DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92856

ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я У ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНА КОПФФА

Renata Bednarz-Grzybek

Анотація


На сторінках двотижневика «Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny» (1909) лікар Леон Копфф (1856 – 1933) висвітлював погляди на зміцнення здоров’я у санаторіях, популяризував їх, коментував поведінку хворих, терапевтичний ефект купання у мінеральних водах на організм людини, бальнеологічне лікування та ін. Обґрунтував принципи раціонального і дієтичного харчування для людей із ожирінням, розкрив значимість клімату і ландшафту у зміцненні здоров’я.


Ключові слова


бальнеологія; популярні часописи; курорти; Леон Koпфф; журнал «Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny»

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Grabowski A. Krynica, «Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny» / A. Grabowski. – 1909. – № 7. – S. 2 – 8.

Historia rodziny Kopffów. Leon Kopff. – http://kopff.republika.pl/leon. html [dostęp: 29.10.15].

Kopff L. Krynica / L. Kopff // Polski przewodnik po zdrojowiskach / red. K. Gorski lekarz zakładowy w Szczawnicy. Zestawił i za redakcję odpowiedzialny Zygmunt Rosner. – Kraków, 1904. – S. 52.

Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. – 1909. – № 7. – S. 8 – 9.

Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 8. – S. 7 – 8.

Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 9. – S. 9 – 10.

Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 10. – S. 2 – 6.

Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 11. – S. 8 – 10.

Kośmiński S. Słownik Lekarzów Polskich / S. Kośmiński. – Warszawa, 1888. – 665 s.

Lewicki S. Kilka słów o Krynicy w porównaniu ze zdrojowiskami obcymi / S. Lewicki // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. – 1909. – № 7. – S. 20 – 22.

Ponikowska I., Ferson D.Z. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa / I. Ponikowska, D.Z. Ferson. – Warszawa : Medi Press, 2009. – 360 s.

Wąsowicz Z. Wskazania do leczenia zdrojowo-kąpielowego w Krynicy / Z. Wąsowicz // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. – 1909. – № 7. – S. 2 – 8.

Wroczyński R. Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918 / R. Wroczyński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 335 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Grabowski A. Krynica, «Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny» / A. Grabowski. – 1909. – № 7. – S. 2 – 8.

 

2. Historia rodziny Kopffów. Leon Kopff. – http://kopff.republika.pl/leon. html [dostęp: 29.10.15].

 

3. Kopff L. Krynica / L. Kopff // Polski przewodnik po zdrojowiskach / red. K. Gorski lekarz zakładowy w Szczawnicy. Zestawił i za redakcję odpowiedzialny Zygmunt Rosner. – Kraków, 1904. – S. 52.

 

4. Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. – 1909. – № 7. – S. 8 – 9.

 

5. Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 8. – S. 7 – 8.

 

6. Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 9. – S. 9 – 10.

 

7. Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 10. – S. 2 – 6.

 

8. Kopff L. O zachowaniu się dyjetetycznem w czasie leczenia zdrojowego / L. Kopff // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik turystyczny. – 1909. – № 11. – S. 8 – 10.

 

9. Kośmiński S. Słownik Lekarzów Polskich / S. Kośmiński. – Warszawa, 1888. – 665 s.

 

10. Lewicki S. Kilka słów o Krynicy w porównaniu ze zdrojowiskami obcymi / S. Lewicki // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. – 1909. – № 7. – S. 20 – 22.

 

11. Ponikowska I., Ferson D.Z. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa / I. Ponikowska, D.Z. Ferson. – Warszawa : Medi Press, 2009. – 360 s.

 

12. Wąsowicz Z. Wskazania do leczenia zdrojowo-kąpielowego w Krynicy / Z. Wąsowicz // Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny. – 1909. – № 7. – S. 2 – 8.

 

13. Wroczyński R. Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918 / R. Wroczyński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 335 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039