№ 1/33 (2015)

DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.1/33

Зміст

Статті

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ PDF
Alona Dulia
ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Nadiya Ashytok
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ PDF
Olha Hlushachenko
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАЖЛИВИХ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ШКОЛЯРІВ PDF
Lyudmyla Ivanenko
ФАКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИШІВ БІЛОРУСІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ТЕОРІЯ І ДОСВІД PDF (Русский)
Olha Ivanova
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СІМЕЙНІ ФОРМИ ПРИЙОМНОЇ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ У ПОЛЬЩІ PDF (English)
Barbara Kalinowska-Witek
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЛЬЩІ PDF (English)
Anna Kanios
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Olena Korzh
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ PDF
Olena Kokhanovska
РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УРСР У 1985 – 1991 рр. PDF
Yulia Kuzmenko
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ PDF
Elizabeth Kucherhan
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА PDF
Valentyna Musko
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА PDF (Русский)
Maria Mykhalchuk
МОТИВОВАНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АВСТРІЇ PDF
Oksana Pavlishak, Oksana Hutyriak
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ PDF
Ivanna Parfanovych
КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ДАЛЬТОН-ПЛАН PDF (English)
Mariana Petrechko
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИШАХ PDF
Lyudmyla Petryshyn
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗОШ І СТУПЕНЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ PDF
Olha Pylypiv
ОСНОВНІ ЕТАПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ PDF
Tetyana Reva
ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ В УКРАЇНІ PDF
Alla Revt
ВПЛИВ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-РЕСУРСУ НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Oleksandr Samoylenko
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ОЛІМПІАДНОГО ХАРАКТЕРУ PDF (Русский)
Svitlana Selivonyk
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Nina Slyusarenko, Maria Kulbatska
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЗМІНИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ: НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Olena Stechenko
СІМ’Я ЯК СУСПІЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF
Natalya Sultanova
РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН PDF
Oleksandra Fedorova
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Mykhaylo Chaykivskyi
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ (НУНАВУТ, ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ ТЕРИТОРІЇ, ЮКОН) PDF
Julia Shyika
СУБ’ЄКТНО-ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА PDF (Русский)
Maria Shymanchyk, Tetyana Kovalchuk
ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ДІВЧИНКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ PDF
Maria Yarushak