№ 1/33 (2015)

DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.1/33

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Надія Ашиток
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ PDF
Ольга Глушаченко
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ PDF
Альона Дуля
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАЖЛИВИХ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ШКОЛЯРІВ PDF
Людмила Іваненко
ФАКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИШІВ БІЛОРУСІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ТЕОРІЯ І ДОСВІД PDF (Русский)
Ольга Иванова
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СІМЕЙНІ ФОРМИ ПРИЙОМНОЇ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ У ПОЛЬЩІ PDF (English)
Barbara Kalinowska-Witek
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЛЬЩІ PDF (English)
Anna Kanios
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Олена Корж
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ PDF
Олена Кохановська
РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УРСР У 1985 – 1991 рр. PDF
Юлія Кузьменко
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ PDF
Єлизавета Кучерган
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА PDF
Валентина Мисько
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА PDF (Русский)
Мария Михальчук
МОТИВОВАНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АВСТРІЇ PDF
Оксана Павлішак, Оксана Гутиряк
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ PDF
Іванна Парфанович
КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ДАЛЬТОН-ПЛАН PDF (English)
Mariana Petrechko
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИШАХ PDF
Людмила Петришин
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗОШ І СТУПЕНЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ PDF
Ольга Пилипів
ОСНОВНІ ЕТАПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ PDF
Тетяна Рева
ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ В УКРАЇНІ PDF
Алла Ревть
ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-РЕСУРСУ НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Олександр Самойленко
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ОЛІМПІАДНОГО ХАРАКТЕРУ PDF (Русский)
Светлана Селивоник
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЗМІНИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ: НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Олена Стеченко
СІМ’Я ЯК СУСПІЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF
Наталя Султанова
РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН PDF
Олександра Федорова
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Михайло Чайковський
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ (НУНАВУТ, ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ ТЕРИТОРІЇ, ЮКОН) PDF
Юлія Шийка
СУБ’ЄКТНО-ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА PDF (Русский)
Мария Шиманчик, Татьяна Ковальчук
ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ДІВЧИНКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ PDF
Марія Ярушак