DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98635

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ НАВЧАННЯ ХІМІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Тетяна Рева

Анотація


У статті узагальнено інформаційні джерела й визначено проблемні завдання професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я у реаліях реформування вищої медичної освіти в Україні; окреслено й обґрунтовано дидактичні основи навчання хімії студентів фармацевтичних факультетів сучасних вищих медичних навчальних закладів; схарактеризовано теоретичний і практичний аспекти вивчення майбутніми провізорами навчальних дисциплін з хімії, а саме неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії як основи набуття ними професійних компетентностей.


Ключові слова


навчання хімії; вивчення хімії; професійна підготовка майбутніх провізорів; професійна компетентність фахівця фармацевтичної галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrytska V.I. Osvitnia polityka Ukrainy u sferi zdoroviazberezhennia ditei ta molodi (Education policy in Ukraine in the healthcare branch of children and youth), Materialy Mizhnarodnoho sympoziumu «Osvita i zdorovia pidrostaiuchoho pokolinnia», Kyiv, 2016, Vyp. 1, pp. 98 – 103. [in Ukrainian]

Biolohichna i bioorhanichna khimiia : bazovyi pidruch (Biological and bioorganic chemistry), Ed. B.S. Zimenkovskoho, I.V. Nizhenkovskoi, Kn. 1, Kyiv, 2014, 272 p. [in Ukrainian]

Konhres FIP-2016. Vsesvitnii den farmatsevta u mizhnarodnii farmatsevtychnii simi (Congress FIP-2016. World Day of the pharmacist in the international pharmaceutical family), Rezhym dostupu : http://www.apteka.ua./article/384828. [in Ukrainian]

Kontseptsiia rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorov’ia Ukrainy na 2011 – 2020 rr. (The concept of pharmaceutical sector of health of Ukraine for 2011 – 2020), Nakaz MOZ Ukrainy № 242 vid 27.03.2013 r., Rezhym dostupu : www.apteka.ua/article/225241 [in Ukrainian]

Korzh O. Teoretychni zasady formuvannia profesiino znachushchykh yakostei maibutnikh likariv (Theoretical base of professionally significant qualities of future doctors), Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika», Vyp. 1/33, 2015, pp. 68 – 75. [in Ukrainian]

Mynule, suchasnist, perspektyvy (Past, present, future), Za materialamy VIII Natsionalnoho z’izdu farmatsevtiv Ukrainy, Rezhym dostupu : http://www.apteka.ua./article/385701 [in Ukrainian]

Nizhenkovska I.V., Velchynska O.V., Kucher M.M. Toksykolohichna khimiia (Toxicological chemistry), Kyiv, 2012, 372 p. [in Ukrainian]

Reva T.D. Stan i perspektyvy udoskonalennia zmistu navchannia khimii studentiv farmatsevtychnoho fakultetu Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomoltsia (State and prospects of improving the content of teaching chemistry students of pharmaceutical faculty of the National Bohomolets Medical University), Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, Vypusk 6 (72), 2013, pp. 167 – 172. [in Ukrainian]

Reva T.D. Sposoby modernizatsii khimichnoi osvity na farmatsevtychnomu fakulteti Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomoltsia (Methods modernization of chemical education at the pharmaceutical department of the National Bohomolets Medical University), Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, 2014, Vyp. 41, pp. 250 – 255. [in Ukrainian]

Tsurkan O.O., Nizhenkovska I.V., Hlushachenko O.O. Farmatsevtychna khimiia. Analiz likarskykh rechovyn za funktsionalnymy hrupamy (Pharmaceutical Chemistry. Analysis of medicine for functional groups), Kyiv, 2012, 152 p. [in Ukrainian]

Bobrytska V.I. Axiological Azimuths of the Global Educational Policy, Proceedings of the National Aviation University, 2016, Tom. 67, № 3, pp. 89 – 97. DOI: 10.18372/2306-1472.68.10912. [in English]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобрицька В.І. Освітня політика України у сфері здоров’язбереження дітей та молоді / В.І. Бобрицька // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» : зб. наук. праць. – К., 2016. – Вип. 1. – С. 98 – 103.


Біологічна і біоорганічна хімія : базовий підруч. : у 2 кн. / за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – Кн. 1. – К. : ВСВ «Медицина», 2014. – 272 с.


Конгрес FIP-2016. Всесвітній день фармацевта у міжнародній фармацевтичній сім’ї [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apteka.ua./ article/384828.


Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011 – 2020 рр. (Наказ МОЗ України № 242 від 27.03.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.apteka.ua/article/225241.


Корж О. Теоретичні засади формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів / О. Корж // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 1/33 (2015). – С. 68 – 75.


Минуле, сучасність, перспективи. За матеріалами VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. apteka.ua./article/385701.


Ніженковська І.В. Токсикологічна хімія : підручник / І.В. Ніженковська, О.В. Вельчинська, М.М. Кучер. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 372 с.


Рева Т.Д. Стан і перспективи удосконалення змісту навчання хімії студентів фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Т.Д. Рева // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Випуск 6 (72). – С. 167 – 172.


Рева Т.Д. Способи модернізації хімічної освіти на фармацевтичному факультеті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / Т.Д. Рева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – 2014. – Вип. 41. – С. 250 – 255.


Цуркан О.О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами : навч. посіб. / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. – К. : ВСВ «Медицина», 2012 – 152 с.


Bobrytska V.I. Axiological Azimuths of the Global Educational Policy / V.I. Bobrytska // Proceedings of the National Aviation University. – 2016. – Т. 67. – № 3. – С. 89 – 97. DOI: 10.18372/2306-1472.68.10912.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039