DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92885

РОЗВИТОК ОПІКИ НАД ДІТЬМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ РИШАРДА ВРОЧИНСЬКОГО (1909 – 1987)

Ореста Карпенко

Анотація


У статті висвітлено основні напрями науково-педагогічної діяльності професора Варшавського та Лудзького університетів, співзасновника соціальної та опікунської педагогіки Ришарда Врочинського. Розкрито його внесок у спільні дослідження з проблем опіки над дітьми, опікунської педагогіки. Висвітлено роль педагогів в організації середовища, описано форми компенсації сирітства, систему соціального забезпечення опіки над дітьми. Одним із найважливіших його досягнень було надання опікунській педагогіці рангу автономної дисципліни, і водночас дисципліни, тісно пов’язаної з аксіологічним контекстом, яка має велику суспільну користь. Основним її завданням є забезпечення дітям і молоді однакових життєвих шансів й однакових сприятливих умов розвитку.


 


Ключові слова


опіка; опікунська педагогіка; діти; молодь; Ришард Врочинський; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Metodologia pedagogiki społecznej / red. R. Wroczyński, T. Pilch. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 512 s.

Pilch T. Wroczyński Ryszard (1909 –1987) / Tadeusz Pilch // Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. – T. VII. V – Ż. – Warszawa : Żak, 2008. – S. 240 – 242.

Wroczyński R. Dzieje oświaty polskiej. T. 1. Do roku 1795 / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Żak, 1996. – 270 s. ; T. 2. 1795 – 1945 / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Żak, 1996. – 331 s.

Wroczyński R. Edukacja permanentna : Problemy – perspektywy / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : PWN, 1973. – 299 s.

Wroczyński R. Henryk Jordan, propagator gier i zabaw ruchowych / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1975. – 32 s.

Wroczyński R. Pedagogika społeczna / Ryszard Wroczyński. – Warszawа : PWN, 1974. – 371 s.

Wroczyński R. Praca oświatowa / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1965. – 273 s.

Wroczyński R. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Ryszard Wroczyński. – Warszawа : PWN, 1966. – 251 s.

Wroczyński R. Wychоwanie poza szkołą / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : PZWS, 1968. – 170 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Metodologia pedagogiki społecznej / red. R. Wroczyński, T. Pilch. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 512 s.

 

2. Pilch T. Wroczyński Ryszard (1909 –1987) / Tadeusz Pilch // Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. – T. VII. V – Ż. – Warszawa : Żak, 2008. – S. 240 – 242.

 

3. Wroczyński R. Dzieje oświaty polskiej. T. 1. Do roku 1795 / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Żak, 1996. – 270 s. ; T. 2. 1795 – 1945 / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Żak, 1996. – 331 s.

 

4. Wroczyński R. Edukacja permanentna : Problemy – perspektywy / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : PWN, 1973. – 299 s.

 

5. Wroczyński R. Henryk Jordan, propagator gier i zabaw ruchowych / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1975. – 32 s.

 

6. Wroczyński R. Pedagogika społeczna / Ryszard Wroczyński. – Warszawа : PWN, 1974. – 371 s.

 

7. Wroczyński R. Praca oświatowa / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1965. – 273 s.

 

8. Wroczyński R. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Ryszard Wroczyński. – Warszawа : PWN, 1966. – 251 s.

 

9. Wroczyński R. Wychоwanie poza szkołą / Ryszard Wroczyński. – Warszawa : PZWS, 1968. – 170 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039