DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93499

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Halyna Bilavych, Tetiana Stambulska

Анотація


Формування культури мовлення – одне з нагальних питань сьогодення. Це не лише філологічна, а й соціальна проблема: вона в той чи той спосіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації. Розкрито лінгвістичні засади формування культури мовлення майбутнього педагога. Необхідною умовою виховання мовленнєвої культури особистості є дотримання норм, що стосуються насамперед усного мовлення: орфоепічних, лексичних, граматичних та стилістичних.


Ключові слова


культура мовлення; норми сучасної української мови; майбутній педагог

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych N. Osnovy kultury movlennia (Fundamentals of speech culture), Lviv, 1991, p. 287. [in Ukrainian]

Bilavych H., Stambulska T. Hovorimo ukrainskoiu movoiu pravylno (Speak Ukrainian Correctly), Ivano-Frankivsk, 2012, p. 60. [in Ukrainian]

Bilavych H., Lysechko T., Stambulska T. Naholoshuimo pravylno! (To Stress Correctly), Ivano-Frankivsk, 2013, p. 135. [in Ukrainian]

Natsionalna doktryna rozvytku osvity (National Doctrine of Education Development), Osvita Ukrainy, 2002, Vol. 33. [in Ukrainian]

Ponomariv O. Kultura movy: Movnostylistychni porady (Speech culture: Linguistic-stylistic advice), Kyіv, 1999, р. 240. [in Ukrainian]

Rusanivskyi V.M., Taranenko O.O., Ziabliuk M.P. Ukrainska mova (Ukrainian), 2004, р. 824. [in Ukrainian]

Shevchuk S.V., Klymenko I.V. Ukrainska mova za profesijnym spriamuvanniam (Ukrainian for professional purposes), Kyiv, 2014, р. 694. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабич Н. Основи культури мовлення / Надія Бабич. – Львів : Світ, 1991. – 287 с.

2. Білавич Г. Говорімо українською мовою правильно! / Галина Білавич, Тетяна Стамбульська. – Івано-Франківськ, 2012. – 60 с.

3. Білавич Г. Наголошуймо правильно! / Галина Білавич, Тетяна Лисечко, Тетяна Стамбульська. – Івано-Франківськ, 2013. – 135 с.

4. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33.

5. Пономарів О. Культура мови: Мовностилістичні поради : навчальний посібник / Олександр Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

6. Українська мова : Енциклопедія / редкол. : В.М. Русанівський (співголова), О.О. Тараненко (співголова), М.П. Зяблюк та ін. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.

7. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2014. – 694 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039