DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98541

LIFE ORIENTATION AND PREFERENCES OF META VALUES IN WOMEN WITH ANOREXIA AND BULIMIA NERVOSA

Anna Wiatrowska

Анотація


У статті представлено результати досліджень з питань взаємодії між життєвою орієнтацією і переваги мета-цінностей у жінок з анорексією і булімією. Проведено анкетування життєвої орієнтації (SOC-29) Антоновського і анкету цінностей Шварца (PVQ-R2). У дослідженні взяли участь 80 жінок з розладами харчової поведінки, у тому числі 40 жінок з анорексію і 40 – з булімією, відповідно до критеріїв досліджень ICD-10. Визначення імунних ресурсів та адаптивності і переваги мета-цінностей є особливо важливим з точки зору профілактики і лікування людей з розладами харчової поведінки.


Ключові слова


почуття когерентності; мета-цінності; психічна анорексія; психічна булімія; жінки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować / A. Antonovsky. – Warszawa : Wyd. IPiN w Warszawie, 2005. – 195 p.

Brzozowski P. Wzorcowa hierarchia wartości: Polska, Europejska czy Uniwersalna? / P. Brzozowski. – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2007. – 356 p.

Cieciuch J. Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami / J. Cieciuch // Kwartalnik Naukowy. – 2010. – № 2. – S. 25 – 38.

Fairburn C.G. Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania / C.G. Fairburn. – Kraków : Wyd. UJ w Krakowie, 2006. – 227 p.

Józefik B. Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej / B. Józefik. – Kraków : Wyd. UJ w Krakowie, 2013. – 369 p.

Kucharska K., Wilkos E. Zaburzenia odżywiania / K. Kucharska, E. Wilkos // Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / M. Jarema (Eds.). – Warszawa : Wyd. Lekarskie PZWL, 2016. – P. 417 – 454.

Pilch I. Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011 / I. Pilch // Preferencje Polityczne. – 2012. – № 3. – P. 127 – 148.

Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries / S.H. Schwartz // Advances in Experimental Social Psychology. – 1992. – № 25. – P. 2 – 13.

Schwartz S.H. Basic human values: theory measurement and applications / S.H. Schwartz // Revue francaise de sociologie. – 2006. – № 47/4. – P. 929 – 968.

Wiatrowska A. Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / A. Wiatrowska. – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2009. – 169 p.

Wiatrowska A. Przestrzeń rodzinna w etiologii zaburzeń odżywiania u dzieci / A. Wiatrowska // Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń / T. Parczewska (Eds.). – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2015. – 203 p.

Wiatrowska A. The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa / A. Wiatrowska // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2016. – Вип. 3/35. – P. 64 – 73.

Wolska M. Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się / M. Wolska // Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / B. Józefik (Eds.). – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – P. 63 – 68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować / A. Antonovsky. – Warszawa : Wyd. IPiN w Warszawie, 2005. – 195 p.

Brzozowski P. Wzorcowa hierarchia wartości: Polska, Europejska czy Uniwersalna? / P. Brzozowski. – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2007. – 356 p.

Cieciuch J. Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferowanymi wartościami / J. Cieciuch // Kwartalnik Naukowy. – 2010. – № 2. – S. 25 – 38.

Fairburn C.G. Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania / C.G. Fairburn. – Kraków : Wyd. UJ w Krakowie, 2006. – 227 p.

Józefik B. Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej / B. Józefik. – Kraków : Wyd. UJ w Krakowie, 2013. – 369 p.

Kucharska K., Wilkos E. Zaburzenia odżywiania / K. Kucharska, E. Wilkos // Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / M. Jarema (Eds.). – Warszawa : Wyd. Lekarskie PZWL, 2016. – P. 417 – 454.

Pilch I. Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do Sejmu 2011 / I. Pilch // Preferencje Polityczne. – 2012. – № 3. – P. 127 – 148.

Schwartz S.H. Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries / S.H. Schwartz // Advances in Experimental Social Psychology. – 1992. – № 25. – P. 2 – 13.

Schwartz S.H. Basic human values: theory measurement and applications / S.H. Schwartz // Revue francaise de sociologie. – 2006. – № 47/4. – P. 929 – 968.

Wiatrowska A. Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / A. Wiatrowska. – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2009. – 169 p.

Wiatrowska A. Przestrzeń rodzinna w etiologii zaburzeń odżywiania u dzieci / A. Wiatrowska // Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń / T. Parczewska (Eds.). – Lublin : Wyd. UMCS w Lublinie, 2015. – 203 p.

 Wiatrowska A. The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa / A. Wiatrowska // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2016. – Вип. 3/35. – P. 64 – 73.

 Wolska M. Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się / M. Wolska // Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / B. Józefik (Eds.). – Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – P. 63 – 68.
ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039