DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92897

АБСТИНЕНЦІЯ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОГЛЯДАХ МЕЧИСЛАВА KУЗНОВІЧА (1874 – 1945)

Ізабела Красінська

Анотація


Ксьондз Мечислав Kузновіч (1874 – 1945) – відомий польський громадський і освітній діяч, наставник ремісничої і робітничої молоді. З думкою про занедбану у виховному значенні молодь, очолив організацію «Союз ремісничої і промислової молоді, відданій св. Станіслава Костко». У статті висвітлено діяльність і погляди М. Kузновіча на абстиненту (антиалкогольну і антитютюнову) позицію серед членів цієї організації.


Ключові слова


Kузновіч Мечислав; виховна діяльність; абстиненція; «Союз ремісничої і промислової молоді; відданій св. Станіслава Костко»; Польща

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Boroń P. Ad Maiorem Dei Gloriam. Ks. Mieczysław Kuznowicz TJ i jego dzieło / P. Boroń // «Tygodnik Salwatorski». – 2002. – № 12. – http://tygodniksal watorski.icm.com.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4184. – (31.07.2015).

2. Bratkowski S. Czy istnieje i co działa tak zwana «Opieka św. Stanisława Kostki» nad młodzieżą rzemieślniczą / S. Bratkowski // «Opieka» Św. Stanisława Kostki nad terminatorami w Krakowie za rok 1904. – Kraków : Nakładem «Opieki Świętego Stanisława Kostki», 1905. – S. 3 – 7.

3. Centrala abstynencka // «Związkowiec». – 1929. – № 1. – S. 20 – 21.

4. Centrala kół młodzieży abstynenckiej // «Związkowiec». – 1931. – № 2 – 3. – S. 57.

5. Dal.[ewski] T. Akademia ku czci ks. Szydłowskiego T.J. / T. Dal.[ewski] // «Związkowiec». – 1929. – № 2. – S. 24 – 27.

6. Dalewski T. Kuznowicz Mieczysław / T. Dalewski // Polski Słownik Biograficzny. – T. 16. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. – S. 320 – 322.

7. Dalewski T.O. Kuznowicz przyjaciel młodzieży / T. Dalewski. – Kraków : Nakładem Krajowej Centrali «Caritas», 1947. – 22 s.

8. Dzień Abstynencki // «Związkowiec». – 1935. – № 12. – S. 14 – 15.

9. H.D. Z działalności Kółka abstynenckiego rękodzielniczej młodzieży w Krakowie / H.D. // «Wyzwolenie». – 1914. – № 1, 2 i 3. – S. 31 – 32.

10. Jemarde (ps.). Terminatorzy – abstynenci / Jemarde // «Młodzież». – 1910. – № 5. – S. 6.

11. Koło Abstynentów // «Związkowiec». – 1934. – № 7 – 8. – S. 12.

12. Koło Abstynentów // «Związkowiec». – 1935. – № 10 – 11. – S. 19.

13. Koło Abstynentów // «Związkowiec». – 1937. – № 4 – 5 – 6. – S. 14 – 15.

14. Krakowskie Kółko abstynentów katolickiej młodzieży rękodzielniczej // «Wyzwolenie». – 1910. – № 4 i 5. – S. 5.

15. Krasińska I. Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku / K. Szmyd, J. Dybiec (red.) // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 20 : Historia wychowania misja i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70 rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 514 – 522.

16. Krasińska I., Sławiński P. Prasa abstynencka w Polsce (1918 – 1939) źródłem informacji na temat wychowania do życia w trzeźwości wśród dzieci i młodzieży / I. Michalska i G. Michalski (red.) // Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 91 – 108.

17. Kronika. Liga przeciw paleniu tytoniu // «Postęp». – 1908. – № 45. – S. 4.

18. Kronika polska. Galicja. Wiec antypalaczy // «Wyzwolenie». – 1913. – № 4. – S. 73 – 74.

19. Kronika ruchu przeciwtytoniowego. Wiec antypalaczy // «Życie bez Tytoniu jak największej liczby rodaków jest naszym celem». – 1911. – № 1. – S. 4.

20. Kuznowicz M. Jak organizować i prowadzić stowarzyszenia polskiej młodzieży rękodzielniczej i robotniczej / M. Kuznowicz. – Kraków : Nakładem autora, 1911. – 272 s. + VI s.

