DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91837

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ

Іванна Парфанович

Анотація


Методологічним підходом до профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл визначено синергетичний як посилення ефекту профілактики внаслідок спільної дії, взаємовпливу, узгодженості форм, методів, напрямів, технологій, напрямів роботи. Синергетичний підхід пропагується до: сутнісного розуміння, механізмів формування девіантної поведінки; загальнодержавного інституційного забезпечення життєдіяльності і розвитку дівчат, організації профілактики на регіональному рівні, в мікросоціальному середовищі, референтному оточенні, за місцем проживання, навчання, дозвілля дівчат; системи профілактики девіантної поведінки дівчат загальноосвітніх шкіл.


Ключові слова


дівчата; девіантна поведінка дівчат; профілактика девіантної поведінки дівчат; синергетичний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів в сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих : науково-методичні рекомендації / [авт. кол. ; за заг. ред. Н.Ю. Волянюк]. – К. : Рівне, 2009. – 126 с.

Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу. – СПб., 1993. – 112 с.

Петрочко Ж.В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Жанна Василівна Петрочко. – К., 2011. – 586 .

Семенова А.В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : [монографія] / А.B. Семенова. – Одеса : Юридична література, 2009. – 504 с.

Слободская Е.Р. Отклонения в поведении и эмоциональные расстройства подростков как факторы школьной дезадаптации / Е.Р. Слободская, Н.Н. Савина // Наука и школа. – 2006. – № 6. – С. 45 – 48.

Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. проф. А.Й. Капської. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352 с.

Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. В.Г. Городяненка. – К. : Академія, 2005. – 560 с.

Сухомлинська О. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 13 – 18.

Федорова М.А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / М.А. Федорова. – Ставрополь, 2004. – 254 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів в сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих : науково-методичні рекомендації / [авт. кол. ; за заг. ред. Н.Ю. Волянюк]. – К. : Рівне, 2009. – 126 с.

 

2. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу. – СПб., 1993. – 112 с.

 

3. Петрочко Ж.В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Жанна Василівна Петрочко. – К., 2011. – 586 .

 

4. Семенова А.В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : [монографія] / А.B. Семенова. – Одеса : Юридична література, 2009. – 504 с.

 

5. Слободская Е.Р. Отклонения в поведении и эмоциональные расстройства подростков как факторы школьной дезадаптации / Е.Р. Слободская, Н.Н. Савина // Наука и школа. – 2006. – № 6. – С. 45 – 48.

 

6. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. проф. А.Й. Капської. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352 с.

 

7. Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. В.Г. Городяненка. – К. : Академія, 2005. – 560 с.

 

8. Сухомлинська О. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 13 – 18.

 

9. Федорова М.А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / М.А. Федорова. – Ставрополь, 2004. – 254 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039