DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91941

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Mykhaylo Chaykivskyi

Анотація


У статті охарактеризовано інтегроване та інклюзивне навчання у ВНЗ України. Визначено основний зміст соціальної роботи в закладах інклюзивного типу; з’ясовано напрями вдосконалення системи соціально-педагогічної підтримки інвалідів у ВНЗ. Акцентовано увагу на діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».


Ключові слова


інвалідність; інклюзивне навчання; інтегроване навчання; молодь з особливими потребами

Повний текст:

PDF

Посилання


Богінська Ю.В. Теорія та практика соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : дис. … докт. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Ю.В. Богінська. – Ялта, 2013. – 545 с.

Глузман О.В. Навчання людей з особливими потребами у вищій школі / О.В. Глузман, В.Ф. Щеколодкін, Т.Ю. Подобєдова, О.О. Чуєва. – Сімферополь. – Ялта, 2006. – 20 с.

Дікова-Фаворська О.М. Креативний метод освіти осіб з обмеженими функціональними обмеженнями здоров’я / О.М. Дікова-Фаворська // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціологія державного управління». Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т. Х, Вип. 116. – 324 с.

Дікова-Фаворська О.М. Соціологічна концептуалізація освіти осіб з функціональними обмеженнями здоров’я : автореф. дис. … докт. соц. наук : 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / О.М. Дікова-Фаворська. – Запоріжжя, 2009. – 34 с.

Звіт про підсумки роботи колективу Університету «Україна» у 2011/2012 навчальному році і завдання на 2012/2013 навчальний рік // Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 184 с

Міщик Л.І. Соціально-педагогічна діяльність ВНЗ як умова адаптації студентів з особливими потребами у соціалізації / Л.І. Міщик, М.О. Гладиш // Вісник Черкаського університету : збірник наукових статей. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 122. – 161 с.

Пічугіна Т.В. Обґрунтування необхідності моніторингу навчання студентів-інвалідів у вищому навчальному закладі / Т.В. Пічугіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 12. – С. 92 – 95.

Про становище інвалідів в Україні: національна доповідь // Міністерство праці та соціальної політики України ; Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінпраці України. – К., 2009. – 200 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богінська Ю.В. Теорія та практика соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : дис. … докт. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Ю.В. Богінська. – Ялта, 2013. – 545 с.

 

2. Глузман О.В. Навчання людей з особливими потребами у вищій школі / О.В. Глузман, В.Ф. Щеколодкін, Т.Ю. Подобєдова, О.О. Чуєва. – Сімферополь. – Ялта, 2006. – 20 с.

 

3. Дікова-Фаворська О.М. Креативний метод освіти осіб з обмеженими функціональними обмеженнями здоров’я / О.М. Дікова-Фаворська // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціологія державного управління». Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т. Х, Вип. 116. – 324 с.

 

4. Дікова-Фаворська О.М. Соціологічна концептуалізація освіти осіб з функціональними обмеженнями здоров’я : автореф. дис. … докт. соц. наук : 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології / О.М. Дікова-Фаворська. – Запоріжжя, 2009. – 34 с.

 

5. Звіт про підсумки роботи колективу Університету «Україна» у 2011/2012 навчальному році і завдання на 2012/2013 навчальний рік // Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 184 с

 

6. Міщик Л.І. Соціально-педагогічна діяльність ВНЗ як умова адаптації студентів з особливими потребами у соціалізації / Л.І. Міщик, М.О. Гладиш // Вісник Черкаського університету : збірник наукових статей. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 122. – 161 с.

 

7. Пічугіна Т.В. Обґрунтування необхідності моніторингу навчання студентів-інвалідів у вищому навчальному закладі / Т.В. Пічугіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 12. – С. 92 – 95.

 

8. Про становище інвалідів в Україні: національна доповідь // Міністерство праці та соціальної політики України ; Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінпраці України. – К., 2009. – 200 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039