DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93552

РІВЕНЬ САМОЦІННОСТІ ДІТЕЙ, ЯКІ АКТИВНО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ

Malgorzata Majerek

Анотація


Почуття самоцінності зміцнює всю ціннісно-смислову сферу особистості, сприяє зростанню рівня її стресостійкості та цілеспрямованої творчої активності. Визначення рівня самоцінності, своєю чергою, дає змогу вжити відповідні заходи задля актуалізації особистісного потенціалу. У статті представлено результати проведеного дослідження рівня самоцінності дітей, які активно займаються спортом. Аналіз здійснено на основі проведеного анкетування, що включало в себе шкалу самоповаги М. Розенберга (SES) і тест незавершених речень. На підставі результатів кількісного аналізу зроблено висновки і визначено потенційні детермінанти самоцінності досліджуваних.


Ключові слова


самоцінність; шкала самоповаги М. Розенберга (SES); тест незавершених речень; діагностичне дослідження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dzwonkowska I. Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberg / I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna. – Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych, 2008. – 78 s.

Kirenko J. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością / J. Kirenko. – Ryki : WSUPiZ, 2002. – 29 s.

Kulas H. Samoocena młodzieży / H. Kulas. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 207 s.

Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala. – Kraków : Impuls, 2015. – S. 31 – 32.

Naglak K., Supiński J. Samoocena a wyniki sportowe młodzieży uprawiającej golf / K. Naglak, J. Supiński // Rozprawy Naukowe. – 2011. – № 34. – S. 28.

Pawłowska P. Kształtowanie samooceny dziecka / P. Pawłowska // Silesia Superior. – 2014. – № 3. – 1 s.

Rosenberg M. Society and adoloscent self-image / M. Rosenberg. – New York : Princeton University Press, 1965. – 56 s.

Wosik-Kawala D. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / D. Wosik-Kawala. – Lublin : UMCS, 2007. – 142 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dzwonkowska I. Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberg / I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna. – Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych, 2008. – 78 s.

2. Kirenko J. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością / J. Kirenko. – Ryki : WSUPiZ, 2002. – 29 s.

3. Kulas H. Samoocena młodzieży / H. Kulas. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 207 s.

4. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala. – Kraków : Impuls, 2015. – S. 31 – 32.

5. Naglak K., Supiński J. Samoocena a wyniki sportowe młodzieży uprawiającej golf / K. Naglak, J. Supiński // Rozprawy Naukowe. – 2011. – № 34. – S. 28.

6. Pawłowska P. Kształtowanie samooceny dziecka / P. Pawłowska // Silesia Superior. – 2014. – № 3. – 1 s.

7. Rosenberg M. Society and adoloscent self-image / M. Rosenberg. – New York : Princeton University Press, 1965. – 56 s.

8. Wosik-Kawala D. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / D. Wosik-Kawala. – Lublin : UMCS, 2007. – 142 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039