DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92864

ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СПАДЩИНА О.Р. МАЗУРКЕВИЧА В ОЦІНЦІ НАУКОВЦІВ

Дмитро Боднар

Анотація


У статті описано погляди науковців на педагогічну спадщину академіка О.Р. Мазуркевича. На основі аналізу праць вчених, присвячених дослідженню його творчого доробку, зроблено висновки щодо їх ставлення до поглядів О.Р. Мазуркевича на проблеми розвитку сучасної системи літературної освіти, методики викладання літератури, виховання учнів засобами художнього слова. Висвітлена думка вчених щодо можливості використання методологічних засад викладання літератури, запропонованих О.Р. Мазуркевичем, у сучасній школі.


Ключові слова


О.М. Мазуркевич; педагогічна спадщина; літературна освіта; виховання; література; українська література

Повний текст:

PDF

Посилання


Balahovs’ka Ju.M. Pedagogіchnі іdeі O.R. Mazurkevicha v kontekstі suchas-noі metodichnoі dumki (Pedagogical ideas of O.R. Mazurkevych in the context of modern methodology conception) / Ju.M. Balahovs’ka // Teoretichna і didaktichna fіlologіja : zbіr. nauk. pr. – Vip. 18. – Perejaslav-Hmel’nic’kij, 2014. – S. 7 – 11.

Bіеljaіеv O.M. Mazurkevich O.R. Do 70-rіchchja z dnja narodzhennja (specіalіst u galuzі pedagogіki) (Mazurkevych O.R. Dedicated to 70 years’ anniversary (specialist in Pedagogics)) / O.M. Bіеljaіеv // Ukraіns’ka mova і lіteratura v shkolі. – 1983. – № 10. – S. 78 – 79.

Berezіvs’ka L.D. Zhittіеvij shljah і naukovo-pedagogіchna dіjal’nіst’ Oleksandra Mazurkevicha (Life and scientific-pedagogical activity of Oleksandr Mazurkevych) / L.D. Berezіvs’ka // Ukraіns’ka lіteratura v zagal’noosvіtnіj shkolі. – 2013. – № 10. – S. 2 – 4.

Vistavka «Metod і tvorchіst’ Oleksandra Mazurkevicha» (Demonstration «Methods and creativity of Oleksandr Mazurkevych») [Elektronnij resurs] / O. Mіhno // Pedagogіchnij muzej Ukraіni. – Rezhim dostupu : http://pmu.in.ua/exhibitions/ exhibition_mazurkevich/. – Nazva z ekranu.

V.O. Suhomlins’kij u rozdumah suchasnih ukraіns’kih pedagogіv: (V.O. Suchomlynskyi in the reflection of modern Ukrainian pedagogues) [Elektronnij resurs] : monografіja / uporjad. : O.V. Suhomlins’ka, O.Ja. Savchenko ; avt. kol. : O.V. Suhomlins’ka, O.Ja. Savchenko ta іn. – Lugans’k : Vid-vo DZ «LNU іmenі Tarasa Shevchenka», 2012. – 504 s. – Rezhim dostupu : http://vuzlib.com.ua/articles/book/45037-U_rozdumakh_suchasnikh_ukraіn/1.html. – Nazva z ekranu.

Gruzman Z. Vchenij-pedagog (Scientist-pedagogue) / Z. Gruzman // Pedagog. – 1993. – 16 veresnja (№ 22).

Dzeverіn O.G. Zhittja dlja osvіti narodu (Life for people’s education) / O.G. Dzeverіn // Radjans’ka shkola. – № 5. – 1964. – S. 98 – 99.

Mazurkevich O.R. Metod і tvorchіst’ (Method and creativity) / O.R. Mazurkevich. – Kyiv : Radjans’ka shkola, 1973. – 255 s.

Mazurkevich O.R. Narisi z іstorіі metodiki ukraіns’koі lіteraturi (Essays on History of Ukrainian Literature Methods) / O.R. Mazurkevich. – Kyiv : Radjans’ka shkola, 1961. – 375 s.

Mac’ko V.P. Shkola akademіka Mazurkevicha (School of academician Mazurkevych) / V.P. Mac’ko // Kam’janec’-Podіl’s’kij vіsnik. – 1993. – 1 veresnja (№ 69).

Pedagogіchnі chitannja «Pedagogіchnі іdeі O.R. Mazurkevicha v kontekstі suchasnoі metodichnoі nauki» (Pedagogical readings «Pedagogical ideas of O.R. Mazurkevych in the context of modern methodology») [Elektronnij resurs] // Іnstitut pedagogіki Nacіonal’noі akademіі pedagogіchnih nauk Ukraіni. – Rezhim dostupu : http://www.undip.org.ua/info/1119/. – Nazva z ekranu.

Pul’ter S.O. Do pitannja naukovih doslіdzhen’ z іstorіі rozvitku metodiki vikladannja ukraіns’koі lіteraturi v serednіj shkolі (To the problem of scientific research on History of Ukrainian literature methodology in secondary school) / C.O. Pul’ter // Metodichnij poshuk. Vikladac’ko-students’kі naukovі roboti z pitan’ metodiki vikladannja movi і lіteraturi. – Zhitomir, 2013. – № 11. – S. 7 – 12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балаховська Ю.М. Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної думки / Ю.М. Балаховська // Теоретична і дидактична філологія : збір. наук. пр. – Вип. 18. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 7 – 11.

 

2. Бєляєв О.М. Мазуркевич О.Р. До 70-річчя з дня народження (спеціаліст у галузі педагогіки) / О.М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 10. – С. 78 – 79.

 

3. Березівська Л.Д. Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича / Л.Д. Березівська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 10. – С. 2 – 4.

 

4. Виставка «Метод і творчість Олександра Мазуркевича» [Електронний ресурс] / О. Міхно // Педагогічний музей України. – Режим доступу : http://pmu.in.uaexhibitions/exhibition_mazurkevich/. – Назва з екрану.

 

5. В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упоряд. : О.В. Сухомлинська, О.Я. Савченко ; авт. кол. : О.В. Сухомлинська, О.Я. Савченко та ін. [Електронний ресурс]. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 504 с. – Режим доступу : http:// vuzlib.com.ua/articles/book/45037-U_rozdumakh_suchasnikh_ukraїn/1.html. – Назва з екрану.

 

6. Грузман З. Вчений-педагог / З. Грузман // Педагог. – 1993. – 16 вересня (№ 22).

 

7. Дзеверін О.Г. Життя для освіти народу / О.Г. Дзеверін // Радянська школа. – № 5. – 1964. – С. 98 – 99.

 

8. Мазуркевич О.Р. Метод і творчість / О.Р. Мазуркевич – К. : Радянська школа, 1973. – 255 с.

 

9. Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури / О.Р. Мазуркевич. – К. : Радянська школа, 1961. – 375 с.

 

10. Мацько В.П. Школа академіка Мазуркевича / В.П. Мацько // Кам’янець-Подільський вісник. – 1993. – 1 вересня (№ 69).

 

11. Педагогічні читання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки» [Електронний ресурс] // Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – Режим доступу : http://www.undip. org.ua/info/1119/. – Назва з екрану.

 

12. Пультер С.О. До питання наукових досліджень з історії розвитку методики викладання української літератури в середній школі / C.О. Пультер // Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. – Житомир, 2013. – № 11. – С. 7 – 12.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039