DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92872

ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Tetyana Zavgorodnia, Inna Strazhnikova

Анотація


У статті доводиться доцільність вивчення освітньо-виховних процесів у загальноукраїнському масштабі. У даному випадку такий підхід забезпечить вищий рівень осмислення історичного досвіду, зокрема виховання, що дасть змогу перейти від характеристики елементарних знань до їх всебічного осмислення через виховні аспекти. Адже напрями виховання становлять окремі складні підсистеми із власним науковим інструментарієм та змістовим наповненням.


Ключові слова


виховання; Західний регіон України; історіографія; дослідження; навчально-виховний процес; доробок

Повний текст:

PDF

Посилання


Wolanyk R.Y. Pedagogical aspect of the care of children and youth in Galicia (second half of XIX the first third of the XX centuries) : abstract. dis. … candidate. der. sciences : 13.00.01 «General pedagogy and history of pedagogy» / R.Y. Wolanyk. – Ivano-Frankivsk, 2005. – 20 с. [in Ukrainian]

Gorodiska V.V. Aesthetic education of students in the educational system in Western Ukraine (second half of XIX – beginning of XX centuries) : abstract. dis. … candidate. der. sciences : 13.00.01 «General pedagogy and history of pedagogy» / V.V. Gorodiska. – Drogobych, 2011. – 20 с. [in Ukrainian]

Zymomrya M.M. Aesthetic education means young folk Transcarpathia (1919 – 1939) : author. thesis. … candidate. ped. sciences : 13.00.01 «General pedagogy and history of pedagogy» / M.M. Zymomrya. – Ternopil, 2013. – 19 p. [in Ukrainian]

The idea of custody of children and youth in the historical and pedagogical science : Coll. Science. works. − Ivano-Frankivsk, 2005. − 340 p. [in Ukrainian]

Kovalchuk I.V. Moral education students Bukovina Ukrainian schools: dr. pol. twentieth century : thesis … candidate. ped. sciences : 13.00.01 «General pedagogy and history of pedagogy» / I.V. Kovalchuk. – Ivano-Frankivsk, 2001. − 20 p. [in Ukrainian]

Kondratyuk O.Р. Organization of labor education of students in the schools of the Ternopil Oblast / О.Р. Kondratyuk. − Ternopil, 1959. − 78 p. [in Ukrainian]

Mochan T.М. Aesthetic education of youth in a multicultural environment in the Carpathian region (1919 – 1939 gg.) : abstract. thesis … candidate. ped. sciences : 13.00.01 «General pedagogy and history of pedagogy» / T.М. Mochan. − Ternopil, 2011. − 20 p. [in Ukrainian]

Cancer V.І. Labour training of students in secondary schools of Ukraine (on the example of the western regions 1900 – 1939.) : thesis. ... candidate ped. sciences : 13.00.01 / V.I. Cancer. − Ternopil, 1997. − 184 p. [in Ukrainian]

Stelmach S.S. development of artistic and aesthetic education of students in the pedagogy of reforms Galicia the first half of the twentieth century : thesis … candidate. ped. sciences : 13.00.01 «General pedagogy and history of pedagogy» / S.S. Stelmach. − Drohobych, 2008. − 19 p. [in Ukrainian]

Thorzhevska T.D. Theoretical and methodological foundations of the Christian Education / T.D. Thorzhevska, I.Y. Myschyshyn, Y.A. Scherbyak. – Ternopil : Textbooks, 2002. − Part 1. − 479 p. [in Ukrainian]

Chepil M.M. Aesthetic education of youth in Transcarpathia (1919 – 1939 gg.) / M.M. Chepil, T.M. Tsybar. – Drohobych : RVV Drohobych State. ped. University of Ivan Franko, 2007. − 262 p. [in Ukrainian]

Scherbyak Y.A. The system of moral education of students in the schools of the Western Regions of Ukraine (1900 – 1939 years) : monograph / Yuri Adamovich Scherbyak. – Ternopil : Paradis, 1999. − 204 p. [in Ukrainian]

Yakovyshyn R. System of moral education students of secondary schools in Galicia (1850 – 1900 gg.) : dis. ... candidate. ped. sciences : 13.00.01 / Ruslana Yakovyshyn. − Ivano-Frankivsk, 2005. − 224 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Волянюк Р.Я. Педагогічний аспект опіки дітей і молоді Галичини (друга половина XIX – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Р.Я. Волянюк. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.

 

2. Городиська В.В. Естетичне виховання учнівської молоді в системі освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.В. Городиська. – Дрогобич, 2011. – 20 с.

 

3. Зимомря М.М. Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919 – 1939 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М.М. Зимомря. – Тернопіль, 2013. – 19 с.

 

4. Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2005. – 340 с.

 

5. Ковальчук І.В. Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини: др. пол. ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І.В. Ковальчук. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

 

6. Кондратюк О.П. Організація трудового виховання учнів в школах Тернопільської області / О.П. Кондратюк. – Тернопіль, 1959. – 78 с.

 

7. Мочан Т.М. Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919 – 1939 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Т.М. Мочан. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

 

8. Рак В.І. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (на прикладі західних областей 1900 – 1939 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В.І. Рак. – Тернопіль, 1997. – 184 с.

 

9. Стельмах С.С. Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С.С. Стельмах. – Дрогобич, 2008. – 19 с.

 

10. Тхоржевська Т.Д. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки / Т.Д. Тхоржевська, І.Я. Мищишин, Ю.А. Щербяк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. − Ч. 1. − 479 с.

 

11. Чепіль М.М. Естетичне виховання учнівської молоді на Закарпатті (1919 – 1939 рр.) / М.М. Чепіль, Т.М. Цибар. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького держ. пед. ун-т імені Івана Франка, 2007. – 262 с.

 

12. Щербяк Ю.А. Система морального виховання учнів в школах західних областей України (1900 – 1939 рр.) : монографія / Юрій Адамович Щербяк. – Тернопіль : Парадіс, 1999. − 204 с.

 

13. Яковишин Р. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850 – 1900 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Руслана Яковишин. – Івано-Франківськ, 2005. – 224 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039