DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91836

МОТИВОВАНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АВСТРІЇ

Oksana Pavlishak, Oksana Hutyriak

Анотація


У статті проаналізовано формування іншомовної комунікації та її мотивації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії. Доведено ефективність використання різноманітних форм, засобів та методів під час навчання іноземної мови для формування стійкої мотивації. Показано особливості формування мотивації на заняттях з іноземної мови.


Ключові слова


іншомовна комунікація; методи та форми навчання; мотивація; індивідуалізація; іноземна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – М. : Высшая школа, 1970. − С. 133.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Кусько К.Ф. Лінгвістика тексту за фахом / К.Ф. Кусько // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі : колективна монографія. – Львів : «Світ», 1996. − С. 13.

Семенчук Ю.О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови / Ю.О. Семенчук // Іноземні мови. – 2003. − № 3. – С. 29 – 32.

Karin Lauermann. Sozialpädagogische Berufsbildung / Karin Lauermann. – Innsbruck-Wien : Studien Verlag, 1998. – 251 s.

Horst Küppers. Neue Formen der Erzieherausbildung. Projekte- Planspiele-Berufsperspektiven, Herausgegeben von Peter Thiesen / Horst Küppers. – Weinheim und Basel : Beltz Verlag, 1993. – S. 11 – 28.

Lauermann K. Sozialpädagogik im Aufbruch / K. Lauermann, M. Lindermayr. – Wien, 1998 – 231 s.

Lauermann K. Sozialpädagogik in Oesterreich. Perspektiven in Theorie und Praxis / Karin Lauermann, Gerald Knapp. – Mohorjeva Verlag, 2003. – 503 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – М. : Высшая школа, 1970. − С. 133.

 

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 

3. Кусько К.Ф. Лінгвістика тексту за фахом / К.Ф. Кусько // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі : колективна монографія. – Львів : «Світ», 1996. − С. 13.

 

4. Семенчук Ю.О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови / Ю.О. Семенчук // Іноземні мови. – 2003. − № 3. – С. 29 – 32.

 

5. Karin Lauermann. Sozialpädagogische Berufsbildung / Karin Lauermann. – Innsbruck-Wien : Studien Verlag, 1998. – 251 s.

 

6. Horst Küppers. Neue Formen der Erzieherausbildung. Projekte- Planspiele-Berufsperspektiven, Herausgegeben von Peter Thiesen / Horst Küppers. – Weinheim und Basel : Beltz Verlag, 1993. – S. 11 – 28.

 

7. Lauermann K. Sozialpädagogik im Aufbruch / K. Lauermann, M. Lindermayr. – Wien, 1998 – 231 s.

 

8. Lauermann K. Sozialpädagogik in Oesterreich. Perspektiven in Theorie und Praxis / Karin Lauermann, Gerald Knapp. – Mohorjeva Verlag, 2003. – 503 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039