DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91947

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ДІВЧИНКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Марія Ярушак

Анотація


У статті проаналізовано методи і засоби етнопедагогіки та особливості їх використання у вихованні дівчинки в українській родині. Висвітлено зміст та основні проблеми виховання, навчання і підготовки дівчинки до дорослого життя. Розкрито особливості виховного процесу: урахування віку дитини, гуманне ставлення до дитини, повага до батьків (особливо до матері), послідовність і наступність виховних дій, особистий приклад у вихованні, підготовка до дорослого життя, до шлюбно-сімейних стосунків.


Ключові слова


виховання; сім’я; етнопедагогіка; виховна система; авторитет батьків

Повний текст:

PDF

Посилання


Воропай О. Звичаї українського народу : [Етногр. нарис] / О. Воропай ; післямова І.М. Андрусика ; іл. О.В. Алферової. – К. : Школа, 2006. – 384 с.

Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ – початку ХХ ст. / С. Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 1995. – Зош. 1. – С. 35.

Герус Л. Українська народна іграшка / Л.М. Герус. – К. : Балтiя-Друк, 2007. – 64 с.

Грушевський М. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2011. – 254 с.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Оксана Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.

Лепкий Д. Деякі вірування про дитину / Д. Лепкий // Зоря. – 1886. – № 15/16. – С. 269.

Мосіяшенко В. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.

Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ – ХХІ століть / Зоряна Небесна // Народна творчість та етнологія. – 2010. – № 6. – С. 40 – 46.

Овадюк О. Українська етнопедагогіка – важливий компонент національної системи освіти України / О.О. Овадюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2012. – Вип. 3 (46). – С. 6 – 14.

Сухомлинська О. Материнська любов як основа виховання / О.В. Сухомлинська // Початкова школа. – 1993. – № 10. – С. 26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воропай О. Звичаї українського народу : [Етногр. нарис] / О. Воропай ; післямова І.М. Андрусика ; іл. О.В. Алферової. – К. : Школа, 2006. – 384 с.

 

2. Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ – початку ХХ ст. / С. Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 1995. – Зош. 1. – С. 35.

 

3. Герус Л. Українська народна іграшка / Л.М. Герус. – К. : Балтiя-Друк, 2007. – 64 с.

 

4. Грушевський М. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу / Марко Грушевський. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2011. – 254 с.

 

5. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Оксана Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.

 

6. Лепкий Д. Деякі вірування про дитину / Д. Лепкий // Зоря. – 1886. – № 15/16. – С. 269.

 

7. Мосіяшенко В. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.

 

8. Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ – ХХІ століть / Зоряна Небесна // Народна творчість та етнологія. – 2010. – № 6. – С. 40 – 46.

 

9. Овадюк О. Українська етнопедагогіка – важливий компонент національної системи освіти України / О.О. Овадюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2012. – Вип. 3 (46). – С. 6 – 14.

 

10. Сухомлинська О. Материнська любов як основа виховання / О.В. Сухомлинська // Початкова школа. – 1993. – № 10. – С. 26.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039