DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93570

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Тетяна Плачинда

Анотація


У статті вивчається дефініція «інтеграція» та її роль в навчально-виховному процесі під час професійної підготовки фахівця. Розкриваються погляди науковців щодо застосування інтеграційних концепцій та їх принципів. Акцентується увага, що для професійної підготовки студентів інтегроване навчання має принципове значення у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців. Йдеться про те, що з успішною методичною реалізацією інтегрованого навчання передбачається досягнення мети – забезпечення якісної професійної підготовки.

 

 


Ключові слова


інтеграція; професійна підготовка; майбутній фахівець; навчальний процес; міжпредметні зв’язки; інтеграція дисциплін

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezrukova V.S. Integrazionniye procesy v pedagogicheskoi teorii i praktike / V.S. Bezrukova. – Yekaterinburg, 1994. – 152 s.

Berulava M.N. Integraziya soderzhaniya obrazovaniya / M.N. Berulava. – М. : Sovershenstvo, 1998. – 170 s.

Gerasimenko L.S. Pedagogichni umovy adaptacii vykladachiv inozemnoi movy do professiynoi diyalnosti v lyotnyh navchalnyh zakladah : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Ludmila Gerasimenko. – Kirovograd, 2012. – 230 s.

Glomozda V.G. Vyvchennya tem integratyvnogo kharakteru yak sposib zdiisnennya mizhpredmetnykh zvyazkiv / V.G. Glomozda // Pedagogika. Resp. nauk.-met. zb. – Vyp. 30. – K., 1991. – S. 17 – 20.

Dik Y.I. Integraciya uchebnyh predmetov / Y.I. Dik, A.D. Pinskii, V.V. Usanov // Sovetskaya pedagogika. – 1987. – № 9. – S. 42 – 47.

Zagvyazinskii V.I. Metodologiya i metody psikhologo-pedagogicheskogo issledovaniya : ucheb. posobiye [dlya stud. ped. ucheb. zavedenii] / V.I. Zagvyazinskii, R. Atakhanov. – 2-е izd. – М. : Akademiya, 2005. – 208 s.

Kazakevich T.A. Integraciya obrazovatelnyh program srednego i vyshego professionalnogo obrazovaniya (na materiale podgotovki specialistov informacionnoi sfery) : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01 / Т.А. Kazakevich. – М. : 2001. – 393 s.

Kilderov D.Ye. Integraciini procesy yak socialno-pedagogichna problema pidvyshchennya yakosti osvity / D.Ye. Kilderov // Vyshcha osvita Ukrainy (dodatok 1) – 2012. – Tematychnyi vypusk «Pedagogika vyshchoi shkoly: metodologiya, teoriya, technologii». – Т. 2. – 2012. – S. 144 – 151.

Skatkin M.N. Metodologiya i metodika pedagogicheskih isledovanii / Mikhail Skatkin. – М. : Pedagogika, 1986. – 152 s.

Tyunnikov Y.S. Metodika vyyavleniya i opisaniya integrirovanyh processov v uchebno-vospitatelnoi rabote / Y.S. Tyunnikov. – SPb. : SPbGU, 1987. – 47 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безрукова В.С. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 1994. – 152 с.

2. Берулава М.Н. Интеграция содержания образования / М.Н. Берулава. – М. : Совершенство, 1998. – 170 с.

3. Герасименко Л.С. Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Герасименко. – Кіровоград, 2012. – 230 с.

4. Гломозда В.Г. Вивчення тем інтегративного характеру як спосіб здійснення міжпредметних зв’язків / В.Г. Гломозда // Педагогіка. Респ. наук.-мет. зб. – Вип. 30. – К., 1991. – С. 17 – 20.

5. Дик Ю.И. Интеграция учебных предметов / Ю.И. Дик, А.Д. Пинский, В.В. Усанов // Советская педагогика. – 1987. – № 9. – С. 42 – 47.

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 2-е изд. – М. : Академия, 2005. – 208 с.

7. Казакевич Т.А. Интеграция образовательных программ среднего и высшего профессионального образования (на материале подготовки специалистов информационной сферы) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.А. Казакевич. – М. : 2001. – 393 с.

8. Кільдеров Д.Е. Інтеграційні процеси як соціально-педагогічна проблема підвищення якості освіти / Д.Е. Кільдеров // Вища освіта України (додаток 1) – 2012. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 2. – 2012. – С. 144 – 151.

9. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований / Михаил Скаткин. – М. : Педагогика, 1986. – 152 с.

10. Тюнников Ю.С. Методика выявления и описания интегрированных процессов в учебно-воспитательной работе / Ю.С. Тюнников. – СПб. : СПбГУ, 1987. – 47 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039