DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93565

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ З ДИСЛЕКСІЄЮ У КОНТЕКСТІ САМООЦІНКИ

Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Anna Witek

Анотація


У статті представлені результати дослідження, метою якого було визначення – чи і яка залежність існує між рівнем самооцінки і соціальним рівнем компетентності учнів третього класу гімназії з діагнозом дислексія. Ця проблема настільки важлива, що здатність до співпраці і спілкування з іншими людьми визначає не тільки професійний, а й особистий успіх. Тим часом, учні з дислексією перебувають у досить невигідному становищі, тому що специфіка цього розладу відноситься до всієї системи мовлення, зокрема творення і розуміння усних відповідей, що є основою налагодження нормальних соціальних відносин.


Ключові слова


дислексія; розвиток; самооцінка; соціальні навички

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich / M. Argyle. – Warszawa : PWN, 2002. – 364 s.

Baumann K. Świadomość samego siebie / K. Baumann // Edukacja i Dialog. – 2005. – № 10. – S. 27 – 31.

Borkowski J. Podstawy psychologii społecznej / J. Borkowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2003. – 192 s.

Branden N. 6 filarów poczucia własnej wartości / N. Branden. – Łódź : Wyd. Feeria, 1998. – 335 s.

Branden N. Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości / N. Branden. – Gdańsk : GWP, 2007. – 112 s.

Chodkiewicz J. Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 1 / J. Chodkiewicz // Remedium. – 2005. – № 1. – S. 14 – 15.

Copersmith S. The Antecedents of Self-Esteem / S. Copersmith. – Palo Alto : Consulting Psychologists Press, 1983. – 155 s.

Crocker J., Bylsma W.H. Samoocena / A.S.R. Manstead, M. Hewstone, S.T. Fiske, M.A. Hogg, H.T. Reis, G.R Semin // Encyklopedia Blackwella. – Warszawa : Psychologia Społeczna, 1996. – S. 723 – 787.

Eurydice. Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego / Eurydice. – Warszawa : Eurydice. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2002. – 182 s.

Harwas-Napierała B. Wychowawcza terapia nieśmiałości – jej założenia i techniki oddziaływania / B. Harwas-Napierała // Psychologia wychowawcza. – 1986. – № 4. – S. 434 – 445.

Gindrich P.A. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / P.A. Gindrich. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 190 s.

Gindrich P.A. Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / P.A. Gindrich. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 313 s.

Kulas H. Samoocena młodzieży / H. Kulas. – Warszawa : WSIP, 1986. – 206 s.

Ledwoch B. Problemy emocjonalne dziecka z dysleksją rozwojową. Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika / A. Herzyk, A. Borkowska (Eds.). – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 299 s.

Leśniak A. Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów / A. Leśniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003. – № 6. – S. 33 – 36.

Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. – S. 95.

Łobocki M. Wybrane problemy wychowania / M. Łobocki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 330 s.

Matczak A. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik / A. Matczak. – Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2001. – 67 s.

Raczkowska J. O stosunku do siebie i innych / J. Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006. – № 5. – S. 3 – 13.

Siek S. Relaks i autosugestia / S. Siek. – Warszawa : KAW, 1986. – 135 s.

Szmagaj S. Między «ja» realnym a «ja» idealnym / S. Szmagaj // Edukacja i dialog. – 2002. – № 6. – S. 59 – 62.

Wojcieszek K.A. Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki / K.A. Wojcieszek. – Kraków : Rubikon, 2005. – 256 s.

Wosik-Kawala D. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / D. Wosik-Kawala. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 210 s.

Zawisza-Masłyk E. Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje / E. Zawisza-Masłyk. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. – 266 s.

Korendo M. Dysleksja – problem wciąż nieznany / M. Korendo. – http:// www.konferencje-logopedyczne.pl/20,a,marta-korendo.htm. – Dostęp w dniu: 15.01.2015.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich / M. Argyle. – Warszawa : PWN, 2002. – 364 s.

2. Baumann K. Świadomość samego siebie / K. Baumann // Edukacja i Dialog. – 2005. – № 10. – S. 27 – 31.

3. Borkowski J. Podstawy psychologii społecznej / J. Borkowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2003. – 192 s.

4. Branden N. 6 filarów poczucia własnej wartości / N. Branden. – Łódź : Wyd. Feeria, 1998. – 335 s.

5. Branden N. Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości / N. Branden. – Gdańsk : GWP, 2007. – 112 s.

6. Chodkiewicz J. Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 1 / J. Chodkiewicz // Remedium. – 2005. – № 1. – S. 14 – 15.

7. Copersmith S. The Antecedents of Self-Esteem / S. Copersmith. – Palo Alto : Consulting Psychologists Press, 1983. – 155 s.

8. Crocker J., Bylsma W.H. Samoocena / A.S.R. Manstead, M. Hewstone, S.T. Fiske, M.A. Hogg, H.T. Reis, G.R Semin // Encyklopedia Blackwella. – Warszawa : Psychologia Społeczna, 1996. – S. 723 – 787.

9. Eurydice. Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego / Eurydice. – Warszawa : Eurydice. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2002. – 182 s.

10. Harwas-Napierała B. Wychowawcza terapia nieśmiałości – jej założenia i techniki oddziaływania / B. Harwas-Napierała // Psychologia wychowawcza. – 1986. – № 4. – S. 434 – 445.

11. Gindrich P.A. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / P.A. Gindrich. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 190 s.

12. Gindrich P.A. Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / P.A. Gindrich. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 313 s.

13. Kulas H. Samoocena młodzieży / H. Kulas. – Warszawa : WSIP, 1986. – 206 s.

14. Ledwoch B. Problemy emocjonalne dziecka z dysleksją rozwojową. Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika / A. Herzyk, A. Borkowska (Eds.). – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 299 s.

15. Leśniak A. Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów / A. Leśniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003. – № 6. – S. 33 – 36.

16. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. – S. 95.

17. Łobocki M. Wybrane problemy wychowania / M. Łobocki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 330 s.

18. Matczak A. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik / A. Matczak. – Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2001. – 67 s.

19. Raczkowska J. O stosunku do siebie i innych / J. Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006. – № 5. – S. 3 – 13.

20. Siek S. Relaks i autosugestia / S. Siek. – Warszawa : KAW, 1986. – 135 s.

21. Szmagaj S. Między «ja» realnym a «ja» idealnym / S. Szmagaj // Edukacja i dialog. – 2002. – № 6. – S. 59 – 62.

22. Wojcieszek K.A. Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki / K.A. Wojcieszek. – Kraków : Rubikon, 2005. – 256 s.

23. Wosik-Kawala D. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / D. Wosik-Kawala. – Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 210 s.

24. Zawisza-Masłyk E. Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje / E. Zawisza-Masłyk. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. – 266 s.

25. Korendo M. Dysleksja – problem wciąż nieznany / M. Korendo. – http:// www.konferencje-logopedyczne.pl/20,a,marta-korendo.htm. – Dostęp w dniu: 15.01.2015.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039