DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93550

ШКОЛА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: ВІД ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ДО БЕЗПОРАДНОСТІ ПОЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ

Марія Коцур

Анотація


У статті розкрито позитивні зміни, які відбулися в останні двадцять років, що мають місце в сфері освіти, а також посилення кризи школи і вчителя, зумовлені політикою центральних органів влади і шкільної бюрократії. При проведенні політичних змін на основі діалогу і співпраці різних освітніх суб’єктів слід пам’ятати, що реформування освіти повинно мати педагогічну вимір. В іншому випадку криза школи буде поглиблюватися і загострювати кризу суспільства.


Ключові слова


школа; вчитель; реформа; безпорадність; співпраця; Польща

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Barłóg K. (red.). Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość. – Rzeszów : Wyd. UR, 2014. – 253 s.

Kamińska M. Aktywność obywatelska nauczycieli – implikacje społeczne i pedagogiczne / M. Kamińska // Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti / S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.). – Brno : Institut Mezioborových Studií, s.r.o., 2014. – S. 644 – 663.

Kamińska M. Edukacja obywatelska w cenie, czyli jak wspierać proces demokratyzacji i rozwój kapitału społecznego / M. Kamińska // Demokratyczne ścieżki edukacji / A. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska (red.). – Płock : Wyd. PWSZ, 2010. – S. 77 – 85.

Kocór M. Kompetencje wychowawcy klasy w ocenie uczniów i nauczycieli / M. Kocór // Wychowawcza rola szkoły / J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kowala (red.). – Lublin : Wyd. UMCS, 2012. – S. 161 – 182.

Kocór M. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce / M. Kocór. – Rzeszów : Wyd. UR, 2006. – 212 s.

Kocór M. Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego / M. Kocór. – Rzeszów : Wyd. Mitel, 2010. – 104 s.

Kocór M. Nauczyciel uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej w Polsce / M. Kocór // Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami. – Presov : PU, 2015. – 124 s.

Petrasová A. Podpora inkluzívneho vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít / A. Petrasová // O krok bližšie k inklúzii – Člověk v tísni Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultury / M. Hapalová, E.G. Kriglerová (red.). – 2013. – 364 s.

Petrasová A., Porubský Š. Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia správa z výskumu / A. Petrasová i Š. Porubský. – Bratyslava : Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation, 2013. – 95 s.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-nr-2-edukacja-wczesnoszkolna.html. – Odczytano 01.03.2016.

http://wyborcza.pl/1,91446,16076392,Zmiany_w_polskiej_edukacji_w_ostatnich_25_latach.html. – Odczytano 01.03.2016.

http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/szkola/a/reforma-edukacji-wg-pis-to-chaos-nie-ma-zgody-na-likwidacje-gimnazjow,9479079/. – Odczytano 09.03.2016.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Barłóg K. (red.). Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość. – Rzeszów : Wyd. UR, 2014. – 253 s.

2. Kamińska M. Aktywność obywatelska nauczycieli – implikacje społeczne i pedagogiczne / M. Kamińska // Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti / S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.). – Brno : Institut Mezioborových Studií, s.r.o., 2014. – S. 644 – 663.

3. Kamińska M. Edukacja obywatelska w cenie, czyli jak wspierać proces demokratyzacji i rozwój kapitału społecznego / M. Kamińska // Demokratyczne ścieżki edukacji / A. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska (red.). – Płock : Wyd. PWSZ, 2010. – S. 77 – 85.

4. Kocór M. Kompetencje wychowawcy klasy w ocenie uczniów i nauczycieli / M. Kocór // Wychowawcza rola szkoły / J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kowala (red.). – Lublin : Wyd. UMCS, 2012. – S. 161 – 182.

5. Kocór M. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce / M. Kocór. – Rzeszów : Wyd. UR, 2006. – 212 s.

6. Kocór M. Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego / M. Kocór. – Rzeszów : Wyd. Mitel, 2010. – 104 s.

7. Kocór M. Nauczyciel uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej w Polsce / M. Kocór // Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami. – Presov : PU, 2015. – 124 s.

8. Petrasová A. Podpora inkluzívneho vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít / A. Petrasová // O krok bližšie k inklúzii – Člověk v tísni Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultury / M. Hapalová, E.G. Kriglerová (red.). – 2013. – 364 s.

9. Petrasová A., Porubský Š. Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia správa z výskumu / A. Petrasová i Š. Porubský. – Bratyslava : Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation, 2013. – 95 s.

10. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-nr-2-edukacja-wczesnoszkolna.html. – Odczytano 01.03.2016.
11. http://wyborcza.pl/1,91446,16076392,Zmiany_w_polskiej_edukacji_w_ostatnich_25_latach.html. – Odczytano 01.03.2016.

12. http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/szkola/a/reforma-edukacji-wg-pis-to-chaos-nie-ma-zgody-na-likwidacje-gimnazjow,9479079/. – Odczytano 09.03.2016.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039