DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93492

ПРАВА ДИТИНИ НА ОСВІТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ У ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛЬЩІ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Кристина Барлуґ

Анотація


У статті висвітлено різнобічну діяльність у Польщі з надання допомоги дітям та молоді з обмеженими можливостями для реалізації права на освіту, лікування, реабілітацію у дошкільних установах, школах і загальнодоступних установах мікрорайону, розташованих близько до місця проживання, через надання психологічної та педагогічної допомоги, задоволення їх особливих потреб, а також системну підтримку.


Ключові слова


права дитини; неповносправна дитина; освіта; бар’єри; Польща

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bayliss P. Edukacja włączająca / P. Bayliss // Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans / red. J. Bogucka, D. Żyro. – Warszawa : CMPPP MEN, 2002. – 104 s.

Chrzanowska I. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / I. Chrzanowska. – Kraków : Impuls, 2010. – 176 s.

Grzegorzewska M. Listy do młodego nauczyciela / M. Grzegorzewska. – Warszawa : PZWS, 1989. – 124 s.

Hulek A. Integracyjny system kształcenia osób niepełnosprawnych / A. Hulek (red.) // Pedagogika rewalidacyjna. – Warszawa : PWN, 1980. – 559 s.

Jas M., Jarosińska M. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / M. Jas, M. Jarocińska. – Warszawa : Wyd. MEN, 2010. – 112 s.

Kowalik S. Bariery utrudniające włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Próba sformułowania podejścia teoretycznego / S. Kowalik // Nauka. – 2007. – № 3. – S. 49 – 69.

Mach O. Szkice o życiu i działalności twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Marii Grzegorzewskiej / O. Mach // W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej / red. K. Barłóg. – Jarosław : Wyd. PWSTE, 2012. – 342 s.

Sękowska Z. Maria Grzegorzewska – twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej / Z. Sękowska // Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji naukowej / red. M. Ruka. – Warszawa : IKN im. W. Spasowskiego, 1989. – 67 s.

Szluz B. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / B. Szluz. – Rzeszów : Wyd. UR, 2006. – 255 s.

Wapiennik E., Piotrowicz R. Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy / E. Wapiennik, R. Piotrowicz. – Warszawa : Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2002. – 195 s.

Zacharuk T. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej / T. Zacharuk. – Siedlce : Wyd. Akademii Podlaskiej, 2008. – 190 s.

Zamkowska A. Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji / A. Zamkowska. – Radom : Wyd. Politechnika Radomska, 2009. – 402 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bayliss P. Edukacja włączająca / P. Bayliss // Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans / red. J. Bogucka, D. Żyro. – Warszawa : CMPPP MEN, 2002. – 104 s. 

2. Chrzanowska I. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / I. Chrzanowska. – Kraków : Impuls, 2010. – 176 s.

3. Grzegorzewska M. Listy do młodego nauczyciela / M. Grzegorzewska. – Warszawa : PZWS, 1989. – 124 s.

4. Hulek A. Integracyjny system kształcenia osób niepełnosprawnych / A. Hulek (red.) // Pedagogika rewalidacyjna. – Warszawa : PWN, 1980. – 559 s. 

5. Jas M., Jarosińska M. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / M. Jas, M. Jarocińska. – Warszawa : Wyd. MEN, 2010. – 112 s. 

6. Kowalik S. Bariery utrudniające włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Próba sformułowania podejścia teoretycznego / S. Kowalik // Nauka. – 2007. – № 3. – S. 49 – 69. 

7. Mach O. Szkice o życiu i działalności twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Marii Grzegorzewskiej / O. Mach // W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej / red. K. Barłóg. – Jarosław : Wyd. PWSTE, 2012. – 342 s.

8. Sękowska Z. Maria Grzegorzewska – twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej / Z. Sękowska // Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji naukowej / red. M. Ruka. – Warszawa : IKN im. W. Spasowskiego, 1989. – 67 s.

9. Szluz B. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / B. Szluz. – Rzeszów : Wyd. UR, 2006. – 255 s.

10. Wapiennik E., Piotrowicz R. Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy / E. Wapiennik, R. Piotrowicz. – Warszawa : Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2002. – 195 s.

11. Zacharuk T. Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej / T. Zacharuk. – Siedlce : Wyd. Akademii Podlaskiej, 2008. – 190 s.

12. Zamkowska A. Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji / A. Zamkowska. – Radom : Wyd. Politechnika Radomska, 2009. – 402 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039