DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92909

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Наталія Мельник

Анотація


У контексті інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір актуалізується питання професійної підготовки фахівців дошкільної освіти відповідно до європейських стандартів. На окрему увагу заслуговує вивчення особливостей присвоєння кваліфікацій, напрямів підготовки та спеціальностей. Автором представлено аналіз особливостей професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в окремих країнах Європи, здійснено порівняльний аналіз, який дає змогу визначити спільні та відмінні аспекти, які відображають уніфікованість професійної підготовки та збереження національних традицій.


Ключові слова


професійна підготовка фахівці дошкільної освіти; інтеграція; загальноєвропейські вимоги; кваліфікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Lugovoi V.I. Teacher education in Ukraine: the structure, functioning, trends / V.I. Lugovoi ; pod society. ed. acad. O.H. Moroza. – K. : AIDP, 1994. – P. 70 – 72.

Lokshyna O. European concept of teacher training / A. Noodle // Proceedings of Uman State Pedagogical University, 2011. – Thus 2. – P. 204 – 210.

Miller N.I. Quality preschool education in the analysis of training pre-school teachers in Western Europe / N. Miller // Science and Education: Pedagogy and Psychology : science. pr. zh. / Pivdennoukr. nat. ped. Univ. K. Ushinskogo, 2014. – № 10/CXXVII. – P. 135 – 140.

Puhovska L.P. Teacher training in Western Europe: similarities and differences : monograph / L.P. Puhovska. – K. : High School, 1997. – 179 p.

ACECQA for the purposes of the Education and Care Services National Law, and published in accordance with regulation 137(2)(b) of the Education and Care Services National Regulations. – Режим доступу : http://files.acecqa.gov.au/ files/national-regulations/NQF02%20Guide%20to%20ECS%20Law%20and%20Regs_ web.pdf

Francesca C. Literature review Teachers’ core competences: requirements and development / Caena Francesca // Education and Training 2020 Thematic Working Group «Professional Development of Teachers». – European Commission : Lifelong learning: policies and programme School education; Comenius, April, 2011. – P. 7 – 10.

Oberhuemer P. The Early Childhood Education Workforce in Europe Between Divergencies and Emergencies? / Pamela Oberhuemer // International Journal of Child Care and Education Policy. – Vol. 5, No. 1. – 2011. – P. 55 – 63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / В.І. Луговий ; за заг. ред. акад. О.Г. Мороза. – К. : МАУП, 1994. – С. 70 – 72.

2. Локшина О. Європейські концепції професійної підготовки вчителів / О. Локшина // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2011. – Ч. 2. – С. 204 – 210.

3. Мельник Н.І. Забезпечення якості дошкільної освіти в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи / Н.І. Мельник // Наука і освіта : педагогіка і психологія : наук. пр. журн. / Південноукр. нац. пед. університет імені К. Ушинського. – 2014. – № 10/CXXVII. – С. 135 – 140.

4. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності : монографія / Л.П. Пуховська. – К. : Вища школа, 1997. – 179 с.

5. ACECQA for the purposes of the Education and Care Services National Law, and published in accordance with regulation 137(2)(b) of the Education and Care Services National Regulations. – Режим доступу : http://files.acecqa.gov.au/ files/national-regulations/NQF02%20Guide%20to%20ECS%20Law%20and%20Regs_ web.pdf.

6. Francesca C. Literature review Teachers’ core competences: requirements and development / Caena Francesca // Education and Training 2020 Thematic Working Group «Professional Development of Teachers». – European Commission : Lifelong learning: policies and programme School education; Comenius, April, 2011. – P. 7 – 10.

7. Oberhuemer P. The Early Childhood Education Workforce in Europe Between Divergencies and Emergencies? / Pamela Oberhuemer // International Journal of Child Care and Education Policy. – Vol. 5, No. 1. – 2011. – P. 55 – 63.
ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039