DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93522

ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖОТВОРЧОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Tetiana Dovha

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність застосування елементів іміджотворчості з метою вдосконалення навчально-професійної діяльності майбутнього вчителя початкової школи, запропоновано можливості для розвитку особистісно-професійного іміджу та іміджотворчої діяльності студентів у процесі професійної підготовки. Елементи іміджотворчості відпрацьовувались під час виконання студентами ситуаційних завдань (кейсів), зміст яких сприяв розширенню педагогічної ерудиції, розвитку творчого мислення та педагогічних здібностей.


Ключові слова


особистісно-професійний імідж; іміджотворча діяльність; іміджотворчість; візуальна привабливість; педагогічний артистизм; майбутній учитель початкової школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramyan V.Ts. Teatral'na pedahohika [Tekst] / V.Ts. Abramyan. – K. : Libra, 1996. – 224 s.

Amonashvyly Sh.A. Osnovy humannoy pedahohyky. Kn. 2 : Kak lyubyt' detey : uch.-metod. pos. dla uchyteley obshcheobr. shkoly / Sh.A. Amonashvyly. – Yzdatel'stvo : Amryta-Rus', 2012. – 349 s.

Andreykova I.B. Formuvannya profesionalizmu u maybutnikh vykladachiv inozemnykh mov zasobamy pedahohichnoho artystyzmu u protsesi mahisters'koyi pidhotovky : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk / I.B. Andreykova ; KDPU im. V. Vynnychenka. – Kirovohrad, 2015. – 20 s.

Dovha T.Ya. Imidzh suchasnoho vchytelya : navchal'no-metodychnyy posibnyk / T.Ya. Dovha. – 2-he vyd., pererob. i dop. – Kirovohrad : PP «Eksklyuzyv-System», 2015. – 146 s.

Lemov Duh. Masterstvo uchytelya. Proverennye metodyky vydayushchykhsya prepodavateley / Duh Lemov ; per. s anhl. O. Medvedevoy ; red. N. Shul'pyna. – M. : Yzd-stvo «Mann, Yvanov y Ferber», 2014. – 416 s.

Chaldyny R. Psykholohyya vlyyanyya. Kak nauchyt'sya ubezhdat' y dobyvat'sya uspekha / Robert B. Chaldyny ; per. s anhl. O.S. Epymakhova. – M. : Jeksmo, 2013. – 416 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка [Текст] / В.Ц. Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.

2. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. Кн. 2 : Как любить детей : уч.-метод. пос. для учителей общеобр. школы / Ш.А. Амонашвили. – Издательство : Амрита-Русь, 2012. – 349 с.

3. Андрейкова І.Б. Формування професіоналізму у майбутніх викладачів іноземних мов засобами педагогічного артистизму у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук / І.Б. Андрейкова ; КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с.

4. Довга Т.Я. Імідж сучасного вчителя : навчально-методичний посібник / Т.Я. Довга. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – 146 с.

5. Лемов Дуг. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей / Дуг Лемов ; пер. с англ. О. Медведевой ; ред. Н. Шульпина. – М. : Изд-ство «Манн, Иванов и Фербер», 2014. – 416 с.

6. Чалдини Р. Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха / Роберт Б. Чалдини ; пер. с англ. О.С. Епимахова. – М. : Эксмо, 2013. – 416 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039