DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92928

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ

Інна Рогальська-Яблонська

Анотація


Стаття присвячена розгляду компетентнісного підходу як основи формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві, який передбачає управління процесом соціалізації дитини, педагогічне регулювання впливів соціокультурного середовища з метою досягнення цілей виховання, і засновується на ідеї саморозвитку суб’єкта як суб’єкта соціалізації та власної життєтворчості.


Ключові слова


компетентнісний підхід; компетентність; соціально-комунікативна компетентність; дошкільник

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev A.L. Competency paradigm in education: Experience philosophical and methodological analysis / A.L. Andreev // Pedagogy. – 2005. – № 4. – P. 19 – 27.

The basic component of preschool education Ukraine [Electronic resource] : The Cabinet of Ministers of Ukraine on November 23, 2011 № 1392 / Web site of the Supreme Court of Ukraine. – 2012. – Access : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_5-2736-12.

Lavrychenko N.M. Pedagogy socialization: European outline / N.M. Lavrychenko. – K. : Faith Insight, 2000. – 444 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа / А.Л. Андреев // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 192 – 7.

2. Базовий компонент дошкільної освіти України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 / Веб сайт Верховної Ради України. – 2012. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_5-2736-12

3. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н.М. Лавриченко. – К. : Віра Інсайт, 2000. – 444 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039