DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.3/35.93619

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Марія Чепіль

Анотація


У статті проаналізовано роль вчителя у вихованні національно свідомих громадян, патріотів рідної землі, пріоритетні напрями виховної роботі українських педагогів Галичини міжвоєнного періоду; розкрито їхню всебічну діяльність у відновленні духовного життя нації, відродженні культурної спадщини свого народу, у зміцненні статусу рідної мови як повноцінного засобу спілкування. Доведено, що формування патріотизму у дітей було пріоритетним завданням виховної діяльності українських педагогів.


Ключові слова


українські педагоги; виховна діяльність; діти; патріотизм; національна свідомість; Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandera S. Moi zhyttiepysni dani / S. Bandera // Derzhavnist. – 1992. – № 1. – S. 47 – 52.

Bilaniuk P. Znachinnia vykhovannia / P. Bilaniuk // Ridna shkola. – 1937. – Ch. 20. – S. 282 – 285.

Vretsona H. Lysty pedahohychny / H. Vretsona // Hazeta shkolna. – 1879. – Ch. 18. – S. 137 – 138 ; Ch. 19. – S. 145 – 146 ; Ch. 21. – S. 161 – 162 ; Ch. 23. – S. 177 – 178.

Halushchynskyi M. Narodnia osvita i vykhovannia : statti i zamitky / M. Halushchynskyi. – Lviv : В. v., 1920. – 30 s.

Halushchynskyi M. Shkilni hromady / M. Halushchynskyi // Nasha shkola. – 1914. – Kn. 1. – S. 6 – 23.

Dzerovych Yu. Pedagogika / Yu. Dzerovych. – Lviv : Nakl. Hreko-katol. Bohosl. Akademii, 1937. – 240 s.

Za svitohliad molodi // Ridna shkola. – 1936. – Ch. 19. – S. 292 – 293.

Nevidkladna sprava // Uchytelske slovo. – 1935. – Ch. 9. – S. 177 – 180.

Pershyi Ukrainskyi Pedagogichnyi Kongres. 1935. – Lviv : Nakl. T-va «Ridna Shkola», 1938. – 252 s.

Pid Novyi Rik // Uchytelske slovo. – 1922. – Ch. 11 – 12. – S. 1 – 2.

Ridna shkola: Ukrainske Pedahohichne Tovarystvo. – Lviv : Zvidomlennia za 1907 – 1912 rr. – Lviv : B.v., 1913. – 86 s.

Trydtsiatylittia himnazii «Ridnoi shkoly» v Yavorovi. – Yavoriv : B.v., 1938. – 96 s.

Ukrainska himnaziia – Ukraini i svitu. Sokalska himnaziia : Dop. i povidomlennia na sympoziumi / Vsesvitnii konhres ukrainskykh himnazystiv. – Sokal; Lviv : B.v., 1993. – 88 s.

Chepiha Ya. Narodnii uchytel i natsionalne pytannia / Ya. Chepiha // Svitlo. – 1912. – № 1. – S. 15 – 25.

Yushchyshyn I. Mezhi i perspektyvy reformistychnoho rukhu v vykhovanni i osviti / I. Yushchyshyn // Shliakh vykhovannia i navchannia. – 1922. – Kn. 5. – S. 2.

Yushchyshyn I. Natsionalne vykhovannia / I. Yushchyshyn // Shliakh vykhovannia i navchannia. – 1929. – Kn. 2. – S. 6 – 7 ; Kn. 10. – S. 1 – 2 ; Kn. 12. – S. 6 – 7.

Yushchyshyn I. Proiekt na zminu derzhavnoho shkilnoho zakona z dnia 14 maia 1869 roku / I. Yushchyshyn. – Lviv : B.v., 1913. – 56 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бандера С. Мої життєписні дані / С. Бандера // Державність. – 1992. – № 1. – С. 47 – 52.

2. Біланюк П. Значіння виховання / П. Біланюк // Рідна школа. – 1937. – Ч. 20. – С. 282 – 285.

3. Врецьона Г. Листы педагогични / Г. Врецьона // Газета школьна. – 1879. – Ч. 18. – С. 137 – 138 ; Ч. 19. – С. 145 – 146 ; Ч. 21. – С. 161 – 162 ; Ч. 23. – С. 177 – 178.

4. Галущинський М. Народня освіта і виховання : статті і замітки / М. Галущинський. – Львів : Б.в., 1920. – 30 с.

5. Галущинський М. Шкільні громади / М. Галущинський // Наша школа. – 1914. – Кн. 1. – С. 6 – 23.

6. Дзерович Ю. Педаґоґіка / Ю. Дзерович. – Львів : Накл. Греко-катол. Богосл. Академії, 1937. – 240 с.

7. За світогляд молоді // Рідна школа. – 1936. – Ч. 19. – С. 292 – 293.

8. Невідкладна справа // Учительське слово. – 1935. – Ч. 9. – С. 177 – 180.

9. Перший Український Педаґоґічний Конґрес. 1935. – Львів : Накл. Т-ва «Рідна Школа», 1938. – 252 с.

10. Під Новий Рік // Учительське слово. – 1922. – Ч. 11 – 12. – С. 1 – 2. 

11. Рідна школа: Українське Педагогічне Товариство. – Львів : Звідомлення за 1907 – 1912 рр. – Львів, 1913. – 86 с.

12. Тридцятиліття гімназії «Рідної школи» в Яворові. – Яворів, 1938. – 96 с.

13. Українська гімназія – Україні і світу. Сокальська гімназія : Доп. і повідомлення на симпозіумі / Всесвітній конгрес українських гімназистів. – Сокаль; Львів : 1993. – 88 с.

14. Чепіга Я. Народній учитель і національне питання / Я. Чепіга // Світло. – 1912. – № 1. – С. 15 – 25.

15. Ющишин І. Межі й перспективи реформістичного руху в вихованні й освіті / І. Ющишин // Шлях виховання і навчання. – 1922. – Кн. 5. – С. 2.

16. Ющишин І. Національне виховання / І. Ющишин // Шлях виховання і навчання. – 1929. – Кн. 2. – С. 6 – 7 ; Кн. 10. – С. 1 – 2 ; Кн. 12. – С. 6 – 7.

17. Ющишин І. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869 року. – Львів : Б.в., 1913. – 56 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039