DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92889

ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Tetyana Kovalchuk, Maria Shimanchik

Анотація


У статті розкривається сутність екзистенціального підходу до проектування і реалізації процесу виховання. Ціннісно-цільові орієнтири розвитку екзистенціальної сфери учнів розглядаються з позицій різних вчених (Е. Фромма, Е. Берна, О. Гребенюк, Т. Гребенюк та ін.). Акцентується увага на тому, що основним ціннісно-цільовим орієнтиром виховання в контексті екзистенціального підходу є розвиток суб’єктності людини, здатності ціннісно осмисленого проектування свого розвитку. У статті розкриваються способи (методи, технології) розвитку екзистенціальної сфери, виховання в контексті екзистенціального підходу. Звернуто увагу на реалізацію таких суб’єктно-орієнтованих технологій, як психолого-педагогічний супровід подій, педагогічного стимулювання саморозвитку учнів, соціально-орієнтовані ігри, соціального проектування (соціальні проби).


Ключові слова


виховання; екзистенціальний підхід; екзистенціальна сфера; розвиток; суб’єктність; суб’єктно-орієнтовані технології

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bern E. Igryi, v kotoryie igrayut lyudi, lyudi kotoryie igrayut v igryi / E. Bern. – SPb. : «Bratstvo», 1992. – 367 s.

Grebenyuk O.S. Osnovyi pedagogiki individualnosti / O.S. Grebenyuk, T.B. Grebenyuk. – Kaliningrad : Kaliningradskiy universitet, 2000. – 572 s.

Kerkegor S. Bolezn k smerti / S. Kerkegor. – M. : «Akadem. Proekt», 2012. – 157 s.

Pedagogicheskie tehnologii: rezultatyi issledovaniy Yaroslavskoy nauchnoy shkolyi : monografiya / pod red. L.V. Bayborodovoy, V.V. Yudina. – Yaroslavl : «Kantsler», 2015. – 453 s.

Simonov V.P., Ershov P.M. Temperament, harakter, lichnost / V.P. Simonov, P.M. Ershov. – M. : «Nauka», 1984. – 161 s.

Fromm E. Chelovek dlya sebya / E. Fromm. – Minsk : Kollegium, 1992. – 253 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. : «Братство», 1992. – 367 с.

2. Гребенюк О.С. Основы педагогики индивидуальности / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – Калининград : Калининградский университет, 2000. – 572 с.

3. Кьеркегор С. Болезнь к смерти / С. Кьеркегор. – М. : «Академ. Проект», 2012. – 157 с.

4. Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской научной школы : монография / под ред. Л.В. Байбородовой, В.В. Юдина. – Ярославль : ИД «Канцлер», 2015. – 453 с.

5. Симонов В.П., Ершов П.М. Темперамент, характер, личность / В.П. Симонов, П.М. Ершов. – М. : «Наука», 1984. – 161 с.

6. Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039