DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91940

РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Олександра Федорова

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано основні види вправ для розвитку аудитивних умінь в процесі вивчення мови, виокремлено ті з них, що доцільно використовувати в процесі вивчення української мови інокомунікантами. Текстові повідомлення, що сприймаються на слух, повинні за складністю відповідати рівню психологічної та лінгвістичної підготовки іноземного студента. Аудіювання інокомунікантами потоку українського мовлення належить до вмінь, які неможливо сформувати раз і назавжди і які потребують постійної практики, чіткого керівництва та контролю за процесом їх формування з боку викладача.


Ключові слова


аудитивні вміння; комунікативні вправи; підготовчі вправи; фонематичний слух; інтонаційний слух

Повний текст:

PDF

Посилання


Скалкин В.Л. Системность и типология упражнений для обучения говорению / В. Скалкин // Иностранные языки в школе. – 1979. – № 2. – С. 19 – 24.

Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е.И. Пассов // Рус. яз. – 1989. – 276 с. – С. 190 – 191.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник [для студентів вищих закладів освіти] / керів. авт. кол. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленсвіт, 1999. – 320 с.

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным язикам : Базовый курс лекций. Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным язикам : пособие для учителя / Н.Д. Гальскова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АРКТИ, 2003. – 192 с.

Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3 – 7.

Елухина Н.В. Обучение слушанию иноязычной речи / Н.В. Елухина // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 5.

Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О.І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 206 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Скалкин В.Л. Системность и типология упражнений для обучения говорению / В. Скалкин // Иностранные языки в школе. – 1979. – № 2. – С. 19 – 24.

 

2. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е.И. Пассов // Рус. яз. – 1989. – 276 с. – С. 190 – 191.

 

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник [для студентів вищих закладів освіти] / керів. авт. кол. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленсвіт, 1999. – 320 с.

 

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным язикам : Базовый курс лекций. Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.

 

5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным язикам : пособие для учителя / Н.Д. Гальскова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АРКТИ, 2003. – 192 с.

 

6. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3 – 7.

 

7. Елухина Н.В. Обучение слушанию иноязычной речи / Н.В. Елухина // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 5.

 

8. Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О.І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 206 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039