21. Kuznowicz M. Klika wytycznych z pracy doświadczalnej w walce z alkoholizmem wśród młodzieży / M. Kuznowicz // «Walka z Alkoholizmem». – 1930. – № 18 – 21. – S. 129 – 132.

22. Kuznowicz M. Kwestia terminatorów w naszym kraju / M. Kuznowicz. – Kraków : «Polski Związek Katolickich Uczniów Rękodzielniczych», 1907. – 46 s.

23. Kuznowicz M. Młodzież pracująca a alkoholizm / M. Kuznowicz // «Świt». – 1923. – № 227. – S. 4 – 7.

24. Kuznowicz M. Obecny stan polsko-katolickich Stowarzyszeń młodzieży rękodzielniczej i robotniczej w Galicji / M. Kuznowicz // Księga pamiątkowa drugiego Kongresu Mariańskiego Polskiego i zarazem wiecu katolickich stowarzyszeń polskich odbytego w Przemyślu w dniach 26, 27, 28 sierpnia 1911 r. – Przemyśl : Nakładem Komitetu Miejscowego, 1912. – S. 193 – 204.

25. Kuznowicz M. Palenie tytoniu a młodzież rękodzielnicza i robotnicza / M. Kuznowicz. – Kraków : «Polski Związek Katolickich Uczniów Rękodzielniczych», 1910. – 16 s.

26. Kuznowicz M. Praktyczne wskazówki w kwestii walki z alkoholizmem wśród młodzieży rękodzielniczej i robotniczej / M. Kuznowicz // «Walka z Alkoholizmem». – 1913. – № 1. – S. 46 – 48.

27. Kuznowicz M. Społeczna działalność kółek abstynenckich wśród młodzieży / M. Kuznowicz. – Kraków : Kółko Abstynentów przy «Polskim Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych», 1914. – 34 s.

28. Kuznowicz M. W sprawie organizacji katolickich czeladników / M. Kuznowicz. – Kraków : Nakładem autora, 1912. – 20 s.

29. Kuznowicz M. W sprawie patronaży i samorządu młodzieży rękodzielniczej i robotniczej / M. Kuznowicz. – Kraków : Nakładem autora, 1911. – 28 s.

30. Liga Przeciw Paleniu Tytoniu // «Związkowiec». – 1934. – № 7 – 8. – S. 12.

31. Liga Przeciw Paleniu Tytoniu // «Związkowiec». – 1935. – № 10 – 11. – S. 19.

32. Liga Przeciw Paleniu Tytoniu // «Związkowiec». – 1937. – № 4 – 5 – 6. – S. 15.

33. Mółka J. Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874 – 1945) / J. Mółka. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum», 2004. – 314 s.

34. Mółka J. Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ wychowawca młodzieży / J. Mółka. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. – 194 s.

35. Na 25-lecie Ligi przeciw paleniu tytoniu // «Związkowiec». – 1936. – № 4 – 5 – 6. – S. 25 – 26.

36. Padechowicz M. Ubył człowiek / M. Padechowicz. – Kraków : Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej, 1946. – 84 s.

37. Pierwszy zjazd abstynencki młodzieży polskiej // «Świt». – 1926. – S. 75.

38. Sprawozdanie Głównego Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych i Polskiego Związku Katolickich Czeladników w Krakowie z czynności za rok 1912. – Kraków : Nakładem Głównego Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych, 1913. – 196 s.

39. Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych w Krakowie za rok 1910. – Kraków : Nakładem Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych, 1911. – 49 s.

40. Statut Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod Wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie. – Kraków : Nakładem Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, 1927. – 16 s.

41. Ś.P. Adela Oksza Dziewicka / Ś.P. // «Związkowiec». – 1929. – № 2. – S. [1] – 8.

42. Trepka-Nekanda J. Dobre dzieła. – T. 4 : Opieka nad terminatorami / J. Trepka Nekanda. – Kraków : [Nakładem Wydawnictwa «Głosu Narodu»], 1913. – 20 s.

