DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92914

АКСІОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917 – 1919)

Olena Nevmerzhytska

Анотація


У статті проаналізовано педагогічну думку доби Визвольних змагань. Доведено, що погляди вітчизняних педагогів (І. Огієнко, С. Русова, Я. Чепіга та ін.) мали виразне національне спрямування. Констатовано, що у працях вітчизняних педагогів означеного періоду простежується ідея національної школи, рідної мови, гуманізму, виховання громадянськості, патріотизму, релігійності, моральності. Виокремлено зміст виховання у працях педагогів означеного періоду, який охоплював абсолютні вічні, національні, громадянські, сімейні цінності.


Ключові слова


аксіологічні ідеї; виховання; цінності виховання; виховний ідеал; національна школа; доба Визвольних змагань

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Tsentralnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrainy (TsDAVO Ukrainy) (Central State Archive of supreme bodies of power and management of Ukraine (CSASBP of Ukraine)), fund 166 (Ministerstvo osvity Ukrainy, 1917 – 2000 rr.), description 1, business 160 (Materialy pro orhanizatsiyu sotsialnoho vykhovannya na Ukraini (dekrety i poyasnyuyuchi zapysky do nykh, polozhennya, instruktsii, dopovidi, zvity, vypysky z protokoliv zasidan, lystuvannya), lyutyy – 18 serpnya 1919 r.), 179 sheets. [in Ukrainian]

II. TsDAVO Ukrainy (CSASBP of Ukraine), fund 3889 (Rusova Sofiya Fedorivna (1856 – 1940), 1905 – 1939 rr.), description 1, business 3 (Rukopysy lektsiy, promov, bibliohrafiy, 29 serpnya 1926 – 1932 rr.), 100 sheets. [in Ukrainian]

III. TsDAVO Ukrayiny (CSASBP of Ukraine), fund 3889 (Rusova Sofiya Fedorivna (1856 – 1940), 1905 – 1939 rr.), description 1, business 5 (Rukopysy prats «Sotsialne vykhovannya, yoho znachennya v hromadskomu zhytti», «Praktychni porady do vykhovannya ditey», knyhy «Teoriya i praktyka doshkilnoho vykhovannya (nepovnyy tekst), 6 kvitnya 1926 r.), 131 sheets. [in Ukrainian]

Artemova L.V. Istoriya pedahohiky Ukrainy (The History of Ukrainian pedagogic), Kyiv, 2006, 424 p. [in Ukrainian]

Vyshnevskyy O.I. Teoretychni osnovy suchasnoyi ukrainskoyi pedahohiky (The theoretical basis of modern Ukrainian pedagogy), Drohobych, 2003, 528 p. [in Ukrainian]

Ohienko I. Nauka pro ridnomovni obovyazky. Ridnomovnyy Katekhyzys dlya vchyteliv, robitnykiv pera, dukhovenstva, advokativ, uchniv i shyrokoho hromadyanstva (The science of duties knowledge of the native language. Catechism of the native language for teachers, workers of the pen, clergy, lawyers, students and the general), Istoriya ukrayinskoyi shkoly i pedahohiky, Kyiv, 2005, pp. 122 – 136. [in Ukrainian]

Rusova S. Ideyni pidvalyny shkoly (The ideological foundations of school), Svitlo, 1913, Vol. 5, pp. 33 – 39. [in Ukrainian]

Sukhomlynska O. Suchasni tsinnosti u vykhovanni: problemy, perspektyvy (Modern values in education: problems and perspectives), Shlyakh osvity, 1996, Vol. 1, pp. 24 – 27. [in Ukrainian]

Ukrayinska pedahohika v personaliyakh (Ukrainian pedagogics in personalias), Kyiv, 2005, Part. 2, 552 p. [in Ukrainian]

Chepiha Ya. Zavdannya momentu (Task to the moment), Shlyakh osvity, 1997, Vol. 2, pp. 53 – 54. [in Ukrainian]

Chepiha Ya. «Do trudovoyi vilnoyi shkoly!» («To labour free school!»), Vilna ukrayinska shkola, 1918 – 1919, Vol. 8 – 9, pp. 81 – 85. [in Ukrainian]

Chepiha Ya. Gruntovni pryntsypy normalnoyi shkoly (Basic principles of normal school), Svitlo, 1911, Vol. 1, pp. 3 – 7. [in Ukrainian]

Shkilni molytvy (School prayers), Terniv, 1921, 4 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


І. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 166 (Міністерство освіти України, 1917 – 2000 рр.), оп. 1, спр. 160 (Матеріали про організацію соціального виховання на Україні (декрети і пояснюючі записки до них, положення, інструкції, доповіді, звіти, виписки з протоколів засідань, листування), лютий – 18 серпня 1919 р.), 179 арк.

ІІ. ЦДАВО України, ф. 3889 (Русова Софія Федорівна (1856 – 1940), 1905 – 1939 рр.), оп. 1, спр. 3 (Рукописи лекцій, промов, бібліографій, 29 серпня 1926 – 1932 рр.), 100 арк.

ІІІ. ЦДАВО України, ф. 3889 (Русова Софія Федорівна (1856 – 1940), 1905 – 1939 рр.), оп. 1, спр. 5 (Рукописи праць «Соціальне виховання, його значення в громадському житті», «Практичні поради до виховання дітей», книги «Теорія і практика дошкільного виховання (неповний текст), 6 квітня 1926 р.), 131 арк.

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник / Л.В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.

2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О.І. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. − 528 с.

3. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І. Огієнко // Історія української школи і педагогіки : [хрестоматія / уклад. : О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя]. – К. : Знання, 2005. – С. 122 – 136.

4. Русова С. Ідейні підвалини школи / С. Русова // Світло. – 1913. – Кн. 5. – С. 33 – 39.

5. Сухомлинська О. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 24 – 27.

6. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посібник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. – 552 с.

7. Чепіга Я. Завдання моменту / Я. Чепіга // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 53 – 54.

8. Чепіга Я. «До трудової вільної школи!» / Я. Чепіга // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. – № 8 – 9. – С. 81 – 85.

9. Чепіга Я. Ґрунтовні принципи нормальної школи / Я. Чепіга // Світло. – 1911. – Кн. 1. – С. 3 – 7.

10. Шкільні молитви. На українську мову переклав проф. І. Огієнко. – Тернів : друковано в книгарні Й. Піша, 1921. – 4 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039