DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98518

ПІДРУЧНИКИ КОСТЯНТИНА ЛУЧАКОВСЬКОГО ЯК ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Halyna Bilavych, Iryna Rozman

Анотація


У статті розкрито творчість відомого галицького педагога, філолога, автора численних шкільних підручників для середньої школи й високохудожніх поетичних, прозових, драматичних творів, розвідок з літературознавства, історії Костянтина Лучаковського (1846 – 1912 рр.). Його постать посідає особливе місце в історії розвитку українського літературознавства, підручникотворення і українського перекладу з класичних мов, методики навчання української та зарубіжної літератури. 


Ключові слова


Костянтин Лучаковський; підручники; українська література; зарубіжна література; літературознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Entsyklopediia ukrainoznavstva : slovnykova chastyna (Encyclopedia of Ukrainian Studies : dictionary part), Ed. V. Kubiiovych, Lviv, 1994, Vol. 4, pp. 1200 – 1600. [in Ukrainian]

Kobiv Y. Narys istorii ukrainskoho perekladu z klasychnykh mov u Halychyni do 1939-ho roku (Essay of ukrainian translation history from classical languages in Galychyna by 1939), Inozemna filolohiia, 2013, Vol. 121, pp. 258 – 268. [in Ukrainian]

Kozlovska I.M. Problemy intehratsii u suchasnii profesiinii osviti: metodolohiia, teoriia, praktyka (Integration problems in modern vocational education: methodology, theory, practice), Ed. I.M. Kozlovskoi, Ya.M. Kmit, Lviv, 2004, 244 p. [in Ukrainian]

Kochan I.M. Linhvistychnyi analiz tekstu (Linguistic text analysis), Kyiv, 2008, 423 p. [in Ukrainian]

Kurliak I.Ye. Ukrainska himnaziina osvita v Halychyni (1864 – 1918 rr.) (Ukrainian upper secondary education in Galychyna (1864 – 1918), Lviv, 1997, 222 p. [in Ukrainian]

Luchakovskyi K. Vzory poezyi i prozy dlia piatoi kliasy shkil serednykh (Poetry and prose patterns for fifth form at secondary school), Lviv, 1909, 469 p. [in Ukrainian]

Luchakovskyi K. Nacherk stylistyky, poetyky i rytoryky: z dodatkom pro krasu movy i budovu virsha (Stylistics, poetics and oratory essay: with supplement about language beauty and poem structure), Ukrainska vydavnycha spilka, Vinnipeh, 1917, 64 p. [in Ukrainian]

Makar H. Shevchenkove slovo pid tsenzuroiu v kintsi XIX – na pochatku XX st. (Shevchenko’s thought under censorship at the end of 19th – at the early 20th century), 2014, Vol. 1, pp. 333 – 340. [in Ukrainian]

Marynovska O. Modeliuvannia navchalnykh zaniat na intehrovanii osnovi (Learning sessions modelling on integrated basis), Ivano-Frankivsk, 2002, 136 p. [in Ukrainian]

Olifirenko V.V. Pidruchnyk z ukrainskoi literatury: istoriia i teoriia (Manual of Ukrainian literature: history and theory), 2003, Donetsk, 324 p. [in Ukrainian]

Rusakova L. Intehratyvna metodolohiia v suchasnii khudozhnii osviti (Integrative methodology in contemporary art education), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», 2014, Vol. 29, Ch. 3, рр. 170 – 178. [in Ukrainian]

Spravozdanie dyrektsiy ts. k. Himnazii akademichnoi za rok shkolnyi 1876/77 (Directorate report of academical upper secondary at academical year 1867 – 1877), 1877, Lviv, 86 p. [in Ukrainian]

Tokman H.L. Metodyka navchannia ukrainskoi literatury v serednii shkoli (Methodology of education of Ukrainian literature in secondary school), Kyiv, 2012, 312 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Енциклопедія українознавства : словникова частина / ред. В. Кубійович ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1200 – 1600.

2.  Кобів Й. Нарис історії українського перекладу з класичних мов у Галичині до 1939-го року / Й. Кобів // Іноземна філологія : Український науковий збірник. – 2013. – Вип. 121. – С. 258 – 268.

3.  Козловська І.М. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика : монографія / І.М. Козловська, Я.М. Кміт. – Львів : Сполом, 2004. – 244 с.

4.  Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

5.  Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта в Галичині (1864 – 1918 рр.) : монографія / І.Є. Курляк. – Львів, 1997. – 222 с.

6. Лучаковський К. Взори поезиї і прози для пятої кляси шкіл середних / К. Лучаковський. – Львів, 1909. – 469 с.

7. Лучаковський К. Начерк стилістики, поетики і риторики: з додатком про красу мови і будову вірша / К. Лучаковський. – Вінніпег, Ман : Українська видавнича спілка, 1917. – 64 с.

8. Макар Г. Шевченкове слово під цензурою в кінці XIX – на початку ХХ ст. / Г. Макар // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2014. – Вип. 1. – С. 333 – 340.

9. Мариновська О. Моделювання навчальних занять на інтегрованій основі / О. Мариновська, Г. Бабійчук. – Івано-Франківськ, 2002. – 136 с.

10. Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

11. Русакова Л. Інтегративна методологія в сучасній художній освіті / Людмила Русакова // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – 2014. – Випуск 29. – Ч. 3. – С. 170 – 178.

12. Справозданє дирекціи ц. к. Гімназії академічної за рок школьный 1876/77. – Львов, 1877. – 86 с.

13. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г.Л. Токмань. – К. : Академія, 2012. – 312 с.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039