43. W naszej siedzibie // «Młodzież Abstynencka». – 1931. – № 1. – S. 5 – 7.

44. Wójtowicz M. Adolf Kolping – ojciec rzemieślników / M. Wójtowicz. – http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,70,bl-adolf-kolping-ojciec-rzemieslnikow.html. – (14.08.2015).

45. Ziemie polskie. Kółko abstynentów w polskim Związku katolickich uczniów rękodzielniczych w Krakowie // «Miesięcznik dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości». – 1910. – № 82. – S. 150 – 152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Boroń P. Ad Maiorem Dei Gloriam. Ks. Mieczysław Kuznowicz TJ i jego dzieło / P. Boroń // «Tygodnik Salwatorski». – 2002. – № 12. – http://tygodniksal watorski.icm.com.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4184. – (31.07.2015).

2. Bratkowski S. Czy istnieje i co działa tak zwana «Opieka św. Stanisława Kostki» nad młodzieżą rzemieślniczą / S. Bratkowski // «Opieka» Św. Stanisława Kostki nad terminatorami w Krakowie za rok 1904. – Kraków : Nakładem «Opieki Świętego Stanisława Kostki», 1905. – S. 3 – 7.

3. Centrala abstynencka // «Związkowiec». – 1929. – № 1. – S. 20 – 21.

4. Centrala kół młodzieży abstynenckiej // «Związkowiec». – 1931. – № 2 – 3. – S. 57.

5. Dal.[ewski] T. Akademia ku czci ks. Szydłowskiego T.J. / T. Dal.[ewski] // «Związkowiec». – 1929. – № 2. – S. 24 – 27.

6. Dalewski T. Kuznowicz Mieczysław / T. Dalewski // Polski Słownik Biograficzny. – T. 16. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971. – S. 320 – 322.

7. Dalewski T.O. Kuznowicz przyjaciel młodzieży / T. Dalewski. – Kraków : Nakładem Krajowej Centrali «Caritas», 1947. – 22 s.

8. Dzień Abstynencki // «Związkowiec». – 1935. – № 12. – S. 14 – 15.

9. H.D. Z działalności Kółka abstynenckiego rękodzielniczej młodzieży w Krakowie / H.D. // «Wyzwolenie». – 1914. – № 1, 2 i 3. – S. 31 – 32.

10. Jemarde (ps.). Terminatorzy – abstynenci / Jemarde // «Młodzież». – 1910. – № 5. – S. 6.

11. Koło Abstynentów // «Związkowiec». – 1934. – № 7 – 8. – S. 12.

12. Koło Abstynentów // «Związkowiec». – 1935. – № 10 – 11. – S. 19.

13. Koło Abstynentów // «Związkowiec». – 1937. – № 4 – 5 – 6. – S. 14 – 15.

14. Krakowskie Kółko abstynentów katolickiej młodzieży rękodzielniczej // «Wyzwolenie». – 1910. – № 4 i 5. – S. 5.

15. Krasińska I. Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku / K. Szmyd, J. Dybiec (red.) // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 20 : Historia wychowania misja i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70 rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 514 – 522.

16. Krasińska I., Sławiński P. Prasa abstynencka w Polsce (1918 – 1939) źródłem informacji na temat wychowania do życia w trzeźwości wśród dzieci i młodzieży / I. Michalska i G. Michalski (red.) // Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 91 – 108.

17. Kronika. Liga przeciw paleniu tytoniu // «Postęp». – 1908. – № 45. – S. 4.

18. Kronika polska. Galicja. Wiec antypalaczy // «Wyzwolenie». – 1913. – № 4. – S. 73 – 74.

19. Kronika ruchu przeciwtytoniowego. Wiec antypalaczy // «Życie bez Tytoniu jak największej liczby rodaków jest naszym celem». – 1911. – № 1. – S. 4.

20. Kuznowicz M. Jak organizować i prowadzić stowarzyszenia polskiej młodzieży rękodzielniczej i robotniczej / M. Kuznowicz. – Kraków : Nakładem autora, 1911. – 272 s. + VI s.

21. Kuznowicz M. Klika wytycznych z pracy doświadczalnej w walce z alkoholizmem wśród młodzieży / M. Kuznowicz // «Walka z Alkoholizmem». – 1930. – № 18 – 21. – S. 129 – 132.

