DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91840

УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИШАХ

Lyudmyla Petryshyn

Анотація


У статті на основі проведеного теоретико-методичного аналізу проблеми дослідження описано креативність як необхідну умову професійної діяльності соціального педагога; визначено етапи упровадження педагогічної системи формування креативності майбутніх соціальних педагогів; побудовано модель системи формування креативності, яка містить вимоги щодо фахових знань, умінь, навичок, креативної компетентності у професійній сфері; описано особливості експериментальної перевірки упровадження педагогічної системи формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах.


Ключові слова


формування; творчість; креативність; система; впровадження системи; процес формування креативності; майбутні соціальні педагоги; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемчук Г.І. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку / Г.І. Артемчук. – К. : Ленвіт, 2004. – 176 с.

Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания : моногр. / Н.М. Гнатко ; Рос. акад. наук. Ин-т психологии. – М. : [б. и.], 1994. – 43 с.

Капська А.Й. Ступенева система професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери / А.Й. Капська // Науковий часопис. Серія 11. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2004. – 1 (23). – С. 19 – 29.

Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська та ін. ; за ред. проф. А.Й. Капської. – К. : НДПУ, 2000. – 372 с.

Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : монографія / О.Г. Карпенко ; за ред. С.Я. Харченка. – Дрогобич : Коло, 2007. – 374 с.

Ковалев А.П. Педагогические системы : оценка текущего состояния и управление : учеб. пособ. / А.П. Ковалев. – Х. : Харьковский гос. ун-т., 1990. – 153 с.

Козленко В.Н. Проблема креативности личности / В.Н. Козленко // Психология творчества. – М., 1990. – № 3. – С. 131 – 148.

Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.

Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370 с.

Психология творчества / под ред. Я.А. Пономарева. – М. : Наука, 1990. – 224 с.

Петришин Л.Й. Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект : монографія / Л.Й. Петришин. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2014. – 400 с.

Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Артемчук Г.І. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку / Г.І. Артемчук. – К. : Ленвіт, 2004. – 176 с.

 

2. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания : моногр. / Н.М. Гнатко ; Рос. акад. наук. Ин-т психологии. – М. : [б. и.], 1994. – 43 с.

 

3. Капська А.Й. Ступенева система професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери / А.Й. Капська // Науковий часопис. Серія 11. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2004. – 1 (23). – С. 19 – 29.

 

4. Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська та ін. ; за ред. проф. А.Й. Капської. – К. : НДПУ, 2000. – 372 с.

 

5. Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : монографія / О.Г. Карпенко ; за ред. С.Я. Харченка. – Дрогобич : Коло, 2007. – 374 с.

 

6. Ковалев А.П. Педагогические системы : оценка текущего состояния и управление : учеб. пособ. / А.П. Ковалев. – Х. : Харьковский гос. ун-т., 1990. – 153 с.

 

7. Козленко В.Н. Проблема креативности личности / В.Н. Козленко // Психология творчества. – М., 1990. – № 3. – С. 131 – 148.

 

8. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.

 

9. Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370 с.

 

10. Психология творчества / под ред. Я.А. Пономарева. – М. : Наука, 1990. – 224 с.

 

11. Петришин Л.Й. Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект : монографія / Л.Й. Петришин. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2014. – 400 с.

 

12. Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039