DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91938

СІМ’Я ЯК СУСПІЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Наталя Султанова

Анотація


У статті висвітлено історико-педагогічний аспект проблеми соціалізації дітей в сім’ї у ХХ – на початку ХХІ ст.; окреслено роль сім’ї як первісної інституції соціалізації дитини; розкрито ретроспективні засади теоретико-прикладних функцій сім’ї та їх трансформації протягом означеного періоду. Автор указує на недоліки виховного впливу сімей ХХІ ст., порушує питання зменшення їх соціалізуючої ролі.


Ключові слова


сім’я; соціальний інститут; соціалізація; сімейне виховання; виховні процеси; фактори соціалізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола ; заг. ред. : А.Й. Капської. – К. : Наук. світ, 2002. – 164 с.

Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І.М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : монографія / Т.В. Кравченко. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.

Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. [для вищ. навч. закладів] / О.Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 225 с.

Ляшенко Н.О. Соціологія сім’ї : навчальний посібник : у двох томах. Том 1. Розділ ІV / Н.О. Ляшенко. – Х. : Центр навч. л-ри, 2009. – С. 120 – 167.

Психологія сім’ї / Л.В. Помиткіна та ін. : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – К. : Вид-во нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 270 с.

Семейная социализация. Семейная психология : учеб. пособие / Т.В. Андреева. – СПб. : Речь, 2004. – 264 с.

Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / за ред. І.Д. Зверевої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А. Харчев. – М. : Мысль, 1979. – 312 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола ; заг. ред. : А.Й. Капської. – К. : Наук. світ, 2002. – 164 с.

 

2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І.М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

 

3. Кравченко Т.В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : монографія / Т.В. Кравченко. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.

 

4. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. [для вищ. навч. закладів] / О.Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 225 с.

 

5. Ляшенко Н.О. Соціологія сім’ї : навчальний посібник : у двох томах. Том 1. Розділ ІV / Н.О. Ляшенко. – Х. : Центр навч. л-ри, 2009. – С. 120 – 167.

 

6. Психологія сім’ї / Л.В. Помиткіна та ін. : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – К. : Вид-во нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 270 с.

 

7. Семейная социализация. Семейная психология : учеб. пособие / Т.В. Андреева. – СПб. : Речь, 2004. – 264 с.

 

8. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / за ред. І.Д. Зверевої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

 

9. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А. Харчев. – М. : Мысль, 1979. – 312 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039