DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93504

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ CТУДЕНТАМИ БАКАЛАВРІАТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО НАПРЯМУ (ОБМІН ДОСВІДОМ)

Лариса Гаращенко

Анотація


Стаття присвячена пошуку ефективних шляхів реалізації діяльнісного компонента підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти до розв’язання завдань фізкультурно-оздоровчого напряму. Обгрунтовується доцільність використання інтерактивних методів навчання для якісного оволодіння професійним досвідом майбутніми бакалаврам дошкільної освіти. Аргументується важливість організації навчальної діяльності на основі взаємодії викладача зі студентами. Розглянуто основи технології професійної підготовки бакалаврів на прикладі однієї з тем навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».


Ключові слова


організація навчальної діяльності; партнерська взаємодія; інтерактивні методи навчання; компетентнісний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohinich O.L. Ways of Improving the Preschool Education Awareness Training [Digital recourse] / O.L. Bohinich. – Way of access : http://intellectinve st.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/. – Name from the screen.

Bohinich O.L. Change of Methodological Focuses of the Contemporary Educational System / Olha Liubomyrivna Bohinich // Pedagogical sciences : edited volume of Berdiansk State Ped. University. – Berdiansk, 2005. – № 1. – P. 5 – 14.

Vilchkovskyi E.S. Theory and Methodology of Physical Training of Preschool Children : study letter / E.S. Vilchkovskyi, O.I. Kurok. – 3rd edition, remarked and completed. – Sumy : University book, 2010. – 428 p.

Luhovyi V.I., Sliusarenko O.M., Talanova Zh.V. The Establishment of the Systems of the Main Definitions and Categories of the Competency-based Approach in the Context of Paradigm Changes in Education / V.I. Luhovyi, O.M. Sliusarenko, Zh.V. Talanova // Pedagogy and Psychology : Pedagogical Sciences Reporter of Ukraine. – 2014. – № 2. – P. 14 – 22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богініч О.Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О.Л. Богініч. – Режим доступу : http:// intellectinvest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/. – Назва з екрана.

2. Богініч О.Л. Зміна методологічних орієнтирів сучасної системи освіти / Ольга Любомирівна Богініч // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. – Бердянськ, 2005. – № 1. – С. 5 – 14.

3. Вільчковский Е.С. Теорія и методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е.С. Вільчковский, О.І. Курок. – 3-е вид., перероб. і доп. – Суми : Університет. кн., 2010. – 428 с.

4. Луговий В.І., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В. Становлення систем основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. – 2014. – № 2. – С. 14 – 22.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039