DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.2/34.92936

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИСТЕЦТВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Natalia Sulaieva

Анотація


У статті висвітлюються актуальні аспекти підготовки майбутніх учителів до використання педагогічного потенціалу різних видів мистецтва. Акцентується увага на поєднанні з цією метою у педагогічних ВНЗ формальної освіти з неформальною мистецькою. Доводиться, що в результаті отримання неформальної мистецької освіти учасники музичних, хореографічних, образотворчих, літературних, театральних художньо-творчих колективів мають змогу отримати досвід використання дидактичних, розвивальних, комунікативних і виховних можливостей мистецтва.


Ключові слова


педагогічний потенціал мистецтва; неформальна мистецька освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Haluzevyi standart vyshchoi osvity : osvitno-profesiina prohrama pidhotovky bakalavra za spets. (2006). 6.010100 «Pochatkove navchannia» (Field standard for higher education: educational and training program for Bachelor’s speciality. 6.010100 «Primary education») / rozrob. V.I. Bondar, I.M. Shaposhnikova, A.P. Kanishchenko ta in. ; za zah. red. za zah. red. V. Bondaria. – K. [In Ukraininan]

Ohiienko O.I. (2009). Tendentsii rozvytku osvity doroslykh u skandynavskykh krainakh (druha polovyna XX stolittia) (Tendencies of development adult education in Scandinavian countries (second half of XXth century)) : dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.01 / Olena Ivanivna Ohiienko ; In-t ped. osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. – K. [In Ukraininan]

Otych O.M. (2009). Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnoho pedahoha profesiinoho navchannia: teoretychnyi i metodychnyi aspekty : monohrafiia (Art in the system of development of creative individuality future teacher professional learning: theoretical and methodological aspects) / O.M. Otych ; za nauk. red. I.A. Ziaziuna. – Chernivtsi : Zelena Bukovyna. [In Ukraininan]

Sulaieva N.V. (2014). Neformalna mystetska osvita maibutnikh uchyteliv u khudozhno-tvorchykh kolektyvakh (Non-formal art education of future teachers in the artistic and creative groups) : dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Nataliia Viktorivna Sulaieva. – K. [In Ukraininan]

Sulaieva N.V. (2013). Pidhotovka vchytelia v pedahohichnomu prostori neformalnoi mystetskoi osvity : monohrafiia (Teacher training in pedagogical space of non-formal art education) / N.V. Sulaieva. – Poltava : PNPU imeni V.H. Korolenka. [In Ukraininan]

Tyshchenko S.P. (2008). Samorehuliatsiia [Self-regulation] / S.P. Tyshchenko // Entsyklopediia osvity / [hol. red. V.H. Kremen]. – K., pp. 800 – 802.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галузевий стандарт вищої освіти : освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спец. 6.010100 «Початкове навчання» / розроб. В.І. Бон-дар, І.М. Шапошнікова, А.П Каніщенко та ін. ; за заг. ред. В.І. Бондаря. – К., 2006. – 140 с.

2. Огієнко О.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина XX століття). : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Олена Іванівна Огієнко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2009.

3. Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти : монографія / О.М. Отич ; за наук. ред. І.А. Зязюна. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 752 с.

4. Сулаєва Н.В. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів у художньо-творчих колективах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Наталія Вікторівна Сулаєва. – К., 2014. – 591 с.

5. Сулаєва Н.В. Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти : монографія [Текст] / Наталія Сулаєва. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – 408 с.

6. Тищенко С.П. Саморегуляція / С.П. Тищенко // Енциклопедія освіти / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К., 2008. – С. 800 – 802.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039