DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91833

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА

Валентина Мисько

Анотація


У статті виокремлюються основні положення створеної Я. Корчаком системи соціально-правового захисту дітей в Будинку Сиріт, аналізуються позитивні аспекти цієї системи, описуються органи самоврядування як її структурні компоненти. Характеризується процесуальна та нормативна основа системи, вплив її діяльності на внутрішнє життя вихованців і працівників дитячого будинку. Аналізується значення новаторства педагога в аспекті соціально-правового захисту дитинства для сучасної педагогічної науки.


Ключові слова


права дитини; повага до прав дитини; соціально-правовий захист; товариський суд; судова рада

Повний текст:

PDF

Посилання


Валеєва Р. Товарищеский суд в детских домах Корчака как орган защиты прав ребенка / Роза Валеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.jerusalem-korczak-home.com/p-k/val.html.

Гальперин Д.С. Януш Корчак: педагог, поэт, гуманист. Жизнь и деятельность польского первопроходца по защите прав ребенка / Д.С. Гальперин // Демократическая школа. – 2006. – № 2. – С. 15.

Корчак Януш. Избранные педагогические произведения : пер. с пол. / Януш Корчак ; сост., примеч. Е.С. Рубенчик. – М. : Просвещение, 1966. – 470 с.

Корчак Я. Как любить ребенка / Я. Корчак // Педагогическое наследие. – М., 1991. – С. 91 – 92.

Корчак Я. Как любить ребенка ; пер. с польск. К.Э. Сенкевич / Я. Корчак. – Екатеринбург : У-Фактория ; М. : АСТ МОСКВА ; Владимир : ВКТ, 2009. – 384 с.

Корчак Я. Право дітей на повагу / Я. Корчак // Як любити дітей. – К. : Радянська школа, 1976. – С. 87 – 105.

Корчак Я. Вибрані педагогічні твори / Я. Корчак ; под ред. А.Г. Хріпковой. – М. : Педагогика, 1979. – 474 с.

Крылова Н.Б. Корчак в свободном, демократическом образовании / Н.Б. Крылова // Демократическая школа. – 2006. – № 2. Идеи Корчака сегодня. – С. 9.

Лифтон Б.Д. Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака / Б.Д. Лифтон. – М. : Рудомино, 2004. – 398 c.

Ракульцева Е.В. Идея уважения ребенка в педагогике Януша Корчака и междунородной правовой политике. Сердца, отданные детям : материалы заоч. Всерос. науч-практ. конф., Омск, 14 – 16 окт. 2008 г. / Е.В. Ракульцева ; под. ред. С.В. Шмачиной. – Омск : ОмГПУ, 2008. – С. 22 – 27

Ушакова Н. Социализация ребенка в педагогическом наследии Януша Корчака / Н.В. Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psixolog. edusite.ru/DswMedia/socializaciyareb-nkavpednaslediiyakorchaka.pdf

Korczak J. Pisma wybrane / J. Korczak. – Warszawa : Nasza księgarnia, 1978. – T. 2. – 323 s.

Merzan I. Pan Doktor i Pani Stefa. Wspomnienia / I. Merzan. – Warszawa, 1979. – S. 70 – 74.

Mortkowicz-Olczakowa H. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 277 s.

Newerly I. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / Igor Newerly, Aleksander Kamiński, Władysław Żelazko. – Warszawa : «Nasza Księgarnia», 1962. – 230 s.

Rogowska-Falska M. Zaklad wychowawczy «Nasz Dom» / M. Rogowska-Falska . – Warszawa, 1959.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Валеєва Р. Товарищеский суд в детских домах Корчака как орган защиты прав ребенка / Роза Валеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.jerusalem-korczak-home.com/p-k/val.html.

 

2. Гальперин Д.С. Януш Корчак: педагог, поэт, гуманист. Жизнь и деятельность польского первопроходца по защите прав ребенка / Д.С. Гальперин // Демократическая школа. – 2006. – № 2. – С. 15.

 

3. Корчак Януш. Избранные педагогические произведения : пер. с пол. / Януш Корчак ; сост., примеч. Е.С. Рубенчик. – М. : Просвещение, 1966. – 470 с.

 

4. Корчак Я. Как любить ребенка / Я. Корчак // Педагогическое наследие. – М., 1991. – С. 91 – 92.

 

5. Корчак Я. Как любить ребенка ; пер. с польск. К.Э. Сенкевич / Я. Корчак. – Екатеринбург : У-Фактория ; М. : АСТ МОСКВА ; Владимир : ВКТ, 2009. – 384 с.

 

6. Корчак Я. Право дітей на повагу / Я. Корчак // Як любити дітей. – К. : Радянська школа, 1976. – С. 87 – 105.

 

7. Корчак Я. Вибрані педагогічні твори / Я. Корчак ; под ред. А.Г. Хріпковой. – М. : Педагогика, 1979. – 474 с.

 

8. Крылова Н.Б. Корчак в свободном, демократическом образовании / Н.Б. Крылова // Демократическая школа. – 2006. – № 2. Идеи Корчака сегодня. – С. 9.

 

9. Лифтон Б.Д. Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака / Б.Д. Лифтон. – М. : Рудомино, 2004. – 398 c.

 

10. Ракульцева Е.В. Идея уважения ребенка в педагогике Януша Корчака и междунородной правовой политике. Сердца, отданные детям : материалы заоч. Всерос. науч-практ. конф., Омск, 14 – 16 окт. 2008 г. / Е.В. Ракульцева ; под. ред. С.В. Шмачиной. – Омск : ОмГПУ, 2008. – С. 22 – 27

 

11. Ушакова Н. Социализация ребенка в педагогическом наследии Януша Корчака / Н.В. Ушакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psixolog. edusite.ru/DswMedia/socializaciyareb-nkavpednaslediiyakorchaka.pdf

 

12. Korczak J. Pisma wybrane / J. Korczak. – Warszawa : Nasza księgarnia, 1978. – T. 2. – 323 s.

 

13. Merzan I. Pan Doktor i Pani Stefa. Wspomnienia / I. Merzan. – Warszawa, 1979. – S. 70 – 74.

 

14. Mortkowicz-Olczakowa H. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 277 s.

 

15. Newerly I. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / Igor Newerly, Aleksander Kamiński, Władysław Żelazko. – Warszawa : «Nasza Księgarnia», 1962. – 230 s.

 

16. Rogowska-Falska M. Zaklad wychowawczy «Nasz Dom» / M. Rogowska-Falska . – Warszawa, 1959.





ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039