DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91937

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЗМІНИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ: НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

Olena Stechenko

Анотація


У статті проаналізовано десятирічний досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищу медичну та фармацевтичну освіту на прикладі діяльності НМУ імені О.О. Богомольця. Визначено перспективи трансформації галузевих стандартів вищої медичної освіти та навчальних планів відповідно до викликів сьогодення та згідно з євроінтеграційним вектором руху освітнього процесу в країні.


Ключові слова


Болонський процес; кредитно-модульна система; Європейська кредитно-трансферна система; вища медична та фарма-цевтична освіта; навчальні плани підготовки фахівців

Повний текст:

PDF

Посилання


Бірюков В.С., Якименко О.О., Тягай О.Я. Сучасні освітні технології в медичних університетах / В.С. Бірюков, О.О. Якименко, О.Я. Тягай // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України на новому етапі», 18 – 19 квітня 2013 р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига». – С. 202 – 204.

Будапештсько-Віденська декларація про створення Європейського простору вищої освіти. – 12 березня 2010 р.

Ковальчук Л.Я. Прогнозування запитів майбутнього – важлива складова у плануванні навчального процесу / Л.Я. Ковальчук // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України на новому етапі», 18 – 19 квітня 2013 р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига». – С. 24 – 25.

Луговий В.І., Таланова Ж.В. Якість вищої освіти: виклик для України / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (додаток 2), Том 1. – С. 5 – 9.

Старча Т.М., Волосовець О.П., Клоченко І.В. та ін. Сучасні завдання вищої медичної освіти та кадрового забезпечення реформування галузі / Т.М. Старча, О.П. Волосовець, І.В. Клоченко // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21 – 22 травня 2015 р., Тернопіль. – Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига». – С. 5 – 7.

Ященко Е.М. Якість вищої освіти в контексті євроінтеграції / Е.М. Ященко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додаток 1 до вип. 31, том ІІ (44). – К. : «Гнозис», 2013. – С. 374 – 384.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бірюков В.С., Якименко О.О., Тягай О.Я. Сучасні освітні технології в медичних університетах / В.С. Бірюков, О.О. Якименко, О.Я. Тягай // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України на новому етапі», 18 – 19 квітня 2013 р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига». – С. 202 – 204.

 

2. Будапештсько-Віденська декларація про створення Європейського простору вищої освіти. – 12 березня 2010 р.

 

3. Ковальчук Л.Я. Прогнозування запитів майбутнього – важлива складова у плануванні навчального процесу / Л.Я. Ковальчук // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України на новому етапі», 18 – 19 квітня 2013 р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига». – С. 24 – 25.

 

4. Луговий В.І., Таланова Ж.В. Якість вищої освіти: виклик для України / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (додаток 2), Том 1. – С. 5 – 9.

 

5. Старча Т.М., Волосовець О.П., Клоченко І.В. та ін. Сучасні завдання вищої медичної освіти та кадрового забезпечення реформування галузі / Т.М. Старча, О.П. Волосовець, І.В. Клоченко // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», 21 – 22 травня 2015 р., Тернопіль. – Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига». – С. 5 – 7.

 

6. Ященко Е.М. Якість вищої освіти в контексті євроінтеграції / Е.М. Ященко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додаток 1 до вип. 31, том ІІ (44). – К. : «Гнозис», 2013. – С. 374 – 384.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039