DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98579

METODĄ WYCHOWAWCZĄ SPRZYJAJĄCĄ WŁAŚCIWEJ SOCJALIZACJI

Beata Zięba

Анотація


У статті розглянуто питання виховання як процесу соціалізації людини. Здійснено аналіз факторів, що викликають негативні наслідки в поведінці людини. Виокремлено роль батьків і найближчого оточення дітей в процесі їхнього соціального становлення. Підкреслено необхідність дотримання прав і обов’язків дітей. Розглянуто сучасні методи виховання, що сприяють соціалізації дітей.


Ключові слова


права дитини; обов’язки дитини; виховання; методи виховання; соціалізації; сім’я

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Balcerek M. Prawa dziecka / M. Balcerek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 583 s.

Brągiel J. Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie / J. Brągiel // Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. – Toruń : Wyd. «Adam Marszałek», 2005. – S. 286 – 288.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy // Dziennik Ustaw. – 2015. – Nr 156. – Poz. 583.

Kantowicz E. Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF / Е. Kantowicz. – Warszawa : Żak, 1996. – 188 s.

Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie / I. Pospiszyl. – Warszawa : WSiP, 1994. – 276 s.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty // Dziennik Ustaw. – 2004. – Nr 256. – Poz. 2572.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Balcerek M. Prawa dziecka / M. Balcerek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 583 s.


Brągiel J. Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie / J. Brągiel // Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. – Toruń : Wyd. «Adam Marszałek», 2005. – S. 286 – 288.


Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy // Dziennik Ustaw. – 2015. – Nr 156. – Poz. 583.


Kantowicz E. Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF / Е. Kantowicz. – Warszawa : Żak, 1996. – 188 s.


Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie / I. Pospiszyl. – Warszawa : WSiP, 1994. – 276 s.


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty // Dziennik Ustaw. – 2004. – Nr 256. – Poz. 2572.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039