№ 2/34 (2016)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я У ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНА КОПФФА PDF (English)
Рената Беднаж-Ґжибек
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Марина Бойченко
ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СПАДЩИНА О.Р. МАЗУРКЕВИЧА В ОЦІНЦІ НАУКОВЦІВ PDF
Дмитро Боднар
РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ ШКОЛЯРА ЯК ОРІЄНТИР ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Олена Галян
«НАРОДНИЙ ВЧИТЕЛЬ» (1916 – 1918) Й. БАЛАБАНА НА ТЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧАСОПИСІВ І ВЧИТЕЛЬСЬКИХ ТОВАРИСТВ ГАЛИЧИНИ PDF (English)
Ева Дановська
ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Надія Дудник
ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Олена Зотова-Садило
РОЗВИТОК ОПІКИ НАД ДІТЬМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ РИШАРДА ВРОЧИНСЬКОГО (1909 – 1987) PDF
Ореста Карпенко
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДИТИНСТВА В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Олена Квас
ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF (Русский)
Тетяна Ковальчук, Марія Шиманчик
АБСТИНЕНЦІЯ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОГЛЯДАХ МЕЧИСЛАВА KУЗНОВІЧА (1874 – 1945) PDF (English)
Ізабела Красінська
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 5 – 7 РОКІВ В УМОВАХ ДНЗ PDF
Ян Курінний
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПОРТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ PDF (English)
Малґожата Кусьпіт
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ПОЛЬСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ – АНАЛІЗ І РОЗДУМИ PDF (Polski)
Тереса Левандовська-Кідонь, Барбара Скалбаня
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Наталія Мельник
АКСІОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917 – 1919) PDF
Олена Невмержицька
«БУТИ» ЧИ «МАТИ»: ПОЧУТТЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЯК ІНДИКАТОРА ДОРОСЛОСТІ PDF (English)
Мажена Окраса
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЛЬЩІ PDF
Віта Павленко
ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (друга половина ХХ ст.) PDF
Любов Прокопів
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ PDF
Інна Рогальська-Яблонська
ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПРОЯВУ МОРАЛЬНОСТІ PDF
Олександра Свйонтик
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Юлія Степура
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА В БЕЛЬГІЇ PDF
Вікторія Стинська
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИСТЕЦТВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Сулаєва
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ганна Цвєткова
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФИЛИПЧАКА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Марія Чепіль
ІНАКШІСТЬ: НЕОБХІДНІСТЬ ОБГОВОРЕННЯ АСПЕКТІВ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ PDF (English)
Петер Штеґер