DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93525

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Лариса Зданевич

Анотація


У статті проаналізовано використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з дітьми дошкільного віку; виокремлено дієві засоби підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми (інтернет-ресурси, блоги, скайп-лекції, мультимедійні презентації тощо), з’ясовано пріоритети у проведенні SWOT-аналізу в підготовці майбутніх фахівців; зосереджено увагу, на медіаресурсах (форуми та блоги, вебінари, підкасти, відеоконференції, віртуальні світи, електронні бібліотеки, WIKI), виокремлено дидактичні можливості відеотехніки.


Ключові слова


майбутній вихователь; професійна підготовка; діти дошкільного віку; метод SWOT-аналізу; форсайт-ігри; інтернет-ресурси; блог; скайп-лекція; мультимедійна презентація

Повний текст:

PDF

Посилання


Abdrachmanova Y.Je. Rech’ televizionnyh sredstv massovoj informacii kak uchebnyj predmet na audiovizual’nyh zanjatyjah / Y.Je. Abdrachmanova // Vestnik Tatarskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogycheskogo universiteta. – 2007. – № 4 (11). – S. 28 – 33.

Akmaeva R.I. Strategicheskoe planirovanie i strategicheskij menedzhment : ucheb. posob. / R.I. Akmaeva. – M. : Finansy i statistika, 2006. – 208 s.

Andreev A.V. Ispol'zovanie distancionnyh tehnologij v ochnom obuchenii [Jelektronnyj resurs] / A.V. Andreev, S.V. Andreeva, I.B. Docenko // Pedsovet. org. – 2008. – Rezhim dostupa : http://pedsovet.org. – Data dostupa 17.10.2009.

Mediaosvita ta media ghramotnist’ : pidruch. / red.-upor. V.F. Ivanov, O.V. Voloshenjuk ; za nauk. red. V.V. Rizuna. – K. : Centr vil’noi presy, 2012. – 352 s.

Obushhenko S.I. Obrazovatel'nyj forsajt kachestva i rezul'tativnosti dopolnitel'nogo obrazovanija kak cel' modernizacii dejtel'nosti UDOD / S.I. Obushhenko // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. – 2007. – T. 22, № 53. – S. 353 – 358.

Pereverzeva A.A. Opyt ispol'zovanija imitacionnyh tehnologij v obrazovatel'nom processe / A.A. Pereverzeva. – 2013. – № 10 (26). – C. 101 – 104.

Pesockij Ju.S. Vysokotehnologicheskaja obrazovatel'naja sreda: principy proektirovanija / Ju.S. Pesockij // Pedagogika. – 2002. – № 5. – S. 26 – 35.

Putevoditel' dlja prepodavatelej po miru sovremennyh informacionnyh tehnologij / «Jelektronnyj universitet» i LBS Education pri podderzhke Microsoft // e – teaching: jeffektivnaja rabota prepodavatelej [Jelektronnyj resurs]. – 2008. – Rezhim dostupa : http://www.e-teaching.ru/po/Pages/guide.aspx. – Data dostupa 17.03.2013.

Semenova N.N. Forsajt v uslovijah globalizacii / N.N. Semenova // Nauka. Innovacii. Obrazovanie : al'manah. – Vyp. 5 : Forsajt: osnovy i praktika. – S. 129 – 141.

Semychenko V.A. Metodolohichna kul’tura vykladacha vyshсhoi shkoly jak umova formuvannja joho profesionalizmu / V.A. Semychenko // Naukovyi visnyk MDU : Pedahohichni nauky : zb. nauk. prac’ / za red. V.D. Budaka, O.M. Piehoty. – Mykolaiv : MDU, 2006. – Vyp. 12, t. 1. – S. 43 – 50.

Ukraina okazalas' na chetvertom meste po ispol'zovaniju studentami noutbukov [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://proit.com.ua/news/soft/2011/ 10/11/132229.html (23.02.2012). – Nazva z ekranu.

Fedorov A.V. Social'nye kommunikacii: novoe v nauke, obrazovanii, tehnologijah / A.V. Fedorov // Materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – SPb. : Roza mira, 2004. – S. 83 – 86.

Khmil’ N. Formuvannia navychok efektyvnoho vykorystannia blohiv u maibutnikh vykhovateliv doshkil’nykh navchal’nykh zakladiv / N. Khmil’, S. Diachenko // Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. – 2012. – № 5 (Ch. 2). – C. 188 – 193.

Sheljubskaja N.V. Praktika forsajta v stranah Zapadnoj Evropy / N.V. Sheljubskaja // Nauka. Innovacii. Obrazovanie : al'manah. – Vyp. 5 : Forsajt: osnovy i praktika. – 2003. – S. 11 – 24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абдрахманова И.Э. Речь телевизионных средств массовой информации как учебный предмет на аудиовизуальных занятиях / И.Э. Абдрахманова // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2007. – № 4 (11). – С. 28 – 33.

2. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент : учеб. пособ. / Р.И. Акмаева. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 208 с.

3. Андреев А.В. Использование дистанционных технологий в очном обучении [Электронный ресурс] / А.В. Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко // Педсовет. орг. – 2008. – Режим доступа : http://pedsovet.org. – Дата доступа 17.10.2009.

4. Медіаосвіта та медіа грамотність : підручник / ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк ; за наук. ред. В.В. Різуна. – К. : Центр вільної преси, 2012. – 352 с.

5. Обущенко С.И. Образовательный форсайт качества и результативности дополнительного образования как цель модернизации дейтельности УДОД / С.И. Обущенко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2007. – Т. 22, № 53. – С. 353 – 358.

6. Переверзева А.А. Опыт использования имитационных технологий в образовательном процессе / А.А. Переверзева. – 2013. – № 10 (26). – C. 101 – 104.

7. Песоцкий Ю.С. Высокотехнологическая образовательная среда: принципы проектирования / Ю.С. Песоцкий // Педагогика. – 2002. – № 5. – С. 26 – 35.

8. Путеводитель для преподавателей по миру современных информационных технологий / «Электронный университет» и LBS Education при поддержке Microsoft // e – teaching: эффективная работа преподавателей [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа : http://www.e-teaching.ru/po/Pages/guide.aspx. – Дата доступа 17.03.2013.

9. Семенова Н.Н. Форсайт в условиях глобализации / Н.Н. Семенова // Наука. Инновации. Образование : альманах. – Вып. 5 : Форсайт: основы и практика. – С. 129 – 141.

10. Семиченко В.А. Методологічна культура викладача вищої школи як умова формування його професіоналізму / В.А. Семиченко // Науковий вісник МДУ : Педагогічні науки : зб. наук. праць / за ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2006. – Вип. 12, т. 1. – С. 43 – 50.

11. Украина оказалась на четвертом месте по использованию студентами ноутбуков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://proit.com.ua/news/soft/2011/10/11/132229.html (23.02.2012). – Назва з екрану.

12. Федоров А.В. Социальные коммуникации: новое в науке, образовании, технологиях / А.В. Федоров // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : Роза мира, 2004. – С. 83 – 86.

13. Хміль Н. Формування навичок ефективного використання блогів у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Н. Хміль, С. Дяченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5 (Ч. 2). – C. 188 – 193.

14. Шелюбская Н.В. Практика форсайта в странах Западной Европы / Н.В. Шелюбская // Наука. Инновации. Образование : альманах. – Вып. 5 : Форсайт: основы и практика. – 2003. – С. 11 – 24.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039