DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93503

АНАЛІЗ МЕТА-ЦІННОСТЕЙ У ЖІНОК З АНОРЕКСІЄЮ І ПСИХІЧНОЮ БУЛІМІЄЮ

Anna Wiatrowska

Анотація


У статті здійснено аналіз мета-цінностей жінок з анорексією і булімією. З цією метою нами використано методику Шварца для вивчення цінностей особистості. Обсяг загальної вибірки дослідження склав 160 осіб. Серед них до експериментальної групи увійшло 40 жінок з анорексією і 40 – з булімією, які діагностувалися згідно з критеріями МКХ-10 (1998). Контрольна група складалася з 80 здорових жінок. Результати дослідження дають нам підстави констатувати значно більшу цінність консерватизму у жінок з розладами харчової поведінки на противагу здоровим жінкам. При цьому жінки з анорексією відрізняються від жінок з булімією, насамперед значно вищим рівнем самооцінки.


Ключові слова


мета-цінності; жінки; розлади харчування; анорексія; булімія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Cieciuch J. Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami / J. Cieciuch // Kwartalnik Naukowy. – 2010. – № 2. – S. 25 – 38.

Dunajska A., Sobieszańska S., Rabe-Jabłońska J. Psychoterapia pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Podstawy teoretyczne, cele, metody / A. Dunajska, S. Sobieszańska, J. Rabe-Jabłońska // Psychiatria i Psychologia kliniczna Dzieci i Młodzieży. – 2002. – № 1/2. – S. 154 – 167.

Gurycka A. Światopogląd młodzieży / A. Gurycka. – Warszawa : Wyd. PTP w Warszawie, 1991. – 238 s.

Kreipe R.E., Dukarm C.P. Zaburzenia łaknienia u młodzieży i starszych dzieci / R.E. Kreipe, C.P. Dukarm // Pediatria po Dyplomie. – 2000. – № 4/3. – S. 11 – 27.

Pilch I. Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011 / I. Pilch // Preferencje Polityczne. – 2012. – № 3. – S. 127 – 148.

Rabe-Jabłońska J., Pawełczyk T., Żechowski C., Jarema M. Standardy leczenia zaburzeń odżywiania / J. Rabe-Jabłońska, T. Pawełczyk, C. Żechowski, M. Jarema // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2008. – № 8/1. – S. 20 – 40.

Skorny Z. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli / Z. Skorny. – Warszawa : Wyd. WSiP w Warszawie, 1992. – 268 s.

Tomaszewicz-Libudzic C., Jagielska G., Komender J. Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego / C. Tomaszewicz-Libudzic, G. Jagielska, J. Komender // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2000. – № 2/1. – S. 6 – 18.

Wiatrowska A. Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / A. Wiatrowska. – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2009. – 169 s.

Wolska M. Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się / M. Wolska // Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / B. Józefik (eds.). – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – S. 63 – 68.

Żechowski C., Namysłowska I., Korolczuk A., Siewierska A., Jakubczyk A., Bażyńska A., Bronowska Z. Program profilaktyki zaburzeń odżywiania się – badania pilotażowe / C. Żechowski, I. Namysłowska, A. Korolczuk, A. Siewierska, A. Jakubczyk, A. Bażyńska, Z. Bronowska // Psychiatria Polska. – 2000. – № 38/1. – S. 51 – 63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Cieciuch J. Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami / J. Cieciuch // Kwartalnik Naukowy. – 2010. – № 2. – S. 25 – 38.

2. Dunajska A., Sobieszańska S., Rabe-Jabłońska J. Psychoterapia pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Podstawy teoretyczne, cele, metody / A. Dunajska, S. Sobieszańska, J. Rabe-Jabłońska // Psychiatria i Psychologia kliniczna Dzieci i Młodzieży. – 2002. – № 1/2. – S. 154 – 167.

3. Gurycka A. Światopogląd młodzieży / A. Gurycka. – Warszawa : Wyd. PTP w Warszawie, 1991. – 238 s.

4. Kreipe R.E., Dukarm C.P. Zaburzenia łaknienia u młodzieży i starszych dzieci / R.E. Kreipe, C.P. Dukarm // Pediatria po Dyplomie. – 2000. – № 4/3. – S. 11 – 27.

5. Pilch I. Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011 / I. Pilch // Preferencje Polityczne. – 2012. – № 3. – S. 127 – 148.

6. Rabe-Jabłońska J., Pawełczyk T., Żechowski C., Jarema M. Standardy leczenia zaburzeń odżywiania / J. Rabe-Jabłońska, T. Pawełczyk, C. Żechowski, M. Jarema // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2008. – № 8/1. – S. 20 – 40.

7. Skorny Z. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli / Z. Skorny. – Warszawa : Wyd. WSiP w Warszawie, 1992. – 268 s.

8. Tomaszewicz-Libudzic C., Jagielska G., Komender J. Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego / C. Tomaszewicz-Libudzic, G. Jagielska, J. Komender // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2000. – № 2/1. – S. 6 – 18.

9. Wiatrowska A. Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / A. Wiatrowska. – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2009. – 169 s.

10. Wolska M. Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się / M. Wolska // Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / B. Józefik (eds.). – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – S. 63 – 68.

11. Żechowski C., Namysłowska I., Korolczuk A., Siewierska A., Jakubczyk A., Bażyńska A., Bronowska Z. Program profilaktyki zaburzeń odżywiania się – badania pilotażowe / C. Żechowski, I. Namysłowska, A. Korolczuk, A. Siewierska, A. Jakubczyk, A. Bażyńska, Z. Bronowska // Psychiatria Polska. – 2000. – № 38/1. – S. 51 – 63.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039