№ 4/36 (2017)

Зміст

Статті

Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти PDF
Людмила Алексєєнко-Лемовська
ПІДРУЧНИКИ КОСТЯНТИНА ЛУЧАКОВСЬКОГО ЯК ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Галина Білавич, Ірина Розман
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ У США, КАНАДІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Марина Бойченко
LIFE ORIENTATION AND PREFERENCES OF META VALUES IN WOMEN WITH ANOREXIA AND BULIMIA NERVOSA PDF (English)
Anna Wiatrowska
ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Наталя Гавриш, Олена Брежнєва
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Лариса Гаращенко
КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Ніна Гордієнко
ДИСКУРСОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» PDF
Ірина Гуменюк
ЕВОЛЮЦІЯ ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Софія Довбня
DEVELOPMENT OF AMERICAN SCHOOL ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE CONCEPT OF «CARING COMMUNITY» PDF (English)
Ganna Dovgopolova
ALTERNATING CUSTODY AS SEEN BY FATHERS CLAIMING CUSTODY OF THEIR CHILDREN PDF (English)
Anna Dudak
METODĄ WYCHOWAWCZĄ SPRZYJAJĄCĄ WŁAŚCIWEJ SOCJALIZACJI PDF (Polski)
Beata Zięba
ОПІКА І ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ PDF
Ореста Карпенко
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Руслан Кравець
KSZTAŁCENIE ŻEŃSKIEJ SŁUŻBY DOMOWEJ W ŚWIETLE «PRZYJACIELA SŁUG» (1897 – 1918) PDF (Polski)
Izabela Krasińska
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ PDF
Вікторія Майковська
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ PDF (Русский)
Лариса Максимук, Лилия Левонюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ PDF
Наталія Мукан, Марія Запотічна
INTERCULTURAL EDUCATION AS A PRIORITY OF MODERN EDUCATION PDF (English)
Ilona Nowakowska
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНСТРУКТУ «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ» У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ірина Олійник
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНИ ТА ХОЛМЩИНИ (1919 – 1939 рр.) ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Ігор Павлів
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Ірина Паласевич
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ НАВЧАННЯ ХІМІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Тетяна Рева
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ PDF
Ігор Росквас
ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАЖУ НЕПОВНОЛІТНІХ у ХІХ − на початку ХХ ст. PDF
Вікторія Стремецька
THE BLUE STRAWBERRY AND A GIANT MOUSE? STROOP EFFECT IN ASSESSMENT OF INTERFERENCE CONTROL IN PREREADING CHILDREN PDF (English)
Sara Filipiak
POLSKIE CZASOPISMA PEDAGOGICZNE W WIELKIEJ BRYTANII w XX i XXI wieku PDF (Polski)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА: З ІСТОРІЇ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ PDF
Марія Чепіль
МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Олександра Шаран
РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (1991 − 2016 рр.) PDF
Олександра Янкович