DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91843

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗОШ І СТУПЕНЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Olha Pylypiv

Анотація


За економічних та політичних змін в Україні конкурентноспроможними виявилися навчальні заклади освіти різних форм власності: державної, комунальної, приватної, зокрема, початкової ланки. Тому своєчасними є дослідження й аналіз організаційно-педагогічних умов діяльності загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні, зокрема, зміст, методи і форми функціонування. У практичній діяльності приватні заклади освіти стикаються з суперечностями, що зумовлені недосконалістю нормативної та методичної баз їх функціонування. Отже, актуальність проблеми, недостатня її теоретична і методична розробленість, необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми.


Ключові слова


заклади освіти; Україна; приватні загальноосвітні школи першого ступеня; види приватних загальноосвітніх шкіл; особливості приватного шкільництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / [уклад. О.О. Любар ; ред. В.Г. Кремень]. – К. : Знання, 2005. – С. 600 – 623.

Калініна Л. Проблеми управління приватними школами / Л. Калініна // Дир. шк. Україна. – 1999. – № 7. – С. 99 – 106.

Карамушка Л. Приватна школа: Актуальні проблеми психології управління / Л. Карамушка // Дир. шк. Україна. – 1999. – № 6. – С. 65 – 72.

Сидоренко О.Л. Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні : дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Олександр Леонідович Сидоренко. – X., 2001. – 382 с.

Тимошенко І.I. Розвиток приватної освіти в Україні: основні підсумки і перспективи / І.І. Тимошенко // Приватное образование в посттоталитарном обществе: первые итоги, проблемы, перспективы : прогр. и материалы Междунар. семинара лидеров приват, образования. – X., 1999. – С. 80 – 84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / [уклад. О.О. Любар ; ред. В.Г. Кремень]. – К. : Знання, 2005. – С. 600 – 623.

 

2. Калініна Л. Проблеми управління приватними школами / Л. Калініна // Дир. шк. Україна. – 1999. – № 7. – С. 99 – 106.

 

3. Карамушка Л. Приватна школа: Актуальні проблеми психології управління / Л. Карамушка // Дир. шк. Україна. – 1999. – № 6. – С. 65 – 72.

 

4. Сидоренко О.Л. Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні : дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Олександр Леонідович Сидоренко. – X., 2001. – 382 с.

 

5. Тимошенко І.I. Розвиток приватної освіти в Україні: основні підсумки і перспективи / І.І. Тимошенко // Приватное образование в посттоталитарном обществе: первые итоги, проблемы, перспективы : прогр. и материалы Междунар. семинара лидеров приват, образования. – X., 1999. – С. 80 – 84.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039