій Данилович Бакуменко // Публічне управління : теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 5 – 10. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/1/01.pdf

 

2. Королюк Т.М. Аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень з проблеми місця ризиків в економіці та в діяльності підприємств / Тетяна Миколаївна Королюк, Оксана Петрівна Бурліцька // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 5 (38). – С. 103 – 112. – (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).

 

3. Котляревський І.А. Принципи статистичного та змістовного аналізу дисертаційних тем / Іван Арсенійович Котляревський // Мистецтвознавчі аспекти славістики : збірник наукових праць / Відповідальний редактор І.М. Юдкін. – К., 2002. – (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Наукові записки культурологічного семінару. Вип. 2). – С. 21 – 23.

 

4. Майборода В.К. Методика підготовки й оформлення рукопису та автореферату дисертації : навчальний посібник / Василь Каленикович Майборода. – Вид. четверте, змінене та доповнене. – Чернігів, 2013. – 244 с. 

 

5. Матоліч І.Я. Методика аналізу дисертацій за напрямом «Мистецтвознавство» (пластичне мистецтво) періоду незалежної України [Електронний ресурс] / Ірина Яремівна Матоліч. – Режим доступу : http://intkonf.org/matolich-iya-metodika-analizu-disertatsiy-za-napryamom-mistetstvoznavstvo-plastichne-mis tetstvo-periodu-nezalezhnoyi-ukrayini/.

 

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

 

7. Про координацію тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів докторів і кандидатів педагогічних та психологічних наук: Постанова № 1-01/2; 1-7/1-66 від 13.02.2008 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 2. – С. 2

 

8. Про теми дисертаційних робіт : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№ 1/9-116 від 14 лютого 2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/activity/563/6816/.

 

9. Садовий М.І. Проблеми інформаційних технологій у навчання / Микола Ілліч Садовий // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2012. – № 33. – С. 141 – 147. – (Серія «Педагогічні науки: реалії та перспективи»).

 

10. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників : довідник / автор-упоряд. Ю.І. Цеков ; за ред. першого заступника голови ВАК України Р.В. Бойка. – К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2003. – 80 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039