DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92925

ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (друга половина ХХ ст.)

Любов Прокопів

Анотація


У статті проаналізовано основні підходи до розуміння цільового компонента організації виховної роботи у малокомплектній школі України другої половини ХХ ст. Запропоновано, відповідно до виділених етапів діяльності малокомплектних шкіл України, еволюцію мети і завдань виховання, розкрито особливості організації виховання у малокомплектних школах досліджуваного періоду.


Ключові слова


малокомплектна школа; малочисельна школа; етапи діяльності; освіта; сільська школа; мета виховання; завдання виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereznyak Y.S. Pro perspektyvy rozvytku sitky shkil ta yix organizacijnu strukturu, Radyanska shkola, 1962, Vol. 3, pp. 61 – 63. [in Ukrainian]

Demakova Y.D. Vospytatelnaya deyatelnost pedagoga (mezhdyscyplynarnij podxod), Klassnij rukovodytel, 2002, Vol. 5, pp. 97 – 108. [in Russian]

Zakon pro zmicznennya zvyazku shkoly z zhyttyam i pro dalshy j rozvytok systemy narodnoyi v Ukrayins′kij RSR, Kerivni materialy pro shkolu, Kiev, 1962, 334 p. [in Ukrainian]

Ivanyuk G. Etapy rozvytku silskoyi shkoly v Ukrayini v istoryko-pedagogichnomu konteksti (1958 – 2000 rr.), Psyhologo-pedagogichni problemy silskoyi shkoly, 2011, Vol. 37, pp. 259 – 268. [in Ukrainian]

Kovalenko V. Vyhovna robota v 1 – 4 klasax, Radyanska shkola, 1954, Vol. 3, pp. 17 – 22. [in Ukrainian]

Kolesnyk I.G. Pozaklasna robota starshoklasnykiv, Kyiv, 1967, 48 p. [in Ukrainian]

Narodnyj komisariat osvity URSR. Upravlinnya shkil. Pro robotu odnogo vchytelya z dvoma i troma klasamy. Instruktyvno-metodychni vkazivky, Kyiv, 1941, 40 p. [in Ukrainian]

Pinskyj O.O. Samostijna robota uchniv u procesi vyvchennya dyscplin pryrodnychogo cyklu v malokomplektnyh shkolah Slobozhanshhyny (60 – 90 rr. XX st.) : dys. ... kand. ped. nauk, Xark., 2007, 248 p. [in Ukrainian]

Prokopiv L.M. Diyalnist malokomplektnoyi shkoly v Ukrayini (druga polovyna XX – pochatok XXI st.), Osvitnij prostir Ukrayiny. Naukovyj zhurnal, 2014, Vol. 4, pp. 33 – 38. [in Ukrainian]

Savchenko O.Ya. Navchalno-vyxovnyj proces u malokomplektnij shkoli, Kyiv, 1988, 232 p. [in Ukrainian]

Taranenko V.Yu. Serpnevi konferenciyi uchyteliv, Rad. Shkola, 1980, Vol. 8, pp. 3 – 10. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Березняк Є.С. Про перспективи розвитку сітки шкіл та їх організаційну структуру / Є.С. Березняк // Радянська школа. – 1962. – № 3. – С. 61 – 63.

2. Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога (междисциплинарный подход) / И.Д. Демакова // Классный руководитель. – 2002. – № 5. – С. 97 – 108.

3. Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної в Українській РСР // Керівні матеріали про школу. – К. : «Радянська школа», 1962. – 334 с.

4. Іванюк Г. Етапи розвитку сільської школи в Україні в історико-педагогічному контексті (1958 – 2000 рр.) / Г. Іванюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – Випуск 37. – С. 259 – 268.

5. Коваленко В. Виховна робота в 1 – 4 класах / В. Коваленко // Радянська школа. – 1954. – № 3. – С. 17 – 22.

6. Колесник І.Г. Позакласна робота старшокласників / І.Г. Колесник. – К. : Знання УРСР, 1967. – 48 с.

7. Народний комісаріат освіти УРСР. Управління шкіл. Про роботу одного вчителя з двома і трьома класами. Інструктивно-методичні вказівки. – К. : Радянська школа, 1941. – 40 с.

8. Пінський О.О. Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60 – 90 рр. ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О.О. Пінський ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2007. – 248 с.

9. Прокопів Л.М. Діяльність малокомплектної школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Любов Прокопів // Освітній простір України. Науковий журнал. – 2014. – Випуск 4. – С. 33 – 38.

10. Савченко О.Я. Навчально-виховний процес у малокомплектній школі : посібник для вчителя / О.Я. Савченко, Г.Ф. Суворова. – 2-ге вид. – К. : Рад. шк., 1988. – 232 с.

11. Тараненко В.Ю. Серпневі конференції учителів / В.Ю. Тараненко // Рад. школа. – 1980. – № 8. – С. 3 – 10.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039