DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91933

ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-РЕСУРСУ НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Oleksandr Samoylenko

Анотація


У статті розглядаються питання впливу аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу на якість підготовки майбутніх вчителів математики. Наведено класифікацію освітніх веб-ресурсів; уточнено поняття аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу; виділено психолого-педагогічні особливості використання аудіовізуальних навчальних матеріалів, проаналізовано можливості використання аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу у підготовці вчителів математики.


Ключові слова


вищі педагогічні навчальні заклади; навчальний процес; аудіовізуальні навчальні матеріали; освітні веб-ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Брескіна Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Л.В. Брескіна ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 17 с.

Гончарова О.М. Теоретико-методичні основи особистісно орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 / О.М. Гончарова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 40 с.

Олексюк В.П. Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В.П. Олексюк ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.

Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання : орг.-пед. дослідження / В.В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 47 с.

Осіпа Р.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : навч. посіб. / Р.А. Осіпа. – К. : Міленіум, 2005. – 78 с.

Смирнова-Трибульска Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Є.М. Смирнова-Трибульска ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2008. – 44 с.

Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / О.В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 225 с.

Триус Ю.В. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ [Текст] / Ю.В. Триус // Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 3 – 5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Брескіна Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Л.В. Брескіна ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 17 с.

 

2. Гончарова О.М. Теоретико-методичні основи особистісно орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 / О.М. Гончарова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 40 с.

 

3. Олексюк В.П. Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В.П. Олексюк ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.

 

4. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання : орг.-пед. дослідження / В.В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 47 с. 

 

5. Осіпа Р.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : навч. посіб. / Р.А. Осіпа. – К. : Міленіум, 2005. – 78 с.

 

6. Смирнова-Трибульска Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Є.М. Смирнова-Трибульска ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2008. – 44 с.

 

7. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / О.В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 225 с.

 

8. Триус Ю.В. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ [Текст] / Ю.В. Триус // Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006. – С. 3 – 5.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039