DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93531

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ ОСНОВ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сабіна Іванчук

Анотація


Стаття присвячена вивченню актуальної проблеми дошкільної освіти – вихованню основ культури споживання у дітей дошкільного віку. Автор пропонує критерії, показники та завдання для визначення складових виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку. Розкрито зміст діагностичного обстеження, представлено кількісний і якісний аналіз рівнів вихованості основ культури споживання у старших дошкільників.


Ключові слова


економічне виховання; культура споживання; критерії; показники; діти дошкільного віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogush A. Movlennievo-іgrova dіjal'nіst' doshkіl'nikіv: movlennіеvі іgri, situacіi, vpravi / A. Bogush, N. Lucan. – K. : Vidavnichij Dіm «Slovo», 2008. – 256 s.

Grigorenko G. Vihovuiemo racіonal'nogo spozhivacha / Galina Grigorenko, Raіsa Zhadan // Doshkіl'ne vihovannja. – 2012. – № 1. – S. 16 – 19.

Demchenko O.P. Vihovnі situacіi v osobistіsno zoryientovanomu prostorі pochatkovoi shkoli : monografіja / O.P. Demchenko. – K. : Vidavnichij Dіm «Slovo», 2014. – 416 s.

Іvanchuk S.A. Do problemi viznachennja metodologіchnih osnov vihovannja kul'turi spozhivannja u dіtej starshogo doshkіl'nogo vіku / S.A. Іvanchuk // Psihologo-pedagogіchnі problemi sіl's'koi shkoli : zbіrnik naukovih prac' Umans'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Pavla Tichini / red. kol. : N.S. Pobіrchenko ta іn. – Uman' : FOP Zhovtij O.O., 2014. – Vipusk № 48. – 320 s.

Nemov R.S. Psihologija : ucheb. dlja stud. ped. vuzov : v 3 kn. / R.S. Nemov. – 3-e izd. – M. : Gumanit. izd. centr VLADOS, 1999. – Kn. 3 : Psihodiagnostika. Vvedenie v nauchnoe psihologicheskoe issledovanie s jelementami matematicheskoj statistiki. – 632 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богуш А. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи / А. Богуш, Н. Луцан. – К. : Вид. Дім «Слово», 2008. – 256 с.

2. Григоренко Г. Виховуємо раціонального споживача / Галина Григоренко, Раїса Жадан // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 16 – 19.

3. Демченко О.П. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : монографія / О.П. Демченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 416 с.

4. Іванчук С.А. До проблеми визначення методологічних основ виховання культури споживання у дітей старшого дошкільного віку / С.А. Іванчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного пед. університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Н.С. Побірченко та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск № 48. – 320 с.

5. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. пед. вузов : в 3 кн. / Р.С. Немов. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 632 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039