22. Kuznowicz M. Kwestia terminatorów w naszym kraju / M. Kuznowicz. – Kraków : «Polski Związek Katolickich Uczniów Rękodzielniczych», 1907. – 46 s.

23. Kuznowicz M. Młodzież pracująca a alkoholizm / M. Kuznowicz // «Świt». – 1923. – № 227. – S. 4 – 7.

24. Kuznowicz M. Obecny stan polsko-katolickich Stowarzyszeń młodzieży rękodzielniczej i robotniczej w Galicji / M. Kuznowicz // Księga pamiątkowa drugiego Kongresu Mariańskiego Polskiego i zarazem wiecu katolickich stowarzyszeń polskich odbytego w Przemyślu w dniach 26, 27, 28 sierpnia 1911 r. – Przemyśl : Nakładem Komitetu Miejscowego, 1912. – S. 193 – 204.

25. Kuznowicz M. Palenie tytoniu a młodzież rękodzielnicza i robotnicza / M. Kuznowicz. – Kraków : «Polski Związek Katolickich Uczniów Rękodzielniczych», 1910. – 16 s.

26. Kuznowicz M. Praktyczne wskazówki w kwestii walki z alkoholizmem wśród młodzieży rękodzielniczej i robotniczej / M. Kuznowicz // «Walka z Alkoholizmem». – 1913. – № 1. – S. 46 – 48.

27. Kuznowicz M. Społeczna działalność kółek abstynenckich wśród młodzieży / M. Kuznowicz. – Kraków : Kółko Abstynentów przy «Polskim Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych», 1914. – 34 s.

28. Kuznowicz M. W sprawie organizacji katolickich czeladników / M. Kuznowicz. – Kraków : Nakładem autora, 1912. – 20 s.

29. Kuznowicz M. W sprawie patronaży i samorządu młodzieży rękodzielniczej i robotniczej / M. Kuznowicz. – Kraków : Nakładem autora, 1911. – 28 s.

30. Liga Przeciw Paleniu Tytoniu // «Związkowiec». – 1934. – № 7 – 8. – S. 12.

31. Liga Przeciw Paleniu Tytoniu // «Związkowiec». – 1935. – № 10 – 11. – S. 19.

32. Liga Przeciw Paleniu Tytoniu // «Związkowiec». – 1937. – № 4 – 5 – 6. – S. 15.

33. Mółka J. Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874 – 1945) / J. Mółka. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum», 2004. – 314 s.

34. Mółka J. Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ wychowawca młodzieży / J. Mółka. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. – 194 s.

35. Na 25-lecie Ligi przeciw paleniu tytoniu // «Związkowiec». – 1936. – № 4 – 5 – 6. – S. 25 – 26.

36. Padechowicz M. Ubył człowiek / M. Padechowicz. – Kraków : Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej, 1946. – 84 s.

37. Pierwszy zjazd abstynencki młodzieży polskiej // «Świt». – 1926. – S. 75.

38. Sprawozdanie Głównego Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych i Polskiego Związku Katolickich Czeladników w Krakowie z czynności za rok 1912. – Kraków : Nakładem Głównego Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych, 1913. – 196 s.

39. Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych w Krakowie za rok 1910. – Kraków : Nakładem Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych, 1911. – 49 s.

40. Statut Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod Wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie. – Kraków : Nakładem Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, 1927. – 16 s.

41. Ś.P. Adela Oksza Dziewicka / Ś.P. // «Związkowiec». – 1929. – № 2. – S. [1] – 8.

42. Trepka-Nekanda J. Dobre dzieła. – T. 4 : Opieka nad terminatorami / J. Trepka Nekanda. – Kraków : [Nakładem Wydawnictwa «Głosu Narodu»], 1913. – 20 s.

43. W naszej siedzibie // «Młodzież Abstynencka». – 1931. – № 1. – S. 5 – 7.

44. Wójtowicz M. Adolf Kolping – ojciec rzemieślników / M. Wójtowicz. – http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,70,bl-adolf-kolping-ojciec-rzemieslnikow.html. – (14.08.2015).

45. Ziemie polskie. Kółko abstynentów w polskim Związku katolickich uczniów rękodzielniczych w Krakowie // «Miesięcznik dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości». – 1910. – № 82. – S. 150 – 152.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039