DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91930

ОСНОВНІ ЕТАПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Тетяна Рева

Анотація


У статті проаналізовано проблеми модернізації структури курсу неорганічної хімії для студентів фармацевтичного факультету на основі застосування модульної технології навчання в системі фармацевтичної освіти. Доведено, що неорганічна хімія є сполучною ланкою, фундаментальним компонентом спеціальних дисциплін, що вивчаються студентами фармацевтичного факультету протягом усього періоду навчання, що дає можливість стверджувати про велику значимість цього предмету.


Ключові слова


модернізація вищої школи; професійна компетентність; хімічна освіта; провізор

Повний текст:

PDF

Посилання


Березюк О.С., Смоляр В.І. Шляхи модернізації освітньої системи України / О.С. Березюк, О.М. Власенко // Тенденції модернізації національних освітніх систем : збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 158 с.

Ковальчук В.Ю. Педагогічні технології як важливий чинник модернізації педагогічної освіти / В.Ю. Ковальчук // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наукових праць. – 2005. – Вип. 4 (10). – С. 128 – 137.

Литвинова Т.Н. Теория и практика интегративно-модульного обучения общей химии студентов медицинского вуза / Т.Н. Литвинова. – Краснодар : Издательство Кубанской государственной медицинской академии, 2001. – 264 с.

Мруга М.Р. Визначення поняття професійної компетентності / М.Р. Мруга // Науковий вісник Миколаївського державного університету : зб. наук. праць. Педагогічні науки : у 2-х т. – Миколаїв : МДУ, 2005. – Вип. 10, Т. 2. – С. 89 – 93.

Цехмістер Я.В. Проблеми формування духовних цінностей майбутніх лікарів: нові підходи / Я.В. Цехмістер // Соціалізація особистості : збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ. – 1999. – Вип. II. – C. 50 – 58.

Bulakh I., Mrouga M., Voronenko Y. Manifestation of professional competence: is it context-dependent or skill-dependent? / I. Bulakh // AMEE Conf. «Relevance in Medical Education». – Bern (Switzerland), 2003. – С. 381.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Березюк О.С., Смоляр В.І. Шляхи модернізації освітньої системи України / О.С. Березюк, О.М. Власенко // Тенденції модернізації національних освітніх систем : збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 158 с.

 

2. Ковальчук В.Ю. Педагогічні технології як важливий чинник модернізації педагогічної освіти / В.Ю. Ковальчук // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наукових праць. – 2005. – Вип. 4 (10). – С. 128 – 137. 

 

3. Литвинова Т.Н. Теория и практика интегративно-модульного обучения общей химии студентов медицинского вуза / Т.Н. Литвинова. – Краснодар : Издательство Кубанской государственной медицинской академии, 2001. – 264 с.

 

4. Мруга М.Р. Визначення поняття професійної компетентності / М.Р. Мруга // Науковий вісник Миколаївського державного університету : зб. наук. праць. Педагогічні науки : у 2-х т. – Миколаїв : МДУ, 2005. – Вип. 10, Т. 2. – С. 89 – 93.

 

5. Цехмістер Я.В. Проблеми формування духовних цінностей майбутніх лікарів: нові підходи / Я.В. Цехмістер // Соціалізація особистості : збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ. – 1999. – Вип. II. – C. 50 – 58.

 

6. Bulakh I., Mrouga M., Voronenko Y. Manifestation of professional competence: is it context-dependent or skill-dependent? / I. Bulakh // AMEE Conf. «Relevance in Medical Education». – Bern (Switzerland), 2003. – С. 381.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039