DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.4/36.98648

POLSKIE CZASOPISMA PEDAGOGICZNE W WIELKIEJ BRYTANII w XX i XXI wieku

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Анотація


Періодичні видання для дітей та молоді, які використовуються в основному в якості навчального посібника в польських суботніх школах по всьому світу, виникли під час Другої світової війни і видаються донині. До найважливіших належать шкільні, молодіжні, харцерські часописи («Nasze Pisemko», «Dziatwa», «Wychowanie Ojczyste», «Ono», «Gazetka Szkolna», «Razem Młodzi Przyjaciele», «Na Tropie», «Ogniwa», «Węzełek»). Вони використовуються батьками і навчальними закладами, що знаходяться у підпорядкуванні Асоціації польських вчителів за кордоном і Польської школи за кордоном.


Ключові слова


польські педагогічні часописи на еміграції; Велика Британія; виховання; діти; молодь; ХХ і ХХІ ст.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


N. Biętkowska // Dziatwа. – 1946. – № 1. – S. 32.

Bogusławski A. Wydawnictwa dla dzieci / A. Bogusławski // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1948. – № 82. – S. 2.

Chwastyk-Kowalczyk J. Londyński «Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza» 1944 – 1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych / J. Chwastyk-Kowalczyk. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 482 s.

Co tydzień dzieciom i młodzieży // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1931. – № 147. – S. 11.

Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży na obczyźnie // Polonia Zagraniczna. Biuletyn Organizacyjny Światowego Związku Polaków z Zagranicy. – 1948. – № 53. – S. 57.

Dobek M. «Gazetka Szkolna». Pismo dla dzieci polskich / M. Dobek // Tydzień Polski. – 1959. – № 30 (201). – S. 12.

«Dziennik Polski» Dzieciom // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1959. – № 9. – S. 11.

«Dziennik Polski» Dzieciom // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1950. – № 180. – S. 3.

Goławski M. Nauka dzieci na uchodźctwie jest palącym zagadnieniem na rodowym / M. Goławski // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1951. – № 179. – S. 3.

Habielski R. Polski Londyn / R. Habielski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. – 264 s.

Jak powstała «Dziatwa» // Dziatwa. – 1971. – № 120. – S. 3.

Kowalik J. Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku / J. Kowalik. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1976. – t. 1 – 4. – S. 1074 ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1998. – T. 5. – S. 272.

Kowalik J. Czasopiśmiennictwo / J. Kowalik // Literatura polska na obczyźnie 1940 – 1960 / red. T. Terlecki. – London : Bolesław Świderski, 1965. – T. 2. – S. 393 – 792.

Milkner A. Piętnasty rok «Dziatwy» / A. Milkner // Tydzień Polski. – 1960. – № 48 . – S. 10.

Ogłoszenie Redakcji // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1955. – № 170. – S. 3.

Podhorodecka A. W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej / A. Podhorodecka. – Londyn : Polska Macierz Szkolna, 2003. – 337 s.

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie w dniu 23.01.1956 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie, kol. 2. Londyn.

Protokół Zebrania Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie w dniu 17.05.1956 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie, kol. 2; w: Protokoły z Zebrań Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie 1950 – 1966. Londyn.

Protokół Zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londyniew dniu 23.07.1957 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, kol. 2; w: Protokoły z Zebrań Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie 1950 – 1966. Londyn.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży za okres od 19 grudnia 1946 do 27 października 1948 r., s. 1 – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie, kol. 1, historia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.

Terlecki T. Prasa z Niczego / T. Terlecki // Ostatnie Wiadomości. – 1955. – № 9 (317). – S. 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


N. Biętkowska // Dziatwа. – 1946. – № 1. – S. 32.


Bogusławski A. Wydawnictwa dla dzieci / A. Bogusławski // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1948. – № 82. – S. 2.


Chwastyk-Kowalczyk J. Londyński «Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza» 1944 – 1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych / J. Chwastyk-Kowalczyk. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 482 s.


Co tydzień dzieciom i młodzieży // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1931. – № 147. – S. 11.


Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży na obczyźnie // Polonia Zagraniczna. Biuletyn Organizacyjny Światowego Związku Polaków z Zagranicy. – 1948. – № 53. – S. 57.


Dobek M. «Gazetka Szkolna». Pismo dla dzieci polskich / M. Dobek // Tydzień Polski. – 1959. – № 30 (201). – S. 12.


«Dziennik Polski» Dzieciom // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1959. – № 9. – S. 11.


«Dziennik Polski» Dzieciom // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1950. – № 180. – S. 3.


Goławski M. Nauka dzieci na uchodźctwie jest palącym zagadnieniem na rodowym / M. Goławski // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1951. – № 179. – S. 3.


Habielski R. Polski Londyn / R. Habielski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. – 264 s.


Jak powstała «Dziatwa» // Dziatwa. – 1971. – № 120. – S. 3.


Kowalik J. Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku / J. Kowalik. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1976. – t. 1 – 4. – S. 1074 ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1998. – T. 5. – S. 272.


Kowalik J. Czasopiśmiennictwo / J. Kowalik // Literatura polska na obczyźnie 1940 – 1960 / red. T. Terlecki. – London : Bolesław Świderski, 1965. – T. 2. – S. 393 – 792.


Milkner A. Piętnasty rok «Dziatwy» / A. Milkner // Tydzień Polski. – 1960. – № 48 . – S. 10.


Ogłoszenie Redakcji // Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. – 1955. – № 170. – S. 3.


Podhorodecka A. W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej / A. Podhorodecka. – Londyn : Polska Macierz Szkolna, 2003. – 337 s.


Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie w dniu 23.01.1956 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie, kol. 2. Londyn.


Protokół Zebrania Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie w dniu 17.05.1956 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie, kol. 2; w: Protokoły z Zebrań Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie 1950 – 1966. Londyn.


Protokół Zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londyniew dniu 23.07.1957 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, kol. 2; w: Protokoły z Zebrań Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie 1950 – 1966. Londyn.


Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży za okres od 19 grudnia 1946 do 27 października 1948 r., s. 1 – Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Londynie, kol. 1, historia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży.


Terlecki T. Prasa z Niczego / T. Terlecki // Ostatnie Wiadomości. – 1955. – № 9 (317). – S. 2.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039