DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93535

ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО Й МОРАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Світлана Івах

Анотація


У статті аналізується діяльність культурно-освітніх товариств Східної Галичини міжвоєнного періоду та її активних членів, передусім жінок-педагогів. Визначено, що головними її напрямами були: популяризація гігієнічних знань серед широких верств населення; піднесення почуття відповідальності жінки-матері за власне здоров’я та здоров’я своєї сім’ї; пропаганда здорового способу життя.


Ключові слова


жінки-педагоги; фізичне та моральне здоров’я; гігієнічне виховання; духовно-моральне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachynskyi L. Yak mozhna pidnesty moralnist u molodi?, Ukrainskyi holos, 1926, Vol. 40, p. 1.

Dutchak P. Kulturno-prosvitnytska diialnist ukrainskykh zhinochykh orhanizatsii v Zakhidnii Ukraini u 20 – 30-kh rokakh XX stolittia, avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kand. ist. nauk, Chernivtsi, 1997, 16 p.

Nahachevska Z. Pedahohichna dumka i prosvitnytsvo u zhinochomu rusi Zakhidnoi Ukrainy (II polovyna ХІХ st. – 1939 r.), avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora. ped. nauk, Ternopil, 2009, 40 p.

Rezoliutsii i postanovy Pershoho Ukrainskoho Pedahohichnoho Zizdu, Shliakh vykhovannia і navchannia, Lviv, 1935, Vol. 4, pp. 254 – 261.

Rezoliutsii Ukrainskoho Zhinochoho Konhresu, Shliakh vykhovannia і navchannia, Lviv, 1934, pp. 127 – 127.

Savchuk B. Zhinotstvo v suspilnomu zhytti Zakhidnoi Ukrainy (ostannia tretyna ХІХ st. – 1939 r.), Ivano-Frankivsk, «Lileia-NV», 1998. – 278 p.

Stepaniv O. Kooperatyvy zdorovlia ikh zavdannia, orhanizatsia, istoriia, Lviv, 1937, 36 р.

Sukhoverska O. Rukhovi zabavy і hry z melodiizmy ta prymivkamy, Lviv, 1924, 120 p.

Ukrainske Hihiienichne Tovarystvo, Zhinocha Dolia, 1929, Vol. 4, p. 14.

Tsehlynska O. Vchimosia dobroi povedinky, Ukrainka, 1933, Vol. 4, p. 12.

Tsehlynska O. Mama provodyt dutuni molytvu, Ukrainka, 1939, Vol. 4, p. 2.

Tsehlynska O. Ne vykhovuimo sebeliubiv ni nezdar!, Ukrainka, 1939, Vol. 2, pp. 2 – 3.

Tsipanovska O. Yak pidnesty moralno nashu molodizh?, Ukrainskyi holos, 1926, Vol. 36, p. 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


І. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (ЦДІА України у м. Львові), фонд 319 (Центральне Українське Націоналістичне Товариство «Союз Українок», м. Львів), оп. 1, спр. 104 (Матеріали про діяльність гігієнічної секції товариства (програма курсів, доповідь, листи та ін., 1939). – 47 арк.

 

1. Бачинський Л. Як можна піднести моральність у молоді / Л. Бачинський // Український голос. – 1926. – Ч. 40. – С. 1.

2. Дутчак П. Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій в Західній Україні у 20 – 30-х роках ХХ століття : автореф. дис. … канд. істор. наук / П. Дутчак. – Чернівці, 1997. – 16 с.

3. Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. – 1939 р.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / З. Нагачевська. – Тернопіль, 2009. – 40 с.

4. Резолюції і постанови Першого Українського Педагогічного З’їзду // Шлях виховання і навчання. – Львів, 1935. – Ч. 4. – С. 254 – 261.

5. Резолюції Українського Жіночого Конгресу // Шлях виховання і навчання. – Львів, 1934. – С. 127 – 129.

6. Савчук Б. Жіноцтво у суспільному житті Західної Україні (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.) / Б. Савчук. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 1998. – 278 с.

7. Степанів О. Кооперативи здоровля їх завдання, організація, історія / О. Степанів. – Львів, 1937. – 36 с.

8. Суховерська О. Рухові забави гри з мельодіями та примівками / О. Суховерська. – Львів, 1937. – 120 с.

9. Українське Гігієнічне Товариство // Жіноча Доля. – 1929. – Ч. 4. – С. 14.

10. Цеглинська О. Вчімося доброї поведінки / О. Цеглинська // Українка. – 1933. – Ч. 4. – С. 12.

11. Цеглинська О. Мама проводить дитині молитву / О. Цеглинська // Українка. – 1939. – Ч. 4. – С. 2.

12. Цеглинська О. Не виховуймо себелюбів ні нездар / О. Цеглинська // Українка. – 1939. – Ч. 2. – С. 2 – 3.

13. Ціпановська О. Як піднести морально нашу молодіж? / О. Ціпановська // Український голос. – 1926. – Ч. 36. – С. 2.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039