DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91835

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА

Maria Mykhalchuk

Анотація


У статті розглядається історичний аспект поняття «рефлексія» з позиції філософського знання і сучасне тлумачення як психолого-педагогічного феномену. Розкрито сутність і зміст педагогічної рефлексії, визначено її типи, види, форми і функції. Проаналізовано поняття «педагогічна рефлексія» як засіб професійного розвитку педагога. Дано опис структури рефлексивної компетентності педагога як інтегрувального механізму, що забезпечує розвиток творчого мислення та саморозвитку особистості.


Ключові слова


рефлексія; педагогічна рефлексія; рефлексивна компетентність; види рефлексивної діяльності; рефлексія як засіб професійного розвитку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.

Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса : пособие для педагогов / С.С. Кашлев. – 2-е изд. – Минск : Университетское, 2001. – 95 с.

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь [для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед.] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2000. – 176 с.

Локк Дж. Избранные философские произведения / Дж. Локк. – М. : Мысль, 1960. – Т. 1. – 160 с.

Мириманова М.С. Рефлексия как системный механизм развития / М.В. Мириманова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//www.reseacher.ru//.

Попкова Е.В. Педагогическая рефлексия: сущность и содержание / Е.В. Попкова // Вестник Витебского государственного университета. – 2006. – № 1. – С. 47 – 51.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

Семенов И.Н. От гуманитарной рефлексологии к технологической рефлексике: типология рефлексии и структура рефлексивности в организации творчества / И.Н. Семенов // Рефлексивные процессы в творчестве. – Новосибирск : НГУ, 1990. – С. 20 – 22.

Семенов И.Н., Степанов Ю.Н. Проблема предмета и метода психологического изучения рефлексии / И.Н. Семенов, Ю.Н. Степанов // Исследование проблемы психологии творчества. – М. : МГУ, 1983. – С. 154 –182.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / предисл. и комм. пер. с фр. Н.А. Садовского. – М. : Наука, 1987. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.

 

2. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса : пособие для педагогов / С.С. Кашлев. – 2-е изд. – Минск : Университетское, 2001. – 95 с.

 

3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь [для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед.] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2000. – 176 с.

 

4. Локк Дж. Избранные философские произведения / Дж. Локк. – М. : Мысль, 1960. – Т. 1. – 160 с.

 

5. Мириманова М.С. Рефлексия как системный механизм развития / М.В. Мириманова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//www.reseacher.ru//.

 

6. Попкова Е.В. Педагогическая рефлексия: сущность и содержание / Е.В. Попкова // Вестник Витебского государственного университета. – 2006. – № 1. – С. 47 – 51.

 

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

 

8. Семенов И.Н. От гуманитарной рефлексологии к технологической рефлексике: типология рефлексии и структура рефлексивности в организации творчества / И.Н. Семенов // Рефлексивные процессы в творчестве. – Новосибирск : НГУ, 1990. – С. 20 – 22.

 

9. Семенов И.Н., Степанов Ю.Н. Проблема предмета и метода психологического изучения рефлексии / И.Н. Семенов, Ю.Н. Степанов // Исследование проблемы психологии творчества. – М. : МГУ, 1983. – С. 154 –182.

 

10. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / предисл. и комм. пер. с фр. Н.А. Садовского. – М. : Наука, 1987. – 240 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039